pismo do banku o zwrot prowizji

Jak napisać pismo do banku o zwrot prowizji?

Dokonując wcześniejszej spłaty kredytu, możesz skierować do banku wniosek o zwrot prowizji. Jak je napisać, aby odzyskać swoje pieniądze? Jak banki reagują na samodzielnie składane wnioski przez kredytobiorców? 

Zwrot prowizji bankowej – jakie są warunki? 

Nie w każdym przypadku kredytobiorca otrzyma zwrot prowizji bankowej. Po pierwsze, konieczna jest przedterminowa spłata kredytu, tzn. przed dniem określonym w umowie z bankiem. Po drugie, nie każdy wcześniej spłacony kredyt uprawnia do zwrotu pobranej przez bank prowizji. 

Spłata kredytu przed czasem

To po prostu uregulowanie zobowiązania przed datą, która została ustalona w momencie zaciągania kredytu. Kwestie związane z prawem do przedterminowej spłaty reguluje ustawa o kredycie konsumenckim, która weszła w życie 18.12.2011 roku

Kredyt konsumencki lub kredyt hipoteczny  

Do zwrotów bankowych nie kwalifikują się wszystkie wcześniej spłacone kredyty. Pismo o zwrot prowizji możesz złożyć, jeśli przed terminem spłacisz kredyt konsumencki lub hipoteczny. 

Kredyt konsumencki to taki, który został zaciągnięty na kwotę nie wyższą, niż 255 550 zł bądź równowartość tej kwoty w obcej walucie. Środki w ramach tego kredytu nie mogą zostać przeznaczone na cele, które są w sposób bezpośredni związane z działalnością gospodarczą czy zawodową. 

W ramach tej definicji mieszczą się kredyt gotówkowy, kredyt celowy (np. kredyt samochodowy), pożyczka, kredyt ratalny z oprocentowaniem wyższym niż 0%, kredyt odnawialny, kredyt konsolidacyjny. Najbardziej popularne są kredyty gotówkowe oraz pożyczki.

Nie bez znaczenia jest także data podpisania umowy kredytowej. Zwrot bankowy jest możliwy tylko dla tych umów o kredyt, które zostały zawarte po dniu 18.12.2011 roku. 

Oprócz kredytów konsumenckich do zwrotu bankowego kwalifikują się przedterminowo spłacone kredyty hipoteczne. W ich przypadku kluczową datą jest 22 lipca 2017 roku, czyli wejście w życie ustawy o kredycie hipotecznym. 

Prowizja bankowa 

Aby otrzymać częściowy zwrot prowizji bankowej, musi ona zostać wcześniej pobrana przez bank. To jest logiczne. Musisz jednak zwrócić uwagę, że niektóre oferty banków zawierają prowizję w wysokości 0%. W takiej sytuacji nie otrzymasz zwrotu bankowego. 

Prowizja bankowa to opłata pobierana przez bank zazwyczaj na samym początku okresu kredytowania, czyli w momencie uruchomienia kredytu, inaczej za udzielenie kredytu. Jest to raczej jednorazowa opłata, choć zdarzają się przypadki, że prowizja powiększa ratę kredytu. Najwyższe prowizje, które sięgają nawet kilkudziesięciu procent, notowane są w przypadku kredytów gotówkowych i pożyczek. 

Co powinien zawierać wniosek do banku o zwrot prowizji? 

Pismo do banku powinno zawierać kilka istotnych elementów:

  • nazwa banku oraz adres 

We wniosku musi się znaleźć pełna nazwa banku oraz adres centrali. W ustaleniu tych informacji pomocna jest strona internetowa Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). 

  • Twoje dane osobowe i adresowe

W każdym wniosku muszą się znaleźć dane osobowe wnioskodawcy. Podaj swoje imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny. 

  • żądanie zwrotu prowizji 

To bardzo istotny element wniosku o zwrot bankowy. Wskaż kwotę, którą chcesz odzyskać za wcześniejszą spłatę kredytu konsumenckiego bądź hipotecznego i zażądaj jej zwrotu. 

  • uzasadnienie wniosku 

Podaj numer umowy kredytowej, datę podpisania umowy z bankiem, termin na spłatę zobowiązania oraz datę zamknięcia kredytu.

Powołaj się na podstawę prawną, czyli odpowiednio na art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim bądź art. 39 ustawy o kredycie hipotecznym. Dodatkowo możesz przywołać wyrok TSUE oraz na wspólne stanowisko w sprawie zwrotów bankowych Rzecznika Finansowego oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

  • termin dla banku na zrealizowanie zwrotu prowizji 

W piśmie skierowanym do banku wskaż konkretny termin, w jakim prowizja bankowa ma zostać Tobie zwrócona. Podaj także numer konta bankowego. 

