Zwrot prowizji ING Bank Śląski

placeholder-image

Źródło: https://www.ing.pl/

portfel ikona niebieska
Najwyższy uzyskany zwrot
5900
portfel ikona niebieska
Średnia wartość zwrotu
1400
portfel ikona niebieska
Ilość obsłużonych klientów
330

sesje przychodzące

Sesja I
11:00
Sesja II
15:00
Sesja III
17:30

sesje wychodzące

Sesja I
8:10
Sesja II
11:30
Sesja III
14:30

informacje

Kontakt telefoniczny
801 222 222
Siedziba
ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice
SWIFT
INGBPLPW
IBAN
PL 00 1050 0000 0000 0000 0000
Strona internetowa
https://www.ing.pl/

Spłaciłeś pożyczkę w banku ING przed czasem lub w terminie? Sprawdź, czy nie należą Ci się dodatkowe pieniądze z tytułu zwrotu części prowizji oraz sankcji kredytu darmowego. W jaki sposób odzyskać część pieniędzy ze spłaconego zadłużenia w banku ING?

Wcześniejsza spłata pożyczki a zwrot prowizji w banku ING

Ustawa o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku stanowi, że każdy kredyt gotówkowy może zostać spłacony wcześniej, a instytucja udzielająca go ma obowiązek wypłacić pożyczkobiorcy zwrot części prowizji.

Możliwość ubiegania się o zwrot części prowizji za spłacony wcześniej kredyt w ING warunkują dwa artykuły we wspomnianej ustawie – art. 48. i 49. Pierwszy z nich uprawnia każdego kredytobiorcę do wcześniejszej spłaty kredytu. Drugi nakłada na instytucje udzielające kredytów, wspomnianego zobowiązania do wypłaty części prowizji kredytowej.

Dzięki wyrokowi TSUE (sygn. C‑383/18) z dnia 11 września 2019 roku kredytobiorcy, którzy spłacili kredyt hipoteczny w banku ING przed terminem, również mają możliwość ubiegania się o zwrot części prowizji. Instytucja podjęła decyzję, że każda przedterminowo spłacona pożyczka upoważnia osobę, która zaciągnęła zobowiązanie, ma prawo do ubiegania się o zwrot bankowy.

Czym jest sankcja kredytu darmowego?

Sankcja kredytu darmowego to zapis prawny, który sprawia, że w przypadku odnalezienia w umowie pożyczki wątpliwych zapisów lub uchybień, kredytobiorca jest zobowiązany do zapłaty tylko i wyłącznie pożyczonego kapitału.

Odbierz zwrot prowizji z ING Bank Śląski

Jeśli sankcja kredytu darmowego zostanie uznana, bank ING nie otrzyma dodatkowych kosztów pożyczki, takich jak opłaty, prowizje czy odsetki. Jedynym dodatkowym zobowiązaniem do zapłaty jest ubezpieczenie.

Możliwość ubiegania się o uznanie sankcji kredytu darmowego istnieje dzięki 45. art. wspomnianej ustawy. W przeciwieństwie do zwrotu prowizji bankowej sankcja kredytu darmowego działa tylko w przypadku kredytów konsumenckich.

Jakie umowy kwalifikują się do skorzystania z prawa do sankcji kredytu darmowego i zwrotu prowizji w banku ING?

Zarówno zwrot prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytu w ING, jak i sankcja kredytu darmowego wymagają od kredytobiorcy, że na umowie pożyczki znajdą się pewne dane. W obu przypadkach podstawowymi kryteriami są:

  • termin zawarcia umowy – w przypadku kredytu konsumenckiego, umowa nie może być zawarta wcześniej, niż 18 grudnia 2011 roku (dla kredytów hipotecznych jest to termin 21 lipca 2017 roku),
  • podmiot zaciągający pożyczkę – umowa pożyczki musiała zostać zawarta między instytucją finansową a osobą prywatną (nie może być to firma),
  • kwota pożyczki – nie może przekroczyć sumy 255 500 złotych (nie dotyczy kredytów hipotecznych),
  • przeznaczenie kredytu – środków z kredytu nie można przeznaczyć na działalność gospodarczą.

