Polityka prywatności

§ I. Przetwarzanie danych osobowych

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Helpfind Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Pułaskiego 11, 63-400 Ostrów Wielkopolski, NIP 622-276-35-69, Regon 301735830, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000385405. Administrator jest także operatorem serwisu back2you.pl.

2. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora tylko i wyłącznie celów związanych w prawidłową, należytą realizacją umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

3. PODSTAWA PRAWNA

Podstawą przetwarzania danych w celu wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO),  art. 6 ust. 1 pkt f RODO. 

To w jaki sposób Administrator kontaktuje się z użytkownikiem jest uzależniony od rodzaju danych kontaktowych, które podał dany użytkownik – numer telefonu, adres e-mail.

4. DANE KONTAKTOWE DO ADMINISTRATORA DANYCH

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez wysłanie e-maila na adres: [email protected], tradycyjną drogą pisemną na adres: ul. Pułaskiego 11, 63-400 Ostrów Wielkopolski albo telefonicznie na numer 718 898 537. 

5. ŹRÓDŁO I RODZAJ DANYCH

Gromadzone są wyłącznie dane konieczne do prawidłowego zrealizowania oferowanych usług. Są one powierzane Konsultantowi Call Center w celu przedstawienia oferty i realizacji usługi. 

6. ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe są bezpośrednio przekazywane do Administratora. Następnie dane, w celu realizacji usługi, na podstawie wyrażonej zgody z chwilą akceptacji regulaminu, są przekazywane partnerom Administratora, z którymi ma zawartą umowę na powierzanie danych osobowych. 

Dane osobowe mogą być udostępnione na żądanie policji, prokuratury, sądu czy innych do tego uprawnionych podmiotów.  Ponadto dostęp do danych mogą mieć podmioty wykonujące dla Administratora takie usługi jak np. usługi związane z programowaniem, księgowością, usługi związane z pocztą elektroniczną.  

7. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do zrealizowania usługi bądź do chwili rozwiązania umowy, rezygnacji z usługi lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

Administrator po tym okresie dane osobowe przechowuje przez okres oraz dla celów wymaganych przez przepisy prawne albo w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe wykorzystywane do celów związanych z marketingiem bezpośrednim są przetwarzane do chwili wycofania zgody przez użytkownika. 

8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH A PRAWA UŻYTKOWNIKA 

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych. Ma możliwość żądania sprostowania swoich danych osobowych, ich przeniesienia, usunięcia, ograniczenia, a także wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

Jeśli użytkownik zgodził się na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, to ma prawo ją w dowolnym momencie wycofać. W tym celu należy do Administratora wysłać e-mail lub powiadomić go o tym drogą telefoniczną. 

Prawem użytkownika jest także możliwość przenoszenia swoich danych osobowych. Masz prawo wnioskować do Administratora o uzyskanie swoich danych w formacie, który daje możliwość odczytu maszynowego. Takie dane możesz udostępnić innemu Administratorowi – wyjątkiem są dane, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

9. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. INFORMACJA O OBOWIĄZKU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, ale dane osobowe są konieczne, aby oferowana usługa została w sposób należyty zrealizowana. 

§ II. Informacje pozostałe

1. RODZAJE KOMUNIKACJI I PRZETWARZANIE DANYCH W CELACH KONTAKTU

W zależności od rodzaju uzyskanych danych kontaktowych administrator ma prawo do kontaktu z użytkownikiem m.in. w sprawie usługi, przeprowadzenia badań, pozyskaniem opinii, przesyłką informacji handlowej, marketingiem usług czy produktów. 

Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda użytkownika. Zgodę użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać – drogą elektroniczną, tradycyjną drogą pocztową lub ustnie. 

Dane użytkownika, które są wykorzystywane przez administratora do komunikacji z użytkownikiem, są przetwarzane do chwili wycofania zgody przez użytkownika. Administrator informuje, że w niektórych przypadkach, które są określone przez przepisy prawa, może mieć nakaz ich przetwarzania przez wyznaczony okres. 

2. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Zmiany w niniejszej polityce prywatności będą niezwłocznie wprowadzane w serwisie na podstronie “Polityka Prywatności”.

3. ZAMÓWIENIE BEZPŁATNEJ TELEFONICZNEJ ROZMOWY

Serwis zawiera miejsca, w których użytkownik ma możliwość zamówienia darmowej rozmowy telefonicznej z konsultantem call center. W serwisie znajdują się także miejsca, gdzie użytkownik ma możliwość pozostawienia wiadomości. 

Tym sposobem zbierane są adresy e-mail oraz numery telefonów. Dane te są przetwarzane w celu nawiązania kontaktu z użytkownikiem. Podstawą jest wyrażenie zgody przez użytkownika, który ma prawo ją wycofać w dowolnym czasie. 

