Ubezpieczenie kredytu – czy warto?

Ubezpieczenie kredytu – czy warto? Jak z niego zrezygnować?

Ubezpieczenie kredytu ma różne formy i zabezpiecza obie strony umowy, w zależności od rodzaju zobowiązania. Nie jest ono jednak obowiązkowe przy zaciąganiu każdego typu pożyczki. Czym jest ubezpieczenie kredytu i kiedy się je stosuje? W jakich przypadkach jest ono obligatoryjne? Czy rezygnacja z ubezpieczenia kredytu jest możliwa? Na te i inne pytania, odpowiadamy w poniższym artykule.

Czym jest ubezpieczenie kredytu?

Ubezpieczenie kredytu to zabezpieczenie zarówno kredytobiorcy jak i banku, w którym ubezpieczyciel spłaca kredyt w przypadku, gdy pożyczkobiorca nie ma takiej możliwości. Powodem są najczęściej kwestie zdrowotne np. nagła choroba lub udział w wypadku.

Wyślij nam swoją umowę kredytową i odbierz pieniądze z banku!

W przeciwieństwie do standardowych polis ubezpieczeniowych, w wypadku ubezpieczenia kredytu, pieniądze nie trafiają do ubezpieczonego, ale do banku, w którym zaciągnął on pożyczkę.

Kogo chroni ubezpieczenie kredytu?

Teoretycznie, ubezpieczenie kredytu chronią obie strony umowy kredytowej. Niestety, ubezpieczenie kredytu hipotecznego czy kredytu konsumenckiego, w głównej mierze chroni bank – to instytucja, jest podmiotem ubezpieczonym, a kredytobiorca występuje tylko i wyłącznie w roli opłacającego składki.

Rzecz jasna, kredytobiorca ma pewien komfort, który w razie potrzeby, pozwala skupić się na innych rzeczach niż spłata zobowiązania. Jeśli powodem braku możliwości spłaty kredytu jest wydarzenie, przewidziane w umowie ubezpieczenia i zostanie ono odpowiednio udokumentowane.

Wówczas firma ubezpieczeniowa wypłaca bankowi kwotę, która pozostała do spłaty, dzięki czemu obie strony mogą czuć się usatysfakcjonowane – instytucja pożyczkowa otrzymuje należne jej pieniądze, a kredytobiorca nie musi przejmować się kwestią uregulowania pożyczki.

Kiedy wykupuje się ubezpieczenie kredytu?

Kiedy wykupienie ubezpieczenia kredytu jest obowiązkowe?

Co do zasady, obowiązkowe jest tylko ubezpieczenie kredytu hipotecznego. Kredyty hipoteczne są szczególną formą udzielania pieniędzy na procent. Przy innych kredytach (np. gotówkowych lub konsolidacyjnych), wykupienie ubezpieczenia nie jest narzucone ustawowo, ale może być jednym z warunków udzielenia kredytu w stosunkowo niskiej kwocie.

Do zakupu polisy dochodzi zazwyczaj w momencie podpisania umowy kredytowej, a każda ze składek, dodawana jest do raty kredytu. Rzecz jasna, przy wcześniejszej spłacie zobowiązania, kredytobiorca ma możliwość odzyskania części składek za niewykorzystany okres ochrony.

Wpływ ubezpieczenia na kredyt

Wbrew pozorom, nawet w przypadku kredytów, przy których ubezpieczenie nie jest wymagane, ma ono dla przyszłego kredytobiorcy duże znaczenie. W przypadku, gdy bank zaproponuje wykupienie ubezpieczenia, a pożyczkobiorca na nią nie przystanie, wówczas instytucja pożyczkowa zazwyczaj obniża kwotę udzielonego kredytu lub zwiększa się całkowity koszt kredytu, a co za tym idzie – kwota do spłaty.

W przypadku rezygnacji z ubezpieczenia kredytu bank musi uwzględnić to w dokumentacji.  Jeśli tego nie zrobi, naraża się na utratę pieniędzy z tytułu prawa do darmowego kredytu. Jeśli kredytobiorca wykryje błędy w umowie lub harmonogramie spłaty kredytu gotówkowego, powinien przygotować wniosek o sankcje kredytu darmowego, którą należy skierować do banku. Jeśli instytucja uzna roszczenia, kredytobiorca ma prawo do spłaty pożyczki w wysokości kapitału.

