Zwrot prowizji Getin Bank S.A.

placeholder-image

Źródło: getinbank.pl

portfel ikona niebieska
Najwyższy uzyskany zwrot
19760 PLN
portfel ikona niebieska
Średnia wartość zwrotu
1805 PLN
portfel ikona niebieska
Ilość obsłużonych klientów
480

sesje przychodzące

Sesja I
10:00
Sesja II
14:00
Sesja III
17:00

sesje wychodzące

Sesja I
08:15
Sesja II
12:15
Sesja III
14:30

informacje

Kontakt telefoniczny
718 898 537
Siedziba
Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa
SWIFT
GBGCPLPK
IBAN
PL 00 2480 0000 0000 0000 0000
Strona internetowa
www.getinbank.pl
Bankowość on-line
https://secure.getinbank.pl

Dokonałeś całkowitej spłaty kredytu lub pożyczki przed terminem? Dowiedz się, jak w kilku krokach odzyskać prowizję od Getin Banku. 

Jakie warunki musisz spełnić, aby otrzymać zwrot prowizji? 

Teoretycznie, już sama wcześniejsza spłata zobowiązania wobec banku powinna uprawniać Cię do zwrotu bankowego. To jednak podstawowy, ale nie jedyny warunek. 

Zwrot bankowy możesz otrzymać, jeśli przedterminowo spłacisz kredyt konsumencki bądź hipoteczny. Dodatkowo istotna jest data zawarcia umowy z bankiem. Do zwrotu prowizji kwalifikują:

  • kredyty konsumenckie, ale te które zostały zaciągnięte po 18 grudnia 2011 roku,
  • kredyty hipoteczne, ale datą podpisania umowy po 21 lipca 2017 roku. 

Kredyt konsumencki to taki, który został zaciągnięty na osobę fizyczną, nie przekracza kwoty 255 550 zł (lub jej równowartości w obcej walucie), cel kredytu nie jest związany w żaden sposób z działalnością gospodarczą.  Przykładem jest tu kredyt gotówkowy, kredyt ratalny, kredyt samochodowy. W przypadku kredytu hipotecznego i zwrotu prowizji nie ma limitu dotyczącego wysokości kredytu.

warunki do uzyskania zwrotu bankowego

Zwrot bankowy z Back2you krok po kroku 

Nie chcesz samodzielnie walczyć z bankiem o zwrot prowizji? Możesz liczyć na specjalistów z Back2you.pl. Wystarczy 5 kroków, aby pieniądze z tytułu przedterminowej spłaty trafiły na Twoje konto. 

  1. Prześlij dokumenty do analizy

Wystarczy, że prześlesz nam skan umowy z bankiem oraz potwierdzenie całkowitej spłaty kredytu, np. aktualny raport BIK. 

  1. Analiza Twojej sprawy

Analizę przesłanej dokumentacji wykonujemy bezpłatnie. Weryfikujemy, czy Twoja sprawa kwalifikuje się do odzyskania prowizji. 

  1. Wyniki analizy 

W ciągu maksymalnie 2-3 dni roboczych otrzymujesz od nas informację o wynikach analizy. 

  1. Propozycja zwrotu bankowego 

Otrzymasz konkretną ofertę zwrotu bankowego. 

  1. Finalizacja 

Po dopełnieniu wszystkich formalności, w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych realizujemy przelew na ustaloną wcześniej kwotę. 

Wcześniejsza spłata kredytu – instytucje po stronie konsumentów 

Rzecznik Finansowy i prezes UOKiK wypowiedzieli się jednym głosem w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim. Ich zdaniem, jeśli nastąpi szybsza spłata kredytu, to koszty kredytu powinny ulegnąć obniżeniu. 

Redukcja powinna dotyczyć wszystkich możliwych kosztów, które poniósł kredytobiorca i to niezależnie od tego, jaki one mają charakter. Obniżenie jednak powinno być proporcjonalne, czyli im szybciej zostanie uregulowane zobowiązanie, tym większy zwrot kosztów. 

Zgodnie z definicją całkowitego kosztu kredytu, który znajduję się art. 5 pkt. 6 ustawy o kredycie konsumenckim, są to wszelkie koszty ponoszone przez kredytobiorcę zgodnie z zapisami umowy. Chodzi tutaj o m.in. odsetki, marże czy prowizje. 