Jak uzyskać zwrot prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu w Banku ING?

Jak już wspomniano, w przypadku przedterminowej spłaty zobowiązania, bank ING ma obowiązek wypłaty zwrotu części prowizji. To, jak wysoka będzie kwota, warunkują dwie kwestie – ilość dni między realną spłatą zobowiązania a datą zamknięcia pożyczki, widniejącą na kontrakcie oraz wysokość prowizji.

Jeśli instytucja finansowa nie wypłaciła pieniędzy samodzielnie, kredytobiorca może złożyć wniosek o zwrot części prowizji. W tym celu należy przygotować odpowiedni wniosek, w którym należy zawrzeć następujące informacje:

  • informacje na temat kredytu – dane obu stron, kwota kredytu, okres obowiązywania umowy, numer umowy
  • podstawę prawną – jest to art. 48 i 49. ustawy o kredycie konsumenckim oraz wyrok TSUE (sygnatura C-383/18),
  • datę przedterminowej spłaty,
  • zaświadczenie o zamknięciu kredytu – najlepszym wyjściem jest tu raport z Biura Informacji Kredytowej.

Zwrot prowizji i sankcja kredytu darmowego banku z ING? Pomożemy Ci odzyskać pieniądze!

Pomagamy kredytobiorcom w odzyskiwaniu pieniędzy ze spłaconych już kredytów. W przypadku zwrotu prowizji, po wysłaniu pełnej umowy pożyczki wraz z potwierdzeniem zamknięcia kredytu, bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sprawę. Jeśli okaże się, że możesz starać się o zwrot części prowizji bankowej z ING, nasz konsultant skontaktuje się z Tobą w celu uzgodnienia szczegółów umowy. Po akceptacji oferty, pieniądze trafią na Twoje konto najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych.

W przypadku sankcji kredytu darmowego z banku ING schemat jest podobny – klient przesyła do nas pełną umowę pożyczki, informację o dacie spłaty kredytu i zwrocie pożyczki oraz raport BIK zaświadczający o zamknięciu kredytu. Jeśli w umowie pożyczki znajdziemy minimum dwa uchylenia, konsultant wróci do Ciebie z propozycją cesji wierzytelności. Po akceptacji oferty, pieniądze trafią na Twoje konto w terminie do 10 dni roboczych, a my podejmiemy całe ryzyko walki z bankiem.

placeholder-image

Źródło: aliorbank.pl

portfel ikona niebieska
Najwyższy uzyskany zwrot
28000 PLN
portfel ikona niebieska
Średnia wartość zwrotu
1760 PLN
placeholder-image

Źródło: santanderconsumer.pl

portfel ikona niebieska
Najwyższy uzyskany zwrot
32000 PLN
portfel ikona niebieska
Średnia wartość zwrotu
1880 PLN
placeholder-image

Źródło: pkobp.pl

portfel ikona niebieska
Najwyższy uzyskany zwrot
22900 PLN
portfel ikona niebieska
Średnia wartość zwrotu
1970 PLN
placeholder-image

Źródło: aasapolska.pl

portfel ikona niebieska
Najwyższy uzyskany zwrot
12690 PLN
portfel ikona niebieska
Średnia wartość zwrotu
1560 PLN
placeholder-image

Źródło: pocztowy.pl

portfel ikona niebieska
Najwyższy uzyskany zwrot
9790 PLN
portfel ikona niebieska
Średnia wartość zwrotu
2050 PLN
Otrzymaj zwrot

Dołącz do Klientów, którzy odzyskali z nami swoje prowizje bankowe

Podaj podstawowe dane i przekonaj się, ile możesz odzyskać z banku!