Odbierz zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu!

W niektórych przypadkach, po odmowie zakupu polisy, bank może zażądać od kredytobiorcy, by ten wyznaczył tzw. żyranta, czyli osobę, która zobowiązuje się spłacić zobowiązanie w razie problemów.

Rodzaje ubezpieczeń kredytu

Banki oferują kilka rodzajów pożyczek, zarówno tych gotówkowych, jak i hipotecznych czy konsolidacyjnych. Podobnie jest w przypadku ubezpieczeń kredytu – istnieje kilka rodzajów, podzielonych głównie ze względu na charakter pożyczki oraz sytuacje, po których odszkodowanie ma być wypłacone.

Ubezpieczenie na życie

Polisy na życie są najbardziej rozpowszechnioną (obok OC) formą zabezpieczenia. W przypadku ubezpieczeń kredytowych schemat działania jest bardzo prosty – w razie śmierci kredytobiorcy, zobowiązanie nie przechodzi na spadkobierców. Spłacane jest ono kwotą, pochodzącą z odszkodowania za śmierć kredytobiorcy.

Ubezpieczenie na życie do kredytu hipotecznego jest obowiązkowe, ale pojawia się też coraz częściej przy pożyczkach gotówkowych i konsolidacyjnych.

Ubezpieczenie od utraty zdolności do pracy lub trwałego inwalidztwa

Niektóre wypadki skutkują bardzo poważnymi obrażeniami u osób, które biorą w nim udział. Niestety, niektóre z nich są tak rozległe, że poszkodowany całkowicie traci zdolność do pracy, a niekiedy zostaje osobą z niepełnosprawnością. Rzecz jasna, znaczne problemy zdrowotne uniemożliwiają podjęcie pracy zarobkowej, a w dalszej kolejności – spłaty kredytu.

Ubezpieczenie pożyczki od utraty zdolności do pracy lub trwałego inwalidztwa sprawia, że w razie wystąpienia tego typu zdarzeń, ubezpieczyciel wypłaca całą kwotę, którą normalnie musiałby spłacić kredytobiorca. Rzecz jasna, wypłata pieniędzy z tego tytułu musi zostać poparta odpowiednią dokumentacją medyczną oraz decyzjami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Ubezpieczenie od utraty pracy

Zdarzają sie sytuacje, w których dane przedsiębiorstwo podejmuje decyzję o redukcji etatów, czego efektem jest zwolnienie danej grupy pracowników. Jeśli kredytobiorca utracił możliwość spłacenia zobowiązania przez utratę pracy, a miał wykupioną polisę, to ubezpieczyciel pokrywa część rat (zazwyczaj od 6 do 12 wpłat).

Sprawdź, czy przysługują Ci dodatkowe pieniądze z banku!

Warto jednak pamiętać, że ubezpieczenie kredytu od utraty pracy nie działa w przypadku samodzielnego zwolnienia się z danej firmy oraz przy zwolnieniu dyscyplinarnym.

Ubezpieczenie pomostowe

Spotykane tylko i wyłącznie w przypadku kredytów hipotecznych. Jest to zabezpieczenie, które ma chronić kredytodawcę do momentu, gdy do księgi wieczystej zostanie wpisana hipoteka. Do tego momentu, klient banku ma obowiązek opłacania składki, lecz polisa nie chroni go nawet w najmniejszym stopniu.

W przypadku, gdy kredytobiorca utraci prawo do zarządzania nieruchomością lub nie będzie spłacał zobowiązania, ubezpieczyciel zrobi to za niego, lecz na pewno będzie dochodził swoich praw i będzie próbował odzyskać pieniądze od kredytobiorcy.

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego

Kredyt hipoteczny to zobowiązanie długoterminowe, przy którego zaciągnięciu wymaga się wkładu własnego. W większości ofert banki wymagają minimum 20% kapitału na zakup lub budowę mieszkania czy domu.

Zdarzają się jednak sytuacje, gdy kredytobiorcy nie posiadają wystarczającej ilości pieniędzy, ale wciąż są zainteresowani zaciągnięciem pożyczki pod zastaw nieruchomości. Nie tracą oni szansy na uzyskanie kredytu, ale bank może wymóc wykupienie ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

Czy można zrezygnować z ubezpieczenia kredytu?

