Czym jest RRSO?

RRSO – czym jest ten wskaźnik i jaki ma wpływ na kredyt?

RRSO to kluczowy czynnik pozwalający przeanalizować różne oferty kredytowe. Można dzięki niemu ustalić, która z tych ofert będzie najlepsza. Jak zdefiniować RRSO? Jaki wpływ na kredyt ma rzeczywista roczna stopa oprocentowania? Na te i inne pytania, odpowiadamy w poniższym artykule.

Co to jest RRSO?

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania, czyli RRSO jest wskaźnikiem zdefiniowanym w ustawie o kredycie konsumenckim. Stanowi ona, że:

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania – całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym.

Wskaźnik ten wprowadzono w celu uproszczenia i ułatwienia porównania ofert kredytowych, pochodzących z różnych banków. Dzięki RRSO konsument może w prosty sposób sprawdzić, która propozycja pożyczki ma najkorzystniejsze warunki. Aby to zrobić, potencjalny kredytobiorca musi porównać oferty opiewające na te same kwoty, posiadające ten sam okres kredytowania i rodzaj rat.

Odbierz pieniądze z banku za wcześniejszą spłatę kredytu konsumenckiego lub hipotecznego!

Od czego zależy wysokość RRSO?

Działając zgodnie z prawem, instytucje finansowe mają obowiązek uwzględnić kilka czynników, podczas określania RRSO. Są to wszelkie opłaty, prowizje i koszty, narzucone przez bank na udzielony kredyt.

Przy wyliczaniu rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania bierze się zatem pod uwagę:

  • prowizje, odsetki i opłaty związane z zaciągnięciem kredytu,
  • opłata za rozpatrzenie wniosku (o ile bank pobiera taką prowizję),
  • oprocentowanie pożyczki, w tym wskaźnik WIBOR oraz marżę kredytu,
  • cenę ubezpieczenia kredytu (jeżeli występuje przy danym kredycie).

Podsumowując – RRSO kredytu przedstawia w formie procentowej wszystkie koszty, które musi ponieść kredytobiorca w celu zaciągnięcia i spłaty kredytu konsumenckiego, hipotecznego, czy konsolidacyjnego.

O czym świadczy niskie RRSO?

Im niższe jest RRSO, tym korzystniejsza jest dla nas oferta – pożyczkodawca lub bank nie nalicza wysokich kosztów za udzielenie nam finansowania. Zdarzają się oferty, gdzie niski wskaźnik rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania może być również wynikiem promocji lub konkurencji na rynku.

Warto jednak pamiętać, że RRSO nie jest jedynym kryterium wyboru pożyczki lub kredytu. Powinniśmy również zwrócić uwagę na wysokość rat, okres spłaty, warunki umowy i możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowych opłat.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania a różne rodzaje kredytów

Najpopularniejszymi rodzajami zobowiązań na polskim rynku są kredyty konsumenckie i hipoteczne. Wszystkie instytucje udzielające pożyczek mają obowiązek obliczyć i podać współczynnik RRSO już na etapie przedstawiania oferty. Warto jednak przyjrzeć się temu, jak wygląda ten wskaźnik przy różnych rodzajach kredytów.

RRSO a kredyty konsumenckie

Wskaźnik rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania obniża się w momencie wydłużenia okresu kredytowania. Z tego względu najniższym RRSO będą odznaczać się kredyty konsumenckie o wydłużonym okresie spłaty kredytu. Z drugiej strony, wskaźnik RRSO będzie najwyższy przy zobowiązaniach krótkoterminowych, takich jak chwilówki zaciągane w parabankach.

Porównując różne oferty kredytów konsumenckich, warto sprawdzić, czy mają one podobne (a najlepiej te same) dane w kontekście wysokości udzielonej pożyczki, okresu jej spłaty oraz rodzaju rat. Tylko wtedy istnieje szansa, by RRSO pomogło wybrać najlepszą ofertę pożyczki.

