Czym jest i kiedy ma zastosowanie sankcja kredytu darmowego?

Sankcja kredytu darmowego – czym jest i kiedy ma zastosowanie?

Sankcja kredytu darmowego to prawo, przysługujące każdej osobie, która zaciągnęła pożyczkę konsumencką oraz odnalazła w umowie minimum dwa błędy, względem ustawy o kredycie konsumenckim. Co daje skorzystanie z tego zapisu i kto może to zrobić? Jakie warunku musi spełnić zobowiązanie, by móc skorzystać z sankcji kredytu darmowego?

Czym jest sankcja kredytu darmowego?

Sankcja kredytu darmowego to prawo, umożliwiające kredytobiorcy spłatę pożyczki w wysokości kapitału, z wyłączeniem wszystkich kosztów kredytu należnych kredytodawcy. Zgodnie z polskim prawem, instytucje pożyczkowe i banki mogą ponieść konsekwencje prawne, jeśli znacząco naruszą interesy klienta.

Sprawdź, czy Tobie też należą się pieniądze z banku!

Do tego typu sytuacji dochodzi, gdy pożyczkodawca nie przestrzega wymogów umowy kredytowej narzuconych przez prawo. Aby skorzystać z darmowego kredytu gotówkowego, konieczne jest wykazanie niedociągnięć lub błędów w umowie kredytowej.

Efektem skorzystania z tego zapisu jest zmniejszenie kwoty do spłaty o odsetki, prowizje i inne dodatkowe opłaty narzucone przez bank. Klient jest zobowiązany spłacić tylko pożyczony kapitał.

Sankcja darmowego kredytu została wprowadzona jako narzędzie mające ograniczyć błędy i niedociągnięcia instytucji pożyczkowych, które mogą wpływać na interesy konsumentów. Dzięki świadomości istnienia tego prawa, banki są zmuszone działać ostrożniej, ponieważ naruszenie prawa, może skutkować utratą zysków.

Sankcja kredytu darmowego – podstawa prawna

Efektem skorzystania z sankcji kredytu darmowego, jest zredukowanie kwoty do zapłaty o odsetki, prowizje i wszystkie dodatkowe opłaty, narzucone przez bank. Do spłaty pozostaje tylko i wyłącznie pożyczony kapitał.

Artykuł 45, ustęp 1 ustawy o kredycie konsumenckim stanowi podstawę prawną do skorzystania z darmowego kredytu. Jeśli umowa zawiera naruszenia dotyczące ochrony konsumenta i jego praw, ma on, po złożeniu kredytodawcy pisemnego oświadczenia, prawo do spłaty pożyczki w wysokości kapitału, bez żadnych dodatkowych kosztów.

W przypadku, gdy kredyt jest już spłacony, konsument może żądać zwrotu wszystkich kosztów, które poniósł w związku z jego spłatą. Ten sam przepis określa, jakie naruszenia umożliwiają skorzystanie z sankcji kredytu darmowego. Znajdują się one w artykułach 29, 30, 31, 32, 33 oraz 36a-c tej samej ustawy.

Najczęstsze uchybienia w umowach kredytowych

Przykładowymi uchybieniami są sytuacje, w których:

 • umowa nie zawiera informacji o formie zawarcia umowy kredytu lub nie została sporządzona na piśmie (lub w inny sposób przewidziany w ustawie),
 • w umowie podano błędne lub fałszywe dane osobowe kredytobiorcy,
 • harmonogram spłaty kredytu nie zawiera szczegółowych informacji, które określają, co klient spłaca przy każdej racie pożyczki,
 • pozaodsetkowe koszty kredytu konsumenckiego przekraczają maksymalną kwotę przewidzianą w ustawie.
 • umowa kredytowa nie zawiera informacji o rodzaju oprocentowania (zmienne/stałe).

Komu przysługuje prawo do skorzystania z darmowego kredytu?

Sankcję kredytu darmowego można wykorzystać, w przypadku, gdy kredytodawca narusza przepisy ustawy o kredycie konsumenckim w umowie pożyczki. Istnieją również inne formalne wymogi:

 • pożyczka, dla której chcemy skorzystać z sankcji kredytu darmowego, musi być kredytem konsumenckim, niezabezpieczonym hipoteką,
 • data powstania zobowiązania nie może być wcześniejsza niż 18 grudnia 2011 roku,
 • kredyt musi zostać zaciągnięty przez osobę prywatną, a środki pochodzące z pożyczki, nie mogą zostać wykorzystane w sprawach, związanych z działalnością gospodarczą,
 • kwota kredytu nie może przekroczyć 255 550 złotych (lub równowartości tej kwoty w obcej walucie [kurs na dzień zaciągnięcia kredytu]).

