placeholder-image

Sankcja kredytu darmowego – czym jest i kiedy ma zastosowanie?

Sankcja kredytu darmowego jest zapisem, z którego można skorzystać, jeśli kredytodawca narusza interesy konsumenta. W niektórych przypadkach banki są zmuszone zrezygnować z zysku, głównie z powodu swoich niedopatrzeń. Co dokładnie rozumie się przez to pojęcie? Kto może skorzystać z sankcji kredytu darmowego? W jakich przypadkach jest stosowana? Odpowiedzi na powyższe pytania, znajdą państwo w poniższym artykule.

Czym jest sankcja kredytu darmowego?

Polskie prawo przewiduje, że sytuacjach, w których instytucja pożyczkowa lub bank, w znacznym stopniu naruszy interesy klienta, naraża się na sankcje prawne. W przypadku kredytów konsumenckich istnieje zapis, powodujący, że warunki i kwota spłaty kredytu znacznie się zmieniają.

Jest to tzw. sankcja kredytu darmowego. Pojęcie występuje w przypadku, gdy kredytodawca narusza wymogi zawarcia umowy pożyczki, narzucone przez prawo. Warunkiem, który pozwala skorzystać z tego zapisu, jest znalezienie uchybień w umowie o kredyt.

Najczęstsze uchybienia w umowach kredytowych

Efektem skorzystania z sankcji kredytu darmowego, jest zredukowanie kwoty do zapłaty o odsetki, prowizje i wszystkie dodatkowe opłaty, narzucone przez bank. Do spłaty pozostaje tylko i wyłącznie pożyczony kapitał.

Sprawdź czy Tobie też należą się pieniądze z banku

Zapis ten został wprowadzony jako instrument, mający ograniczyć błędy i niedopatrzenia instytucji pożyczkowych, mogące wpłynąć na interes konsumentów. Dzięki świadomości istnienia tego prawa, banki muszą działać uważniej, ponieważ efektem naruszenia prawa, może być utrata zarobku.

Sankcja kredytu darmowego – podstawa prawna

Podstawą prawną do skorzystania z prawa do spłaty kredytu w wysokości pożyczonego kapitału, jest artykuł 45. ustęp 1. ustawy o kredycie konsumenckim. Jeśli w umowie znajdą się naruszenia dotyczące ochrony konsumenta i jego praw, kredytobiorca, po złożeniu oświadczenia na piśmie, ma prawo do spłaty pożyczki w wysokości kapitału, bez dodatkowych kosztów.

Ten sam zapis, stanowi, jakie naruszenia umożliwiają skorzystanie z sankcji kredytu darmowego. Są one zawarte w artykułach 29., 30., 31., 32., 33. oraz 36a-c tej samej ustawy. Do przykładowych uchybień należy zaliczyć sytuacje, w których:

 • w umowie brakuje informacji o formie zawarcia umowy kredytu lub nie została ona zawarta na piśmie (lub w inny sposób, przewidziany w ustawie),
 • w kontrakcie umieszczono błędne lub fałszywe dane osobowe kredytobiorcy,
 • pozaodsetkowe koszty kredytu konsumenckiego przekraczają maksymalną kwotę, przewidzianą w ustawie,
 • w harmonogramie spłaty pożyczki nie zawarto szczegółowych informacji, które wyszczególniają, co spłaca klient przy każdej racie pożyczki,
 • nie zawarto w umowie kredytowej informacji o rodzaju oprocentowania (zmienna/stała) lub o RRSO.

Kto może skorzystać z zapisu o darmowym kredycie?

Jak wspomniano, z sankcji darmowego kredytu można skorzystać w przypadkach, gdy pożyczkobiorca dopatrzy się w zapisach umowy kredytowej odstępstw od ustawy o kredycie konsumenckim.

Istotne są również pewne kwestie formalne dotyczące kontraktu:

 • pożyczka, przy której chce się podnieść sankcję kredytu darmowego, musi być kredytem konsumenckim, niezabezpieczonym hipoteką,
 • data powstania zobowiązania nie może być wcześniejsza niż 18 grudnia 2011 roku,
 • kredyt został zaciągnięty przez osobę prywatną, a celem jego wydatkowania nie są sprawy związane z działalnością gospodarczą,
 • maksymalna kwota kredytu to 255 550 złotych, a w przypadku pożyczki w obcej walucie równowartość tej kwoty na dzień zaciągnięcia kredytu.