Administrator informuje, że mogą być takie sytuacje, w których podczas rozmowy telefonicznej z użytkownikiem gromadzone są dane przekazywane następnie innym podmiotom np. Partnerom. O takiej sytuacji użytkownik jest informowany przez konsultanta call center. 

Rozmowy odbywające się za pośrednictwem infolinii administratora bądź podmiotów realizujących dla niego usługę w postaci telefonicznej obsługi klienta są nagrywane. Nagrywanie rozmów jest wykonywanie z uwagi na uzasadniony interes administratora – ochronę przed oszustwami, roszczeniami oraz z uwagi na jakość świadczonych usług. Termin przechowywania takich nagrań minie wtedy, gdy minie termin na kierowanie wobec administratora lub przez niego roszczeń związanych z usługą świadczoną za pośrednictwem rozmowy telefonicznej. W niektórych określonych przez prawo przypadkach przechowanie danych może być dłuższe. 

§ III. Polityka Cookies

1. WYJAŚNIENIE OGÓLNE

Serwis, aby usprawnić nawigację oraz sprawność funkcjonowania serwisu, wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookies, inaczej ciasteczka, to pliki tekstowe zapisywane przez system teleinformatyczny usługodawcy w systemie teleinformatycznym użytkownika.  

Zapis ten ma dwa najistotniejsze cele – identyfikacja użytkownika w serwisie, zbieranie informacji o sposobie korzystania z serwisu. Pliki cookies nie zawierają informacji o danych osobowych. 

Użytkownik ma możliwość w dowolnej chwili zrezygnować z zapisywania tzw. ciasteczek poprzez zastosowanie odpowiednich ustawień przeglądarki internetowej w swoim komputerze lub urządzeniu mobilnym. Wyłączenie ciasteczek nie oznacza, że użytkownik nie ma możliwości korzystania z serwisu, ale może napotkać trudności. 

2. CEL WYKORZYSTANIA PLIKÓW COOKIES

Serwis wykorzystuje pliki cookies w takich celach jak: tworzenie statystyk oraz analiz (w celu zdobycia wiedzy o sposobie korzystania z serwisu i na tej podstawie jego doskonalenia),  optymalizacja witryny internetowej, prowadzenia akcji marketingowych oraz mierzenia ich skuteczności oraz dopasowywania reklam i treści, zapamiętywania czy dany użytkownik wyraził zgodę na np. pokazywanie treści. 

3. RODZAJE PLIKÓW COOKIES

Serwis wykorzystuje stałe oraz sesyjne pliki cookies. Pierwszy rodzaj ciasteczek zostaje na urządzeniu, z którego korzysta użytkownik do chwili ich ręcznego usunięcia lub upłynięcia wyznaczonego czasu. Z kolei pliki sesyjne pozostają na urządzeniu użytkownika do chwili opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. 

Za pośrednictwem plików cookies nie są gromadzone jakiekolwiek dane mogące w jakiś sposób identyfikować użytkownika jako daną osobę lub klienta. Zbierane są tylko i wyłącznie dane mające charakter statystyczny, a ich celem jest zwiększenie użytkownikowi komfortu korzystania z serwisu, w tym redukcję uciążliwości wyświetlania reklamowych materiałów. 

4. ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON

Serwis może zawierać odnośniki mogące spowodować przekierowanie do innych stron internetowych. Administrator nie odpowiada za zasady związane z polityką prywatności, która obowiązuje na innych stronach internetowych.  

5. ZMIANA DOT. USTAWIEŃ W WYSZUKIWARKACH

Użytkownik serwisu może zmienić ustawienia związane z prywatnością w danej wyszukiwarce. W ustawieniach przeglądarki można dokonać takich zmian, aby obsługa plików cookies została w sposób automatyczny blokowana lub była informacja o ich zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika. 

Szczegółowe informacje o sposobie obsługi plików cookies znajdziesz w ustawieniach przeglądarki. Poniżej prezentujemy listę linków do najpopularniejszych przeglądarek internetowych oraz urządzeń:

6. BEZPIECZEŃSTWO

W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych w momencie przesyłania formularzy internetowych, w określonych przypadkach administrator korzysta z usługi reCAPTCHA dostarczanej przez Google Inc. 

Zadaniem tej usługi jest głównie rozróżnienie, czy dany wpis dokonała osoba fizyczna, czy miało miejsce nadużycie spowodowane przez przetwarzanie maszynowe i zautomatyzowane. W ramach tej usługi przesyłany jest adres IP oraz ewentualnie inne dane, które są wymagane do działania tej usługi. 

Użytkowanie systemu reCAPTCHA podlega Polityce Prywatności oraz warunkom korzystania z usług firmy Google. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 

ust. 1 lit. f) RODO.