Prawo stanowi również, że z sankcji darmowego kredytu mogą skorzystać nie tylko osoby spłacające pożyczkę, ale i ci, którzy zamknęli zobowiązania. Istotna jest jednak kwestia braku opóźnień w spłacie kredytu.

Niestety, dla osób, które spłaciły już swój kredyt i chcą odzyskać koszty kredytu, musi zgłosić skorzystanie z tego prawa nie później niż rok, od ostatniego działania na pożyczce. Może to być wpłacenie ostatniej raty, jak i wypłata części prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu przez bank.

Co zrobić, by skorzystać z sankcji kredytu darmowego?

Najważniejszą kwestią jest znalezienie w umowie uchybień względem ustawy o kredycie konsumenckim. Oczywiście, podczas poszukiwania zaniedbań ze strony kredytodawcy, należy pamiętać, że nie każdy brak informacji jest błędem.

Na przykład, jeśli termin spłaty nie został określony w umowie, ustawa o kredycie konsumenckim określa, że kredyty do 80 000 złotych należy spłacić w ciągu maksymalnie 5 lat od ich zaciągnięcia, a pożyczki powyżej tej kwoty – w ciągu 10 lat. Przed złożeniem wniosku warto dokładnie sprawdzić, jakie uchybienia przewiduje ustawa.

Z drugiej jednak strony, w przypadku, gdy bank obiecuje wypłatę w określonej kwocie, jednocześnie udzielając kredytu na mniejszą sumę pieniędzy, wówczas konsument ma prawo do skorzystania z darmowego kredytu gotówkowego. Co ważne, nie muszą być to duże pieniądze – już kilkadziesiąt złotych wystarczająco narusza interes klienta banku.

Kolejnym etapem jest przygotowanie odpowiedniego pisma, w którym informuje się bank o skorzystaniu z możliwości sankcji kredytu darmowego. Dokument ten należy dostarczyć osobiście do oddziału instytucji pożyczkowej lub wysłać na adres jej siedziby. Bieg sprawy rozpoczyna się nie w momencie złożenia wniosku, ale w momencie jego odbioru przez bank.

W piśmie powinny znaleźć się następujące informacje:

 • dane osobowe i kontaktowe pożyczkobiorcy,
 • informacje na temat instytucji pożyczającej pieniądze,
 • numer umowy pożyczki,
 • dokładnie wskazane uchybienia/uchybień w umowie,
 • numer rachunku bankowego, na który mają wpłynąć środki,
 • potwierdzenie zamknięcia kredytu – najlepiej sprawdzi się tu raport BIK,
 • podstawa prawna – art. 45 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim.

Do których banków można zgłosić się o skorzystanie z sankcji kredytu darmowego?

Teoretycznie, sankcja kredytu darmowego przysługuje każdemu kredytobiorcy, który zaciągnął kredyt konsumencki. Paradoksalnie jednak, o wiele ciężej znaleźć nieprawidłowości w umowie z parabankiem, niż z bankiem komercyjnym.

Firmy oferujące tzw. chwilówki przywiązują o wiele większą wagę do przygotowania umowy zgodnie z zapisami z ustawy, co sprawia, że skorzystanie z sankcji kredytu darmowego jest praktycznie niemożliwe.

O wiele łatwiej skorzystać z tego zapisu, w przypadku zaciągnięcia kredytu w takich bankach, jak:

Bank wysłał decyzję odmowną – co robić?

Nie można się łudzić, że banki czy inne instytucje pożyczkowe, od razu zaakceptują wniosek o sankcje kredytu darmowego. Skorzystanie z prawa do tego zapisu, oznacza dla banku ogromne straty finansowe. Co powinien zrobić kredytobiorca, aby odzyskać pieniądze?

Niestety, jedynym wyjściem jest skierowanie sprawy na drogę sądową. Najczęściej są to długie (trwające ponad rok) procesy, które nie dają pełnej pewności, że bank wypłaci należne środki. Nie musisz jednak walczyć z bankiem samodzielnie – zgłoś się do nas po bezpłatną analizę Twojej umowy kredytowej!

By sprawdzić, czy twoja umowa kwalifikuje Cię do skorzystania z darmowego kredytu gotówkowego, będziemy potrzebowali o d Ciebie kilku dokumentów:

 • pełna umowa kredytu, wraz z harmonogramem spłat oraz wszystkimi aneksami,
 • całkowitą historię spłaty kredytu,
 • potwierdzenie zamknięcia pożyczki, najlepiej w formie raportu BIK,
 • dokument potwierdzający ostatnie działanie na kredycie.

