zwrot kosztów kredytu

Jak uzyskać zwrot kosztów kredytu przy wcześniejszej spłacie?

Kto może otrzymać zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu? 

Wcześniejsza spłata kredytu nie zawsze oznacza, że można ubiegać się o zwrot prowizji. Istotne znaczenie ma rodzaj kredytu oraz data jego zaciągnięcia. Do zwrotów kwalifikują się przedterminowo spłacone kredyty konsumenckie i hipoteczne, a także kredyty konsolidacyjne.

Kredyt konsumencki 

Kredyt konsumencki to taki, który został udzielony konsumentowi, na cele niezwiązane w żaden sposób z działalnością gospodarczą (tylko cele prywatne), a jego kwota nie przekracza 255 550 zł. Przykładami tego rodzaju kredytu są: kredyt gotówkowy, pożyczka, kredyt samochodowy. Najczęściej zaciągane kredyty konsumenckie to kredyty gotówkowe.

Kwestie wcześniejszej spłaty kredytu reguluje ustawa o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku. Istotna jest data nie uchwalenia, a wejścia w życie tych przepisów. Ustawa obowiązuje od 18 grudnia 2011 roku

Kredyt hipoteczny 

Zwrot bankowy należy się także w przypadku przedterminowej spłaty kredytu hipotecznego. Jednak dotyczy to tylko tych umów kredytowych, które zostały zawarte po 22 lipca 2017 roku (data obowiązywania ustawy o kredycie hipotecznym). Nie ma tu jednak ograniczenia co do kwoty kredytu, który może się kwalifikować do zwrotu prowizji. 

Kredyt konsolidacyjny 

Konsolidacja, czyli połączenie kilku kredytów w jeden, także kwalifikuje się do uzyskania zwrotu prowizji. De facto jest to przecież spłacenie przed terminem jednego (lub więcej) z zaciągniętych kredytów. Jest to jeden z rodzajów kredytu konsumenckiego. 

Jak otrzymać zwrot prowizji bankowej? Krok po kroku 

Procedura otrzymania zwrotu prowizji bankowej z Back2you jest ograniczona do minimum. Tak naprawdę, wystarczy kilka kroków, aby odzyskać pobraną w momencie uruchomienia kredytu prowizję. 

  • Wyślij dokumenty 

Aby zweryfikować, czy w Twoim przypadku można odzyskać prowizję bankową, potrzebne są dwa dokumenty: umowę o kredyt oraz potwierdzenie spłaty przed terminem (np. raport BIK). W przypadku wcześniejszej spłaty zobowiązania, zaciągniętego w tzw. parabanku, prześlij także potwierdzenia wcześniej spłaconych rat. 

  • Czekaj na wyniki analizy

Nasi specjaliści ds. prowizji bankowych w ciągu 2-3 dni roboczych przeanalizują Twoje dokumenty pod względem możliwości uzyskania zwrotu kosztów kredytu. 

  • Rozważ propozycję zwrotu

W przypadku, gdy nasza analiza wykaże, że Twój wcześniej spłacony kredyt lub pożyczka, kwalifikują się do otrzymania zwrotu bankowego, otrzymasz od nas informację z konkretną kwotą, jaką możemy Tobie zaproponować.  

  • Realizacja zwrotu bankowego 

Ostatnim krokiem jest podpisanie umowy cesji wierzytelności. Po jej odbiór możemy wysłać do Ciebie kuriera. Po podpisaniu dokumentów na wskazane przez Ciebie konto bankowe przelewamy uzgodnioną w poprzednim kroku kwotę. 

Czy banki chętnie oddają prowizję? 

Prowizja za udzielenie kredytu to dla banków niemały zysk, dlatego nikogo nie dziwi fakt, że niechętnie podchodzą tematu ich zwrotu w ramach wcześniejszej spłaty. Klienci, którzy złożyli samodzielnie wniosek o zwrot prowizji, często otrzymują od banku negatywne odpowiedzi. Sygnały o problemach kredytobiorców z odzyskiwaniem części kosztów kredytu od kilku już lat otrzymuje Rzecznik Finansowy. 

Banki często stosują własną interpretację zapisów ustawy o kredycie konsumenckim. Wspólne stanowisko w tej sprawie zajęli Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Rzecznik Finansowy. W ich opinii wcześniejsza spłata kredytu powinna oznaczać, że kredytobiorca otrzymuje proporcjonalny zwrot części kosztów. 

Art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim

1. W przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą.

Banki z kolei bardzo często stoją na stanowisku, że wysokość prowizji bankowej nie jest w żaden sposób zależna od okresu, na jaki jest zaciągnięty kredyt. Obniżeniu powinni natomiast ulec te koszty, które poniósł kredytobiorca za udostępnienie środków. 

Orzeczenie w sprawie zwrotów bankowych wydał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wyrok TSUE z dnia 11 września 2019 roku jest prokonsumencki. Zdaniem Trybunału Sprawiedliwości w przypadku przedterminowej spłaty kredytu proporcjonalnemu zwrotowi podlegają wszystkie nałożone na kredytobiorcę koszty kredytu (całkowity koszt kredytu) Trybunał podkreślił, że art. 16 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48 ma na celu ochronę praw konsumenta. Trzeba pamiętać, że klient w relacji z bankiem jest słabszą stroną. 

