jak wygenerować raport bik

Czym jest raport BIK i jak wygenerować go za darmo?

Raport BIK jest jednym z najważniejszych dokumentów dla wszystkich zainteresowanych wzięciem kredytu konsumenckiego czy hipotecznego. To na jego podstawie bank wydaje decyzje o przyznaniu lub odmowie pożyczki. Dowiedz się, czym jest Biuro Informacji Kredytowej i jak uzyskać raport BIK. Sprawdź też, ile musisz zapłacić za tę usługę i czy BIK wykonuje ją również za darmo.

Czym jest BIK?

BIK to skrót od Biura Informacji Kredytowej, czyli nazwy firmy, która powstała w wyniku skonsolidowanych prac banków polskich. Głównym celem działalności przedsiębiorstwa jest zbieranie i udostępnianie wszelkich informacji, na temat historii kredytowej, bez względu na rodzaj zaciągniętych zobowiązań.

Przy składaniu wniosku o przyznanie kredytu konsumenckiego czy rozłożenia płatności za dany sprzęt na raty, bank skieruje do tej instytucji prośbę o wygenerowanie raportu BIK. Na jego podstawie instytucja użyczająca pieniędzy na procent zadecyduje, czy można zaakceptować wniosek o kredyt lub zakupu na raty.

Wszelkie informacje, spływające do rejestru dłużników pochodzą głównie z banków oraz parabanków, udzielających kredytów i pożyczek krótko i długoterminowych (jak np. kredyt hipoteczny). Biuro Informacji Kredytowej działa na podstawie ustawy prawo bankowe.

Odbierz zwrot prowizji kredytu

Czym jest raport BIK?

Jak wspomniano wcześniej, Biuro Informacji Kredytowej zbiera informacje na temat zobowiązań finansowych każdego kredytobiorcy. Dane na temat zaciągnięcia nowej pożyczki rejestrowane są przez firmę w ciągu maksymalnie 14 dni od podpisania dokumentów i wypłaty środków.

Bez względu na rodzaj pożyczki, BIK przetwarza dane dotyczące zobowiązań wobec instytucji finansowych do momentu całkowitego zamknięcia pożyczki, ale tylko w przypadku akceptacji zgody na przetwarzanie danych przez konsumenta. 

Informacje na temat historii kredytowej danej osoby lub podmiotu, przechowywane są przez 5 lat, o ile szczegółowa historia spłaty zadłużenia wykaże, że sumiennie i regularnie spłacano pożyczkę.

Jeśli kredytobiorca miał problem ze spłatą zobowiązania, zgoda na przetwarzanie danych nie jest wymagana. Po spłacie kredytu BIK przechowuje informacje na temat opóźnień w uregulowaniu należności. Oczywiście, taka osoba zwykle trafia również na listę dłużników, którą prowadzi Biuro Informacji Gospodarczej.

Raport BIK jest dokumentem zawierającym podsumowanie twojej historii kredytowej. Dokument ten przedstawia wszystkie informacje dotyczące aktualnych zobowiązań wobec instytucji finansowej, opóźnień w spłatach oraz zamkniętych pożyczek. Decyzja o tym, czy umowa kredytowa zostanie przygotowana i przekazana do podpisania, opiera się zwykle na raporcie BIK.

Co zawiera raport BIK?

Jak wspomniano wcześniej, raport BIK zawiera wszystkie informacje na temat twojej historii kredytowej. Jest też dokumentem, dzięki któremu banki mogą podjąć decyzję o przyznaniu pożyczki po zbadaniu, czy podmiot ubiegający się o pożyczkę ma wystarczającą zdolność kredytową. 

W raporcie BIK można znaleźć następujące dane:

co zawiera raport BIK?

 • Scoring BIK – jest to ocena punktowa zdolności kredytowej osoby lub firmy, której dotyczy wygenerowany raport w skali od 1 do 100. W zależności od tego wskaźnika instytucje finansowe podejmują decyzję o przyznaniu pożyczki lub zmniejszeniu proponowanego w kredycie kapitału. Ocenę punktową BIK można podwyższyć, regularnie spłacając zobowiązania.
 • Historia zapytań kredytowych – instytucja zbiera dane na temat każdego wniosku, jaki został złożony przez podmiot przy próbie uzyskania kredytu.
 • Dane z BIG – Biuro Informacji Gospodarczej to instytucja, która zbiera informacje o wszystkich dłużnikach, którzy z jakiegoś powodu przestali spłacać swoje zobowiązania. 
 • Informacje o aktualnych pożyczkach – z punktu widzenia firm pożyczkowych, jest to bardzo istotna informacja. Aktywność kredytowa jest bardzo ważna przy budowaniu pozytywnej historii i zdolności kredytowej.
  Warto jednak pamiętać, że instytucjom finansowym może nie spodobać się kilka otwartych kredytów, przez co odpowiedź na wniosek o kredyt może być negatywna.
 • Wskaźnik BIK – jedna z najważniejszych informacji raportów BIK. Kryterium to wykazuje, czy na koncie osoby starającej się o kredyt, czy generującej sprawozdanie, nie zalegają niespłacone zobowiązania i wykazujące, jak do tej pory dany podmiot czy osoba radziły sobie ze spłatą pożyczek.
 • Odbierz zwrot prowizji kredytu

W jakich sytuacjach jest potrzebny Raport BIK?