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone także przez TSUE, czyli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W swoim orzeczeniu wskazał, że w przypadku przedterminowej spłaty powinno nastąpić obniżenie kosztów kredytowych. 

Jak obliczana jest wysokość zwrotu bankowego? 

Banki obliczając wysokość zwrotu bankowego stosują różne metody. Jest to spowodowane tym, że nie jest narzucony żaden sposób obliczania zwrotu z tytułu przedterminowej spłaty.

Tej kwestii nie rozstrzygnął ani Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ani Sąd Najwyższy. Nie ma zatem matematycznego wzoru, który obligatoryjnie powinni stosować banki wyliczając kwotę zwrotu prowizji. To dla klientów oznacza jedno – brak gwarancji, że wyliczona przez bank kwota jest poprawna. 

Samodzielnie składany wniosek do banku 

Możesz także samodzielnie przygotować i dostarczyć do banku wniosek o zwrot prowizji. Takie pismo powinno zawierać takie elementy jak np. imię i nazwisko kredytobiorcy, jego numer PESEL, numer umowy kredytowej, prośbę o zwrot i jego podstawę prawną. 

Wniosek o zwrot kosztów od kredytu należy traktować jako pismo reklamacyjne. To oznacza, że bank powinien na nie odpowiedzieć w ciągu 30 dni. Jednak, jeśli sprawa zostanie uznana za skomplikowaną, to bank ma możliwość wydłużenia tego czasu do w sumie 90 dni.  

Zazwyczaj reklamacja dot. prowizji bankowej jest odrzucana. Banki często liczą, że taka odmowna odpowiedź skutecznie zniechęci do dalszej walki o pieniądze. Nawet, jeśli bank przyzna zwrot prowizji, to jest takie ryzyko, że taka wypłata będzie zaniżona. 

Co zrobić, gdy bank odrzuci reklamację? 

Jeśli bank odrzuci Twoją reklamację, to możesz m.in. zwrócić się o pomoc do Rzecznika Finansowego. Jest to instytucja, która na Twój wniosek może rozpocząć postępowanie interwencyjne lub polubowne. Wadą tego rodzaju rozwiązania jest przede wszystkim to, że Rzecznik Finansowy nie ma żadnego narzędzia, za pomocą którego mógłby wpłynąć na decyzję banku. 

Z tego też powodu takie sprawy często swój finał mają dopiero w sądzie. Jest to jednak czasochłonne – proces może trwać kilkanaście a nawet kilkadziesiąt miesięcy. Ponadto wiąże się z dodatkowymi kosztami (choćby opłata za pozew), na których zwrot można liczyć dopiero po wygranej sprawie. 

Oczywiście napisanie pisma procesowego nie jest tak prostą sprawą – wymaga wiedzy oraz umiejętności prawniczych. Brak jakiekolwiek wymogu proceduralnego, który jest przewidziany przez kodeks postępowania cywilnego, spowoduje że pozew zostanie odrzucony. 

Jeśli bank odrzucił Twój wniosek to zgłoś się do Back2you. Bezpłatnie przeanalizujemy dokumentację kredytową i zaproponujemy zwrot bankowy.

placeholder-image

Źródło: aliorbank.pl

portfel ikona niebieska
Najwyższy uzyskany zwrot
28000 PLN
portfel ikona niebieska
Średnia wartość zwrotu
1760 PLN
placeholder-image

Źródło: santanderconsumer.pl

portfel ikona niebieska
Najwyższy uzyskany zwrot
32000 PLN
portfel ikona niebieska
Średnia wartość zwrotu
1880 PLN
placeholder-image

Źródło: pkobp.pl

portfel ikona niebieska
Najwyższy uzyskany zwrot
22900 PLN
portfel ikona niebieska
Średnia wartość zwrotu
1970 PLN
placeholder-image

Źródło: aasapolska.pl

portfel ikona niebieska
Najwyższy uzyskany zwrot
12690 PLN
portfel ikona niebieska
Średnia wartość zwrotu
1560 PLN
placeholder-image

Źródło: pocztowy.pl

portfel ikona niebieska
Najwyższy uzyskany zwrot
9790 PLN
portfel ikona niebieska
Średnia wartość zwrotu
2050 PLN
Otrzymaj zwrot

Dołącz do Klientów, którzy odzyskali z nami swoje prowizje bankowe

Podaj podstawowe dane i przekonaj się, ile możesz odzyskać z banku!