Tak sporządzony wniosek podpisz i wyślij do centrali banku lub złóż w najbliższej placówce bankowej. Jeśli wybierzesz tradycyjną drogę pocztową, to wyślij pismo do banku jako list polecony za potwierdzeniem odbioru. Wówczas będziesz mieć pewność oraz dowód na to, że Twój wniosek został odebrany. 

Jak banki reagują na wnioski kredytobiorców? 

Banki różnie reagują na składane przez kredytobiorców wnioski o zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu. Niektóre przychylają się do wniosków bez żadnych warunków, inne dokonują zwrotów, ale po spełnieniu kilku kryteriów. 

Podobnie jak w przypadku, gdy kredytobiorca złoży wniosek o sankcje kredytu darmowego, w większości odrzuca się takie pisma, przez co prowizja bankowa nie jest zwracana osobom, którzy spłacili swój kredyt przed terminem. Jak banki tłumaczą odmowną decyzję? 

Zazwyczaj odpowiedź argumentują swoją interpretacją art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim. Ich zdaniem opłata, jaką jest prowizja nie jest żaden sposób powiązana z okresem kredytowania, dlatego nie podlega zwrotowi z uwagi na przedterminową spłatę kredytu. 

Nie wszystkie banki respektują także wydany w 2019 roku wyrok TSUE. Unijny Trybunał stanął jasno po stronie konsumentów i podkreślił, że w przypadku uregulowania zobowiązania przed terminem, klient ma prawo do obniżenia kosztów kredytu. 

Możesz spotkać się z odpowiedzią, że to orzeczenie dotyczy wyłącznie jednej sprawy, którą osobiście zajmował się TSUE. Inne banki z kolei są skłonne do zwrotów, ale w przypadku wcześniejszej spłaty dokonanej po ogłoszeniu wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 

Pomoc w odzyskiwaniu prowizji bankowej 

Przez proces odzyskiwania prowizji bankowej nie musisz jednak przechodzić samodzielnie. Należne pieniądze możesz otrzymać w ciągu kilku dni i to przy minimalnym wysiłku z Twojej strony. 

Wystarczy, że dostarczysz do nas dwa dokumenty: umowę kredytową oraz potwierdzenie wcześniejszej spłaty. Takim potwierdzeniem może być raport BIK, czyli Biura Informacji Kredytowej. Przesłaną przez Ciebie dokumentację zespół Back2you analizuje, czy i w jakiej wysokości należy Ci się zwrot prowizji. Po 2-3 dniach otrzymujesz konkretną propozycję zwrotu bankowego, a przelew na ustaloną kwotę jest realizowany nawet w 24h od dopełnienia formalności. 

 

Podsumowanie:

  1. Zwrot prowizji jest możliwy w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego lub hipotecznego.
  2. Pismo do banku musi zawierać takie elementy jak m.in. uzasadnienie roszczenia czy podstawę prawną.
  3. Nie wszystkie banki respektują orzeczenie TSUE wydane w sprawie zwrotu prowizji.
obrazek na belce

Bezpłatny
kalkulator
zwrotu prowizji

Pieniądze na koncie nawet w 24 h!

Czytaj więcej

Te artykuły mogą Cię zainteresować

Dostarczamy kredytobiorcom wiedzy o zwrotach prowizji bankowych.
Najistotniejsze informacje w jednym miejscu.

Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu krok po kroku

Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu krok po kroku

Wszystkie raty kredytu spłacone i to sporo przed terminem? Masz prawo ubiegać się o zwrot kosztów kredytu. Dowiedz się, jak krok po kroku uzyskać zwrot bankowy.

Umowa kredytowa – jak czytać i na co uważać przy jej zawieraniu?

Umowa kredytowa – jak czytać i na co uważać przy jej zawieraniu?

Umowa kredytowa to najważniejszy dokument ze wszystkich, które otrzymuje konsument w trakcie zaciągania kredytu. Na co uważać, podpisując umowę?

Kredyt konsumencki – czego nie dowiesz się o nim w banku?

Kredyt konsumencki – czego nie dowiesz się o nim w banku?

Kredyt konsumencki to popularna forma finansowania nieprzewidzianych wydatków. Dowiedz się o nim wszystkiego, czego nie dowiesz się od banku!

Sankcja kredytu darmowego – czym jest i kiedy ma zastosowanie?

Sankcja kredytu darmowego – czym jest i kiedy ma zastosowanie?

Sankcja kredytu darmowego powoduje, że pożyczkobiorca musi oddać do banku tylko pożyczoną kwotę, bez odsetek i opłat. Sprawdź, kiedy się ją stosuje!

Otrzymaj zwrot

Dołącz do Klientów, którzy odzyskali z nami swoje prowizje bankowe

Podaj podstawowe dane i przekonaj się, ile możesz odzyskać z banku!