Sytuacji, w których należy pobrać raport BIK, jest dość sporo. Dokument ten może być przydatny w sytuacjach, takich jak:

Zaciągnięcie nowej pożyczki

Przed udaniem się do banku w celu złożenia wniosku o udzielenie kredytu, warto samodzielnie sprawdzić swoją historię kredytową. Dzięki temu można w bardzo łatwy sposób uniknąć straty czasu, jeśli okaże się, że osoba zainteresowana ma zaległości w spłatach lub ma zbyt niską zdolność kredytową względem kwoty z wniosku kredytowego.

Wniosek o zwrot części prowizji i ubezpieczenia kredytu

W przypadkach przedterminowej spłaty zobowiązania każdemu kredytobiorcy przysługuje prawo walczyć o zwrot prowizji i składek za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczenia kredytu. Środki te powinny zostać wypłacone automatycznie, zaraz po wcześniejszym zamknięciu kredytu, lecz niestety, banki raczej niechętnie wywiązują się z tego obowiązku.

Jeśli zdecydujesz się na wniesienie wniosku o zwrot części prowizji razem z Back2You, do dokumentacji musisz załączyć raport BIK o potwierdzeniu zamknięcia kredytu.

Odbierz zwrot prowizji kredytu

Skorzystanie z sankcji kredytu darmowego

Jeśli w umowie kredytowej znajdą się uchybienia względem ustawy o kredycie konsumenckim, to pożyczkobiorca ma prawo do skorzystania z darmowego kredytu. Sankcja kredytu darmowego to zapis, dzięki któremu zobowiązanie do spłaty zmniejsza się tylko do wysokości pożyczonego kapitału.

Na skutek własnych błędów i niedokładnie sporządzonej umowy, bank jest zmuszony do rezygnacji z zysku, a konsument spłaca tylko tyle, ile pożyczył (lub odzyskuje wszystkie koszty kredytowu). W tym celu, kredytobiorca musi przygotować wniosek o sankcje kredytu darmowego.

Skorzystaj z sankcji kredytu darmowego

Podobnie jak w przypadku zwrotu prowizji bankowej, do dokumentu musi być załączona kopia umowy kredytowej (lub oryginał) oraz raport BIK poświadczający o zamknięciu pożyczki.

Kontrola informacji w BIK po zamknięciu kredytu

Niestety, zdarzają się sytuacje, w których nawet po zakończeniu spłaty zobowiązań, kredyt widnieje w raporcie jako aktywny. Raport BIK pozwala konsumentowi sprawdzić, czy banki przesłały informacje na temat całkowitej spłaty kredytu oraz jego zamknięcia.

Jest to bardzo ważne, ponieważ w przypadku braku takiej informacji, zaciągnięcie kolejnej pożyczki może być utrudnione. Instytucja finansowa, do której wnioskuje się o kredyt, może uznać, że wiarygodność klienta nie jest zbyt wysoka, skoro posiada niezamknięte pożyczki w innych bankach czy parabankach.

Odmowna decyzja banku o przyznaniu kredytu

W przypadku odmownej decyzji o przyznaniu pożyczki, sprawdzenie raportu BIK może pomóc w odnalezieniu przyczyny takiej decyzji. Może to być zbyt niski scoring czy wskaźnik BIK lub negatywna historia spłat innych pożyczek.

Płatny raport BIK – jak go uzyskać? Instrukcja krok po kroku

Sprawdzanie BIK jest dość prostą, choć niestety płatną czynnością. Można to zrobić za pomocą serwisu internetowego Biura Informacji Kredytowej. Po uruchomieniu witryny należy kliknąć baner „Załóż konto”, a następnie wybrać jedną z dostępnych opcji:

 • pojedynczy raport BIK – dzięki któremu można sprawdzić swoją historię kredytową. Opłata za tę usługę wynosi 49 złotych,
 • ochrona BIK – zestaw zawiera alerty BIK, dzięki którym można w pewnym stopniu uchronić się przed wyłudzeniami. Bazy BIK po otrzymaniu danych z banku, mogą poinformować konsumenta o tym, że ktoś próbuje wziąć kredyt na jego dane. Koszt tej usługi to 36 złotych,
 • pakiet BIK – zawierające obie powyższe usługi. Opłata za skorzystanie z tej opcji wynosi 129 złotych.

Po wybraniu interesującej nas opcji należy wypełnić formularz. Serwis wymaga podania danych osobowych oraz kontaktowych. Konieczne będzie też podanie numeru PESEL oraz serię i numer dowodu osobistego, którym legitymuje się klient.