Znalazłeś błędy w umowie pożyczki? Skorzystaj z sankcji kredytu darmowego!

RRSO przy kredytach hipotecznych

Porównanie kilku ofert kredytu hipotecznego, na podstawie RRSO jest zadaniem bardzo trudnym. Spowodowane jest to mnogością kosztów, okresu kredytowania, różnego rodzaju ubezpieczeń oraz wysokości wkładu własnego. Niestety, ilość zmiennych uniemożliwia dobranie dwóch tych samych ofert, dzięki którym kredytobiorca określi, która z propozycji jest lepszym rozwiązaniem.

Jednym z takich czynników jest ubezpieczenie pomostowe, liczone z dniem pierwszej wypłaty do momentu wpisania hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości. Kredytobiorca może przyjąć, że będzie ono opłacane przez krótki czas (np. miesiąc), podczas gdy – ze względu na wydłużenia oczekiwania na wykonanie czynności przez sąd – wpis do księgi wieczystej zostanie dokonany dopiero po 3 miesiącach od dnia zaciągnięcia kredytu. W tym wypadku wskaźnik może podlegać manipulacjom ze strony banku.

RRSO – jak obliczyć jego wysokość?

Z racji faktu, że praktycznie każdy kredyt wypłacany jest w jednej transzy, stosowanie skomplikowanych wzorów na obliczanie RRSO, dostępnych w Internecie nie ma sensu. O wiele prościej oszacować przybliżoną wartość RRSO dodając do siebie:

  • stawkę ubezpieczenia w skali miesiąca,
  • sumę wszystkich kosztów ponoszonych przy opłacaniu jednej raty, pomnożoną przez 12 (RRSO określa się w skali roku) i podzieloną przez liczbę miesięcy, na które udziela się kredyt,
  • oprocentowanie kredytu.

Prosty wzór na RRSO wygląda następująco:

Prosty wzór na RRSO

RRSO 0% – co to oznacza?

Wśród wielu ofert kredytowych można znaleźć takie, przy których współczynnik RRSO wynosi 0%. Oznacza to, że kredytodawca, który skorzysta z takiej oferty, oddaje do banku lub parabanku taką samą kwotę, jaką pożyczył.

Spłaciłeś kredyt przed czasem? Odbierz swoje pieniądze z banku!

RRSO na poziomie 0% jest oferowane zazwyczaj przy pierwszej pożyczce w parabankach. Jest to spowodowane chęcią przyciągnięcia do siebie kredytobiorców, którzy nie mają na tyle wysokiej zdolności kredytowej, by zaciągnąć kredyt w banku.

Niestety, kolejne kredyty obarczone są już na tyle dużymi kosztami, że w połączeniu z bardzo krótkim okresem kredytowania, ich wskaźnik RRSO może wynosić 120% i więcej.

Dlaczego rzeczywista roczna stopa oprocentowania jest tak często podawana?

Podawanie RRSO przy ofercie kredytowej jest obowiązkiem wszystkich instytucji pożyczkowych działających zgodnie z prawem na terenie polski, bez względu na to, czy jest to bank, parabank czy SKOK.

Jest to spowodowane głównie zasadami, jakie rządzący wprowadzili wraz z ustawą o kredycie konsumenckim. Kredytodawca już na etapie oglądania reklamy, możemy dowiedzieć się o przewidywanych kosztach kredytu, głównie dzięki narzuconemu przez ustawodawcę obowiązkowi informacyjnemu.

Co jest ważniejsze – oprocentowanie czy RRSO?

Ciężko odpowiedzieć na to pytanie – oba współczynniki są bardzo ważne, ale z różnych przyczyn. RRSO bierze pod uwagę wszystkie opłaty naliczane przez bank oraz daje kompletny obraz całkowitego kosztu kredytu.

Bank błędnie podał wysokość oprocentowania w umowie? Skorzystaj z sankcji kredytu darmowego!