Banki wskazują, że decyzja TSUE dot. tylko kredytów konsumenckich, a więc odmawiają zwrotu prowizji w przypadku wcześniej spłaconych kredytów hipotecznych.   

Co zrobić, gdy ubezpieczyciel odrzuci wniosek o zwrot prowizji kredytu? 

Zdecydowałeś się samodzielnie złożyć wniosek do banku o zwrot prowizji i otrzymałeś odmowną odpowiedź? Nic straconego, nadal możesz odzyskać swoje pieniądze. Masz do wyboru kilka rozwiązań.

Interwencja Rzecznika Finansowego

Droga reklamacyjna wyczerpana? Możesz skorzystać z pomocy Rzecznika Finansowego. Musisz jednak wiedzieć, że takie postępowanie trwa od kilku do kilkunastu miesięcy. Rzecznik nie jest niestety w posiadaniu żadnego instrumentu, który spowodowałby nakazanie bankowi zwrotu kosztów kredytu. 

Sprawa w sądzie

Jeśli bank odmówił Ci zwrotu bankowego, to możesz złożyć pozew w sądzie. Szanse na sądową wygraną są duże, ale sprawa może się ciągnąć nawet latami, a Ty musisz się liczyć z poniesieniem dodatkowych kosztów. 

Pomoc Back2you 

Jesteśmy w stanie pomóc także, jeśli bank odrzuci Twój wniosek o zwrot prowizji. Prześlij umowę o kredyt oraz potwierdzenie wcześniejszej spłaty, a nasz dział prawny zweryfikuje, czy należy Ci się zwrot i w jakiej wysokości. 

Jakie inne koszty można odzyskać?

Co ciekawe, kredytobiorcy, którzy zaciągnęli kredyt konsumencki i spłacili go przed czasem, mają szansę na skorzystanie z sankcji kredytu darmowego. Pozwoli im to na odzyskanie wszystkich kosztów kredytu – nie tylko prowizji, ale i odsetek, czy zwrotu kosztów ubezpieczenia. Warunkiem jest odnalezienie w dokumentacji kredytowej błędów, które rażąco uderzają w interes klienta banku oraz są niezgodne z ustawą o kredycie konsumenckim.

Podobnie jak w przypadku zwrotu prowizji, także i tutaj kredytobiorca może przygotować wniosek o sankcje kredytu darmowego samodzielnie. Niestety, większość przypadków banki odrzucają te pisma, więc warto skorzystać z profesjonalnej pomocy Back2you, dzięki czemu sprawa o darmowy kredyt będzie o wiele łatwiejsza do wygrania.

 

Podsumowanie:

  1. O zwrot bankowy możesz się starać, jeśli przedterminowo spłacisz kredyt hipoteczny lub konsumencki.
  2. Do zwrotu kosztów kredytu kwalifikują się tylko te kredyty konsumenckie i kredyty hipoteczne, które zostały zaciągnięte odpowiednio: po 18.12.2011r. i po 22 lipca 2017r.
  3. Wnioski o zwrot często są odrzucane przez bank, nierzadko sprawa kończy się dopiero na sali sądowej.
obrazek na belce

Bezpłatny
kalkulator
zwrotu prowizji

Pieniądze na koncie nawet w 24 h!

Czytaj więcej

Te artykuły mogą Cię zainteresować

Dostarczamy kredytobiorcom wiedzy o zwrotach prowizji bankowych.
Najistotniejsze informacje w jednym miejscu.

Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu krok po kroku

Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu krok po kroku

Wszystkie raty kredytu spłacone i to sporo przed terminem? Masz prawo ubiegać się o zwrot kosztów kredytu. Dowiedz się, jak krok po kroku uzyskać zwrot bankowy.

Umowa kredytowa – jak czytać i na co uważać przy jej zawieraniu?

Umowa kredytowa – jak czytać i na co uważać przy jej zawieraniu?

Umowa kredytowa to najważniejszy dokument ze wszystkich, które otrzymuje konsument w trakcie zaciągania kredytu. Na co uważać, podpisując umowę?

Kredyt konsumencki – czego nie dowiesz się o nim w banku?

Kredyt konsumencki – czego nie dowiesz się o nim w banku?

Kredyt konsumencki to popularna forma finansowania nieprzewidzianych wydatków. Dowiedz się o nim wszystkiego, czego nie dowiesz się od banku!

Sankcja kredytu darmowego – czym jest i kiedy ma zastosowanie?

Sankcja kredytu darmowego – czym jest i kiedy ma zastosowanie?

Sankcja kredytu darmowego powoduje, że pożyczkobiorca musi oddać do banku tylko pożyczoną kwotę, bez odsetek i opłat. Sprawdź, kiedy się ją stosuje!

Otrzymaj zwrot

Dołącz do Klientów, którzy odzyskali z nami swoje prowizje bankowe

Podaj podstawowe dane i przekonaj się, ile możesz odzyskać z banku!