Zgłoś się do nas, a sprawdzimy czy należą się Tobie dodatkowe pieniądze z banku

Korzyści ze współpracy z Back2you

Korzyści, które płyną ze współpracy z Back2You to:

 • bezpieczeństwo – gwarantujemy bezpieczeństwo danych oraz informacji na temat naszych klientów,
 • bezpłatna analiza sprawy – po przesłaniu nam wymaganych dokumentów, przeprowadzimy dla Ciebie bezpłatną analizę umowy kredytowej, pod kątem uchybień,
 • minimum formalności – z nami nie musisz martwić się o konieczność stawiania się na procesach sądowych ani o dostarczanie coraz to nowych dokumentów. Całą listę, wymaganych przez nas dokumentów znajdziesz w następnym nagłówku,
 • brak ryzyka – jeśli po analizie okaże się, że masz możliwość skorzystania z sankcji kredytu darmowego, nasz konsultant zwróci się do Ciebie z propozycją cesji wierzytelności. Dzięki takiemu rozwiązaniu masz pewność, że niezależnie od wyniku rozprawy, otrzymasz swoje pieniądze,
 • rozliczenie w maksymalnie 10 dni roboczych – w przypadku akceptacji propozycji przeniesienia roszczeń na naszą firmę, ustaloną z naszym konsultantem kwotę, otrzymasz na podany numer konta bankowego najpóźniej 10 dnia od podpisania umowy.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Kto może skorzystać z sankcji kredytu darmowego?

W myśl zasad ustanowionych w art. 45 ustawy o kredycie konsumenckim każda osoba prywatna, która zaciągnęła pożyczkę:

 • jest niezabezpieczona hipoteką,
 • została zaciągnięta po 17 grudnia 2011 roku,
 • opiewa na mniej niż 255 550 zł,
 • znalazła uchybienie w umowie pożyczki,

jest upoważniona do skorzystania z omawianego prawa.

Kiedy można skorzystać z zapisu o darmowym kredycie?

Z zapisu można skorzystać w przypadku wystąpienia uchybień w umowie kredytowej, takich jak przekroczenie maksymalnej kwoty pozaodsetkowych kosztów kredytu, braki informacyjne w warunkach zawarciach kredytu czy nieodpowiednia treść lub forma umowy.

Co daje skorzystanie z prawa do odzyskania wszystkich kosztów kredytu?

Skorzystanie z zapisów zawartych w art. 45 ustawy o kredycie konsumenckim sprawia, że pożyczkobiorca ma obowiązek spłaty kredytu tylko i wyłącznie w wysokości pożyczonego kapitału. Bank lub inna instytucja udzielająca kredytów traci wówczas zarobek w postaci odsetek, prowizji i innych opłat. W przypadku, gdy kredytobiorca spłacił kredyt i korzysta z zapisu o darmowym kredycie po jego zamknięciu, bank może być zmuszony do zwrotu wszystkich kosztów, które doliczył do kapitału.

obrazek na belce

Bezpłatny
kalkulator
zwrotu prowizji

Pieniądze na koncie nawet w 24 h!

Czytaj więcej

Te artykuły mogą Cię zainteresować

Dostarczamy kredytobiorcom wiedzy o zwrotach prowizji bankowych.
Najistotniejsze informacje w jednym miejscu.

Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu krok po kroku

Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu krok po kroku

Wszystkie raty kredytu spłacone i to sporo przed terminem? Masz prawo ubiegać się o zwrot kosztów kredytu. Dowiedz się, jak krok po kroku uzyskać zwrot bankowy.

Umowa kredytowa – jak czytać i na co uważać przy jej zawieraniu?

Umowa kredytowa – jak czytać i na co uważać przy jej zawieraniu?

Umowa kredytowa to najważniejszy dokument ze wszystkich, które otrzymuje konsument w trakcie zaciągania kredytu. Na co uważać, podpisując umowę?

Kredyt konsumencki – czego nie dowiesz się o nim w banku?

Kredyt konsumencki – czego nie dowiesz się o nim w banku?

Kredyt konsumencki to popularna forma finansowania nieprzewidzianych wydatków. Dowiedz się o nim wszystkiego, czego nie dowiesz się od banku!

Sankcja kredytu darmowego – czym jest i kiedy ma zastosowanie?

Sankcja kredytu darmowego – czym jest i kiedy ma zastosowanie?

Sankcja kredytu darmowego powoduje, że pożyczkobiorca musi oddać do banku tylko pożyczoną kwotę, bez odsetek i opłat. Sprawdź, kiedy się ją stosuje!

Otrzymaj zwrot

Dołącz do Klientów, którzy odzyskali z nami swoje prowizje bankowe

Podaj podstawowe dane i przekonaj się, ile możesz odzyskać z banku!