Oprocentowanie kredytu składa się z marży kredytu i czynnika WIBOR, ustalanego przez banki. W przeciwieństwie do RRSO, przy obliczaniu oprocentowania nie bierze się żadnych innych elementów, takich jak prowizje, odsetki czy inne opłaty np. koszty administracyjne. Jeśli bank wliczy którykolwiek z tych kosztów w poczet oprocentowania, kredytobiorca ma prawo przygotować wniosek o sankcje kredytu darmowego, który umożliwia mu odzyskanie części spłaconej pożyczki.

Podsumowując – oba czynniki mają istotny wpływ na porównywanie ofert kredytów, jednakże to RRSO daje o wiele pełniejszy obraz tego, jaki koszt musi ponieść pożyczkobiorca w związku z zaciągnięciem i spłatą zobowiązania.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Czym jest RRSO?

RRSO to skrót od Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania. Jest to wskaźnik, który pokazuje, ile kosztuje nas pożyczka lub kredyt w skali roku. Uwzględnia on nie tylko oprocentowanie nominalne, ale także wszelkie dodatkowe opłaty i prowizje związane z zobowiązaniem. RRSO pomaga porównywać różne oferty finansowe i wybrać najkorzystniejszą dla kredytobiorcy opcję.

Co oznacza RRSO 0%?

RRSO 0% oznacza, że nie ponosimy żadnych dodatkowych opłat za zaciągnięcie zobowiązania finansowego. Oznacza to, że oddajemy dokładnie tyle, ile pożyczyliśmy. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na poziomie 0% jest często oferowana przez firmy pożyczkowe jako promocja dla nowych klientów lub na określony czas. Aby skorzystać z takiej oferty, należy spełnić warunki określone w umowie, np. terminowo spłacać raty lub nie przekraczać limitu kredytowego.

Do czego służy RRSO?

RRSO służy przede wszystkim porównaniu różnych ofert kredytu pod względem kosztów, jakie musi ponieść kredytobiorca w związku ze spłatą zobowiązania. Aby porównanie miało sens, należy sprawdzać oferty pożyczek opiewających na tę samą kwotę, o tym samym okresie kredytowania, oprocentowaniu oraz rodzaju rat.

obrazek na belce

Bezpłatny
kalkulator
zwrotu prowizji

Pieniądze na koncie nawet w 24 h!

Czytaj więcej

Te artykuły mogą Cię zainteresować

Dostarczamy kredytobiorcom wiedzy o zwrotach prowizji bankowych.
Najistotniejsze informacje w jednym miejscu.

Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu krok po kroku

Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu krok po kroku

Wszystkie raty kredytu spłacone i to sporo przed terminem? Masz prawo ubiegać się o zwrot kosztów kredytu. Dowiedz się, jak krok po kroku uzyskać zwrot bankowy.

Umowa kredytowa – jak czytać i na co uważać przy jej zawieraniu?

Umowa kredytowa – jak czytać i na co uważać przy jej zawieraniu?

Umowa kredytowa to najważniejszy dokument ze wszystkich, które otrzymuje konsument w trakcie zaciągania kredytu. Na co uważać, podpisując umowę?

Kredyt konsumencki – czego nie dowiesz się o nim w banku?

Kredyt konsumencki – czego nie dowiesz się o nim w banku?

Kredyt konsumencki to popularna forma finansowania nieprzewidzianych wydatków. Dowiedz się o nim wszystkiego, czego nie dowiesz się od banku!

Sankcja kredytu darmowego – czym jest i kiedy ma zastosowanie?

Sankcja kredytu darmowego – czym jest i kiedy ma zastosowanie?

Sankcja kredytu darmowego powoduje, że pożyczkobiorca musi oddać do banku tylko pożyczoną kwotę, bez odsetek i opłat. Sprawdź, kiedy się ją stosuje!

Otrzymaj zwrot

Dołącz do Klientów, którzy odzyskali z nami swoje prowizje bankowe

Podaj podstawowe dane i przekonaj się, ile możesz odzyskać z banku!