Ustawa stanowi też, że z sankcji kredytu darmowego mogą skorzystać tylko osoby, które są w trakcie spłaty lub zamknęły kredyt. W drugim przypadku należy zwrócić szczególną uwagę na datę zakończenia zobowiązania – maksymalny termin poinformowania banku o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego to dokładnie rok od dnia wykonania umowy (ostatnich działań takich jak zwrot prowizji czy wypłata składek za niewykorzystany okres ubezpieczenia kredytu)

Jak skorzystać z sankcji kredytu darmowego?

Pierwszą rzeczą, jaką należy zrobić, aby skorzystać z tego zapisu, jest odnalezienie w umowie pożyczki uchybień pod względem formy, informacji lub przekroczenie maksymalnych (przewidzianych przez ustawę) poza odsetkowych kosztów kredytu. To podstawowy warunek do podjęcia próby odzyskania pieniędzy z banku.

Rzecz jasna, szukając zaniedbań ze strony kredytodawcy, należy pamiętać, że nie każdy brak informacji jest uchybieniem. Przykładem jest termin spłaty umowy – jeśli nie został on określony w umowie, ustawa o kredycie konsumenckim stanowi, że kredyty do 80 000 złotych należy zapłacić w maksymalnie 5 lat od ich zaciągnięcia, a pożyczki powyżej tej kwoty – w ciągu 10 lat. Przed złożeniem wniosku, warto dokładnie sprawdzić jakie uchybienia przewiduje ustawa.

Kolejnym etapem jest przygotowanie odpowiedniego pisma, w którym poinformuje się bank o skorzystaniu z przysługującego prawa. Dokument należy złożyć osobiście do oddziału instytucji pożyczkowej lub wysłać na adres jej siedziby. Bieg sprawy rozpoczyna się, nie z chwilą wysłania wniosku, ale w momencie odebrania go przez bank.

W piśmie powinny znaleźć się następujące dane:

 • dane osobowe i kontaktowe pożyczkobiorcy,
 • informacje na temat instytucji pożyczającej pieniądze,
 • numer umowy pożyczki,
 • dokładnie wskazane uchybienia/uchybień w umowie,
 • numer rachunku bankowego, na który mają wpłynąć środki,
 • potwierdzenie zamknięcia kredytu – najlepiej sprawdzi się tu raport BIK,
 • podstawa prawna – art. 45 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim.

Bank wysłał decyzję odmowną – co robić?

Nie można się łudzić, że banki czy inne instytucje pożyczkowe, będą akceptować wszystkie wnioski o skorzystanie z tego zapisu. Skorzystanie z zapisu o darmowym kredycie, oznacza dla banku ogromne straty finansowe.

Brak zarobku na udzielanych kredytach to wielki problem dla firm, których zysk opiera się głównie na pożyczaniu pieniędzy na procent. Co powinien zrobić kredytobiorca, aby odzyskać pieniądze?

Niestety, jedynym wyjściem jest skierowanie sprawy na drogę sądową. Najczęściej są to długie (trwające ponad rok) procesy, które nie dają pełnej pewności, że bank wypłaci należne środki. Wiele kancelarii prawniczych specjalizuje się w uzyskiwaniu pieniędzy z tytułu skorzystania z sankcji darmowego kredytu, dzięki czemu nie trzeba samodzielnie walczyć z instytucją przed sądem.

Takie rozwiązanie ma jednak dwa, bardzo poważne minusy:

 1. Konsument nie ma gwarancji, że wygra sprawę i otrzyma pieniądze.
 2. Rozprawy sądowe trwają bardzo długo, co wiąże się z koniecznością stawiania się na kilku rozprawach sądowych.

Przed skierowaniem sprawy na drogę sądową warto sprawdzić, czy uchybienia znalezione w umowie, wystarczą do tego, aby skorzystać z sankcji kredytu darmowego. Skorzystaj z naszej bezpłatnej analizy, aby uzyskać 100 procent pewności wypłaty pieniędzy!

Jakie dokumenty należy przygotować do analizy?