Każdy kredytobiorca ma prawo złożyć rezygnację z ubezpieczenia kredytu, z wyjątkiem kredytów hipotecznych. W innych przypadkach, gdy nie chcesz opłacać polisy, pierwszą rzeczą, którą powinno się zrobić, jest sprawdzenie warunków umowy kredytowej oraz OWU (ogólne warunki ubezpieczenia).

Niektóre instytucje pożyczkowe dają szansę na rezygnację z ubezpieczenia w ciągu pierwszych kilku miesięcy od zaciągnięcia zobowiązania. Co ważne, jeśli opłata za składkę ubezpieczeniową została pobrana, bank ma obowiązek zwrócić tę kwotę.

Zgłoś się do nas i uzyskaj pomoc w odzyskaniu części kosztów kredytu!

Rzecz jasna, tego typu działania powodują, że kwota do spłaty znacznie wzrasta – banki chronią swój zarobek, przez co po części uzależniają warunki udzielenia kredytu od zakupienia odpowiedniej polisy.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Czym jest ubezpieczenie kredytu?

Ubezpieczenie to usługa, w której w razie nieprzewidzianych zdarzeń, osoba opłacająca polisę otrzymuje wypłatę. W przypadku kredytu chroni ono bank i pożyczkobiorcę, gdy ten drugi nie jest w stanie spłacić pożyczki, np. z powodu problemów zdrowotnych lub wypadku.

Jaki wpływ na ubezpieczenie na kredyt?

Choć ubezpieczenie kredytu jest nieobowiązkowe (poza polisami przy kredycie hipotecznym), to ma ono bardzo duży wpływ na pożyczkę. Odmowa wykupienia polisy może skutkować obniżeniem udzielonej kwoty lub zwiększeniem kwoty do spłaty. Bank może również zażądać wyznaczenia osoby, która ureguluje zobowiązanie, w razie problemów.

Jak zrezygnować z ubezpieczenia kredytu?

Rezygnacja z ubezpieczenia kredytowego wymaga złożenia odpowiedniego wniosku w placówce bankowej lub za pośrednictwem bankowości internetowej. Należy jednak pamiętać, że takie działanie może skutkować zwiększeniem kwoty rat lub koniecznością spłaty wyższej kwoty niż pierwotnie zakładano.

obrazek na belce

Bezpłatny
kalkulator
zwrotu prowizji

Pieniądze na koncie nawet w 24 h!

Czytaj więcej

Te artykuły mogą Cię zainteresować

Dostarczamy kredytobiorcom wiedzy o zwrotach prowizji bankowych.
Najistotniejsze informacje w jednym miejscu.

Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu krok po kroku

Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu krok po kroku

Wszystkie raty kredytu spłacone i to sporo przed terminem? Masz prawo ubiegać się o zwrot kosztów kredytu. Dowiedz się, jak krok po kroku uzyskać zwrot bankowy.

Umowa kredytowa – jak czytać i na co uważać przy jej zawieraniu?

Umowa kredytowa – jak czytać i na co uważać przy jej zawieraniu?

Umowa kredytowa to najważniejszy dokument ze wszystkich, które otrzymuje konsument w trakcie zaciągania kredytu. Na co uważać, podpisując umowę?

Kredyt konsumencki – czego nie dowiesz się o nim w banku?

Kredyt konsumencki – czego nie dowiesz się o nim w banku?

Kredyt konsumencki to popularna forma finansowania nieprzewidzianych wydatków. Dowiedz się o nim wszystkiego, czego nie dowiesz się od banku!

Sankcja kredytu darmowego – czym jest i kiedy ma zastosowanie?

Sankcja kredytu darmowego – czym jest i kiedy ma zastosowanie?

Sankcja kredytu darmowego powoduje, że pożyczkobiorca musi oddać do banku tylko pożyczoną kwotę, bez odsetek i opłat. Sprawdź, kiedy się ją stosuje!

Otrzymaj zwrot

Dołącz do Klientów, którzy odzyskali z nami swoje prowizje bankowe

Podaj podstawowe dane i przekonaj się, ile możesz odzyskać z banku!