Po wypełnieniu formularza serwis przeniesie nas na następną stronę, w celu potwierdzenia tożsamości. Istnieją dwa sposoby, aby to zrobić:

 • Skorzystanie z opcji przesłania kodu pocztą – BIK wysyła listem poleconym kod aktywacyjny, który należy wpisać w odpowiedniej witrynie, do której link otrzymamy w e-mailu z informacją o rejestracji.
 • Aktywacja poprzez przelew identyfikacyjny – alternatywą dla oczekiwania na list z BIK jest wykonanie przelewu na kwotę 1 zł, który potwierdzi tożsamość osoby chcącej wygenerować raport BIK.

Po zakończeniu rejestracji konta można w końcu wygenerować raport BIK lub skorzystać z innych usług, jakie oferuje ta instytucja. Jak wspomniano wcześniej, konieczne będzie uiszczenie opłaty, choć możliwe jest też stworzenie takiego dokumentu za darmo.

Skorzystaj z sankcji kredytu darmowego

Raport BIK za darmo – czy to możliwe?

27 kwietnia 2016 roku w życie weszło rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej o sygnaturze 2016/679, które stanowi, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych, każdy zainteresowany ma możliwość wygenerowania darmowego raportu BIK. Niestety, to rozwiązanie nie jest tak dobre, jak skorzystanie z płatnego sprawozdania.

Darmowy raport BIK zawiera informacje takie jak dane osobowe kredytobiorcy oraz jego historię aktywności i zdolności kredytowej. Wniosek o wygenerowanie darmowego raportu BIK można złożyć na trzy sposoby:

 • składając go osobiście w Centrum Obsługi Klienta BIK w Warszawie,
 • wysyłając go za pomocą poczty,
 • za pośrednictwem serwisu internetowego BIK – w tym przypadku należy wybrać podstronę „Kontakt” i z listy tematów wybrać „Inna sprawa”, po czym podać treść wniosku o wygenerowanie raportu.

Skorzystaj z sankcji kredytu darmowego

Zgodnie z założeniami wspomnianego rozporządzenia, każdy zainteresowany może złożyć wniosek o wygenerowanie darmowego raportu BIK raz na sześć miesięcy. Dostęp do darmowego sprawozdania z Biura Informacji Kredytowej uzyskuje się po 30 dniach od złożenia wniosku.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Czym jest raport BIK?

Raport BIK to podsumowanie całej historii kredytowej danej osoby oraz oszacowanie jej zdolności do zaciągnięcia pożyczki. Zawiera informacje na temat wszystkich pożyczek, zarówno tych wziętych w przeszłości, jak i aktualnych, a także scoring punktowy, według którego ocenia się zdolność kredytową.

Ile kosztuje wygenerowanie raportu BIK?

Wygenerowanie raportu BIK niestety nie jest darmową usługą. Pełne, jednorazowe sprawozdanie kosztuje 49 złotych. W przypadku skorzystania z całego pakietu usług (alerty i raporty BIK), kwota do zapłaty będzie wynosić 129 złotych.

Jak wygenerować darmowy raport BIK?

Każdy zainteresowany ma prawo do wygenerowania dwóch darmowych raportów BIK w ciągu roku (jeden na sześć miesięcy). Aby uzyskać darmowe sprawozdanie, należy przygotować odpowiedni wniosek, w którym zawrze się wszystkie swoje dane osobowe. Dokument należy dostarczyć za pomocą poczty lub skorzystać z zakładki „Kontakt” na stronie BIK i wypełniając formularz kontaktowy.

Źródła:
1. bik.pl
2. pkobp.pl

obrazek na belce

Bezpłatny
kalkulator
zwrotu prowizji

Pieniądze na koncie nawet w 24 h!

Czytaj więcej

Te artykuły mogą Cię zainteresować

Dostarczamy kredytobiorcom wiedzy o zwrotach prowizji bankowych.
Najistotniejsze informacje w jednym miejscu.

Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu krok po kroku

Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu krok po kroku

Wszystkie raty kredytu spłacone i to sporo przed terminem? Masz prawo ubiegać się o zwrot kosztów kredytu. Dowiedz się, jak krok po kroku uzyskać zwrot bankowy.

Umowa kredytowa – jak czytać i na co uważać przy jej zawieraniu?

Umowa kredytowa – jak czytać i na co uważać przy jej zawieraniu?

Umowa kredytowa to najważniejszy dokument ze wszystkich, które otrzymuje konsument w trakcie zaciągania kredytu. Na co uważać, podpisując umowę?

Kredyt konsumencki – czego nie dowiesz się o nim w banku?

Kredyt konsumencki – czego nie dowiesz się o nim w banku?

Kredyt konsumencki to popularna forma finansowania nieprzewidzianych wydatków. Dowiedz się o nim wszystkiego, czego nie dowiesz się od banku!

Sankcja kredytu darmowego – czym jest i kiedy ma zastosowanie?

Sankcja kredytu darmowego – czym jest i kiedy ma zastosowanie?

Sankcja kredytu darmowego powoduje, że pożyczkobiorca musi oddać do banku tylko pożyczoną kwotę, bez odsetek i opłat. Sprawdź, kiedy się ją stosuje!

Otrzymaj zwrot

Dołącz do Klientów, którzy odzyskali z nami swoje prowizje bankowe

Podaj podstawowe dane i przekonaj się, ile możesz odzyskać z banku!