Jeśli chcesz zgłosić się do nas po bezpłatną analizę, będziesz musiał przygotować kilka dokumentów. Najważniejszym z nich będzie pełna umowa pożyczki z dołączonym do niej harmonogramem spłat.

Obowiązkowo należy dołączyć również potwierdzenie zamknięcia kredytu (najlepiej z raportu Biura Informacji Kredytowej), a także ewentualne potwierdzenie zwrotu części prowizji (tylko w przypadku przedterminowej spłaty zobowiązania).

Jeśli analiza wykaże, że Twoja umowa pożyczki umożliwia skorzystanie z sankcji kredytu darmowego, wówczas nasz konsultant zaprezentuje Ci ofertę cesji wierzytelności. Po jej akceptacji będziemy prosili, abyś dostarczył jeszcze dwa dokumenty – całkowitą historię spłaty kredytu oraz raport BIK o niezaleganiu z płatnościami innych kredytów, wobec tego samego banku.

Zgłoś się do nas, a sprawdzimy czy należą się Tobie dodatkowe pieniądze z banku

Korzyści ze współpracy z nami

Korzyści, które płyną ze współpracy z Back2You to:

 • bezpieczeństwo – gwarantujemy bezpieczeństwo danych oraz informacji na temat naszych klientów,
 • bezpłatna analiza sprawy – po przesłaniu nam wymaganych dokumentów, przeprowadzimy dla Ciebie bezpłatną analizę umowy kredytowej, pod kątem uchybień,
 • minimum formalności – z nami nie musisz martwić się o konieczność stawiania się na procesach sądowych ani o dostarczanie coraz to nowych dokumentów. Całą listę, wymaganych przez nas dokumentów znajdziesz w następnym nagłówku,
 • brak ryzyka – jeśli po analizie okaże się, że masz możliwość skorzystania z sankcji kredytu darmowego, nasz konsultant zwróci się do Ciebie z propozycją cesji wierzytelności. Dzięki takiemu rozwiązaniu masz pewność, że niezależnie od wyniku rozprawy, otrzymasz swoje pieniądze,
 • rozliczenie w maksymalnie 10 dni roboczych – w przypadku akceptacji propozycji przeniesienia roszczeń na naszą firmę, ustaloną z naszym konsultantem kwotę, otrzymasz na podany numer konta bankowego najpóźniej 10 dnia od podpisania umowy.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Kto może skorzystać z sankcji kredytu darmowego?

W myśl zasad ustanowionych w art. 45 ustawy o kredycie konsumenckim każda osoba prywatna, która zaciągnęła pożyczkę:

 • jest niezabezpieczona hipoteką,
 • została zaciągnięta po 17 grudnia 2011 roku,
 • opiewa na mniej niż 255 550 zł,
 • znalazła uchybienie w umowie pożyczki,

jest upoważniona do skorzystania z omawianego prawa.

Kiedy można skorzystać z zapisu o darmowym kredycie?

Z zapisu można skorzystać w przypadku wystąpienia uchybień w umowie kredytowej, takich jak przekroczenie maksymalnej kwoty pozaodsetkowych kosztów kredytu, braki informacyjne w warunkach zawarciach kredytu czy nieodpowiednia treść lub forma umowy.

Co daje skorzystanie z prawa do odzyskania wszystkich kosztów kredytu?

Skorzystanie z zapisów zawartych w art. 45 ustawy o kredycie konsumenckim sprawia, że pożyczkobiorca ma obowiązek spłaty kredytu tylko i wyłącznie w wysokości pożyczonego kapitału. Bank lub inna instytucja udzielająca kredytów traci wówczas zarobek w postaci odsetek, prowizji i innych opłat. W przypadku, gdy kredytobiorca spłacił kredyt i korzysta z zapisu o darmowym kredycie po jego zamknięciu, bank może być zmuszony do zwrotu wszystkich kosztów, które doliczył do kapitału.

obrazek na belce

Bezpłatny
kalkulator
zwrotu prowizji

Pieniądze na koncie nawet w 24 h!

Otrzymaj zwrot

Dołącz do Klientów, którzy odzyskali z nami swoje prowizje bankowe

Podaj podstawowe dane i przekonaj się, ile możesz odzyskać z banku!