Zwrot prowizji SKOK

placeholder-image

Źródło: skok.pl

portfel ikona niebieska
Najwyższy uzyskany zwrot
7800 PLN
portfel ikona niebieska
Średnia wartość zwrotu
1100 PLN
portfel ikona niebieska
Ilość obsłużonych klientów
97

sesje przychodzące

Sesja I
-
Sesja II
-
Sesja III
-

sesje wychodzące

Sesja I
-
Sesja II
-
Sesja III
-

informacje

Kontakt telefoniczny
718 898 537
Siedziba
Władysława IV 22 81-743 Sopot
SWIFT
-
IBAN
-
Strona internetowa
https://www.skok.pl/
Bankowość on-line
-

Udało Ci się przedterminowo spłacić kredyt lub pożyczkę w SKOK? Możesz odzyskać prowizję bankową. Dowiedz się, co musisz zrobić! 

Zwrot prowizji SKOK 

Już po wejściu w życie ustawy o kredycie konsumenckim kilka SKOK-ów ogłosiło bankructwo lub zostało przejętych przez inne SKOK-i lub banki komercyjne. Niektóre SKOK-i połączyły się ze sobą. Dlatego też wielu kredytobiorców, którzy spłacili przedterminowo zaciągnięty w SKOK kredyt ma problem z odzyskaniem prowizji. 

Niestety, zwrotu bankowego nie otrzymasz, jeśli przedterminowo spłaciłeś kredyt konsumencki zaciągnięty w SKOK, który ogłosił swoją upadłość, np. SKOK Wołomin, SKOK Jowisz, SKOK Polska, SKOK Kujawiak. 

Jeśli jednak SKOK został przejęty przez inną instytucję finansową bądź połączył się z innym SKOK-iem, to masz możliwość ubiegania się o zwrot prowizji bankowej. Wówczas to dany podmiot przejmuje wszystkie zobowiązania oraz należności danego SKOK-u – także te dot. zwrotu prowizji. 

Prowizja bankowa to jeden z ważniejszych wskaźników, które mają zasadniczy wpływ na całkowity koszt zobowiązania finansowego. Niekiedy sięga nawet 20 procent kwoty kredytu lub pożyczki. 

Warunki do otrzymania zwrotu bankowego: 

  • pobrana prowizja przez SKOK,
  • kredyt lub pożyczka zaciągnięta przez konsumenta,
  • zobowiązanie nie przekraczało kwoty 255 550 zł,
  • pożyczka lub kredyt zostało spłacone przed terminem. 

Wniosek o zwrot prowizji SKOK

O zwrot z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązania wobec SKOK-u możesz walczyć samodzielnie składając wniosek o zwrot prowizji. W takim piśmie reklamacyjnym powinny się znaleźć m.in.: dane osobowe kredytobiorcy, numer umowy kredytowej, data przedterminowej spłaty, podstawa prawna do ubiegania się o zwrot, numer konta bankowego. 

Wniosek można dostarczyć osobiście w placówce SKOK-u lub wysłać tradycyjną drogą pocztową – najlepiej za potwierdzeniem odbioru. Odpowiedź na reklamację powinna zostać wysłana w ciągu 30 dni.

Niestety często takie pisma reklamacyjne są odrzucane. Najczęściej taka decyzja jest argumentowana tym, że pobrana w momencie uruchomienia kredytu prowizja nie jest w żaden sposób związana z okresem kredytowania. Często instytucje finansowe udzielające pożyczek czy kredytów właśnie w ten sposób interpretują art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim. 

W temacie zwrotów prowizji wypowiedział się także Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wyrok dot. zwrotu bankowego zapadł we wrześniu 2019 roku i jednoznacznie opowiedział się po stronie konsumenta. W odmownych decyzjach często argumentem jest to, że orzeczenie to dotyczy wyłącznie jednej sprawy, a nie wszystkich.  

Jak uzyskać zwrot bankowy w 48h? 

Nie chcesz tracić czasu i energii na walkę o odzyskanie zwrotu prowizji? Możesz skorzystać z back2you. Proces uzyskania zwrotu bankowego rozpoczyna się od przesłania niezbędnej dokumentacji. Chodzi tutaj o kopię lub skan umowy o kredyt bądź pożyczkę oraz potwierdzenia przedterminowych spłat. Potwierdzeniem dokonania wcześniejszego uregulowania może być raport BIK, który można pobrać ze strony bik.pl. 

Kolejnym krokiem jest wnikliwa analiza dokumentacji. Zazwyczaj w ciągu 2-3 dni roboczych są jej wyniki. Jeśli weryfikacja potwierdzi, że dany przedterminowo spłacony kredyt bądź pożyczka kwalifikuje się do uzyskania zwrotu, to otrzymujesz konkretną propozycję. 

Po dopełnieniu wszystkich formalności, a konkretnie po zawarciu umowy o cesję wierzytelności, na wskazane konto bankowe trafia ustalona wcześniej kwota. Realizacja przelewu jest wykonywana maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych.  

Ile masz czasu na ubieganie się o zwrot bankowy?

O zwrot bankowy możesz się ubiegać do momentu, gdy roszczenie wobec SKOK-u nie ulegnie przedawnieniu. Termin ten zależy od daty dokonania przedterminowej spłaty zobowiązania. Obowiązują dwa terminy przedawnienia roszczeń, a jest to spowodowane tym że w tym zakresie znowelizowano Kodeks Cywilny. 

Jeśli kredyt konsumencki został spłacony do dnia 8 lipca 2018 roku, to obowiązuje dziesięcioletni okres przedawnienia. Natomiast dla zobowiązań  spłaconych po tej dacie termin przedawnienia roszczeń wynosi sześć lat.  

Ile można odzyskać pieniędzy? 

To, ile można odzyskać pieniędzy z tytułu spłaty kredytu konsumenckiego przed terminem. Wysokość zwrotu bankowego zależy od kwoty pobranej prowizji, czasu na jaki zawarto umowę oraz faktycznego okresu spłaty zobowiązania. 

placeholder-image

Źródło: aliorbank.pl

portfel ikona niebieska
Najwyższy uzyskany zwrot
28000 PLN
portfel ikona niebieska
Średnia wartość zwrotu
1760 PLN
placeholder-image

Źródło: santanderconsumer.pl

portfel ikona niebieska
Najwyższy uzyskany zwrot
32000 PLN
portfel ikona niebieska
Średnia wartość zwrotu
1880 PLN
placeholder-image

Źródło: pkobp.pl

portfel ikona niebieska
Najwyższy uzyskany zwrot
22900 PLN
portfel ikona niebieska
Średnia wartość zwrotu
1970 PLN
placeholder-image

Źródło: aasapolska.pl

portfel ikona niebieska
Najwyższy uzyskany zwrot
12690 PLN
portfel ikona niebieska
Średnia wartość zwrotu
1560 PLN
placeholder-image

Źródło: pocztowy.pl

portfel ikona niebieska
Najwyższy uzyskany zwrot
9790 PLN
portfel ikona niebieska
Średnia wartość zwrotu
2050 PLN
Otrzymaj zwrot

Dołącz do Klientów, którzy odzyskali z nami swoje prowizje bankowe

Podaj podstawowe dane i przekonaj się, ile możesz odzyskać z banku!