wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego

Kiedy opłaca się wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego?

Jako kredytobiorca zapewne marzysz, aby jak najszybciej spłacić kredyt. Dla banku jednak jest idealnie, jak spłacasz zobowiązanie zgodnie z ustalonym harmonogramem. Dowiedz się, czy w Twoim przypadku wcześniejsza spłata kredytu jest opłacalna.

Na czym polega wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego?

To nic innego, jak spłacenie zobowiązania (w całości lub części) wobec banku przed ustalonym w momencie zawierania umowy kredytowej terminem. 

Musisz pamiętać, że warunki wcześniejszej spłaty różnią się w zależności od daty podpisania umowy z bankiem. Istotną datą dla przedterminowych spłat kredytu jest 21 lipca 2017 roku, kiedy to weszła w życie ustawa o kredycie hipotecznym. 

Jeśli podpisałeś umowę o kredyt hipoteczny po tej dacie, a dodatkowo minęły już 3 lata od uruchomienia kredytu, to w przypadku wcześniejszej spłaty nie musisz się martwić, że poniesiesz jakieś dodatkowe koszty z tego tytułu. 

Z kolei, jeżeli Twoja umowa kredytowa została zawarta przed 21 lipca 2017 roku i nie minęły jeszcze 3 lata od daty podpisania umowy, to powinieneś się upewnić, czy w razie wcześniejszej spłaty, bank może zażądać od Ciebie jakichś opłat. 

Sprawdź czy należy Ci się zwrot prowizji z banku

Wspomniana ustawa o kredycie hipotecznym z dnia 23 marca 2017 roku uregulowała kwestię przedterminowej spłaty. Jeśli zatem zaciągnąłeś kredyt na mieszkanie czy dom po dacie wejścia w życie tej ustawy, to obowiązują Cię jej zapisy. 

Jako kredytobiorca powołując się na wyżej wymienioną ustawę masz możliwość: 

 • wcześniejszej spłaty kredytu

Masz prawo spłacić wcześniej swoje zobowiązanie wobec banku w dowolnym momencie. Możesz zarówno dokonać częściowej spłaty, jak i w całości spłacić kredyt.

 • uzyskania informacji z banku 

Bank musi udzielić Tobie informacji w zakresie opłat związanych z przedterminową spłatą kredytu mieszkaniowego. W tym celu jednak musisz złożyć odpowiedni wniosek, a bank ma 7 dni roboczych na udzielenie Tobie odpowiedzi. 

 • odzyskania kosztów kredytu

Jeśli przedterminowo spłacisz kredyt hipoteczny, to masz prawo do odzyskania tych kosztów kredytowych, które przypadają za okres, o który skróci się w związku z tym Twoja umowa z bankiem. Chodzi tutaj m.in. o pobraną zazwyczaj w momencie uruchomienia kredytu prowizję. 

Sprawdź czy należy Ci się zwrot prowizji z banku

Przedterminowa spłata kredytu hipotecznego – czy warto?

Twoja sytuacja finansowa pozwala na przedterminową spłatę kredytu, ale zastanawiasz się czy to się opłaca? Czy zyskasz na spłacie kredytu? Jakie korzyści z tego wynikają? 

Obniżenie kosztów kredytu

Dokonując wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego gwarantujesz sobie brak konieczności dalszego spłacania odsetek, a tym samym obniżenie kosztów kredytów. To oznacza, że w domowym budżecie może się znaleźć np. kilka tysięcy, które możesz przeznaczyć na dowolny cel. 

Rezygnacja z konta bankowego 

Nie mając już żadnego zobowiązania wobec banku możesz zrezygnować z dodatkowych produktów finansowych, które były proponowane lub wymagane w momencie zaciągania kredytu mieszkaniowego. Najczęściej jest to konto bankowe lub karta kredytowa.  

Poprawa zdolności kredytowej 

Jeśli spłacisz swoje zobowiązanie wobec banku, to niemal automatycznie rośnie Twoja zdolność kredytowa. Tym samym masz większe szanse na otrzymanie kolejnego finansowania i to zazwyczaj na lepszych warunkach. 

Komfort psychiczny 

Spłacony kredyt zapewne zadziała wręcz zbawiennie na Twój komfort psychiczny. Spłata hipoteki oznacza przecież, że stajesz się właścicielem mieszkania czy domu, a perspektywa wieloletniego zadłużenia po prostu znika. 

Kiedy wcześniejsza spłata kredytu mieszkaniowego jest nieopłacalna?

W niektórych sytuacjach wcześniejsza spłata kredytu mieszkaniowego może okazać się nieopłacalna. Niejednokrotnie w umowie kredytowej można znaleźć zapis mówiący o tym, że przez 3 lata od momentu zaciągnięcia kredytu bank może obciążyć kredytobiorcę dodatkowymi kosztami. W pierwszym roku może to być 3% od kwoty spłaty kredytu. 

Decyzję przemyśl także jeśli, jesteś w posiadaniu niewielkiej nadwyżki gotówki, która nie gwarantuje ci płynności finansowej. Przeanalizuj decyzję o wcześniejszej spłacie pod kątem ewentualnych zysków z obrotu wolnymi środkami, którymi dysponujesz. Może się okazać, że w ten sposób zyskasz więcej, niż na skróceniu okresu kredytowania. 

Jak spłacić wcześniej kredyt na mieszkanie? Krok po kroku

Jeśli zdecydujesz się na spłatę kredytu mieszkaniowego wcześniej, niż przewiduje to harmonogram spłaty kredytu, to musisz wykonać kilka następujących kroków: 

 1. Wniosek do banku o udzielenie informacji

W banku złóż wniosek o udzielenie informacji na temat kosztów związanych z wcześniejszą spłatą kredytu. W ciągu 7 dni roboczych powinieneś otrzymać odpowiedź od banku. 

 1. Termin wcześniejszej spłaty

Sprawdź dokładnie, w jakim terminie możesz dokonać przedterminowej spłaty swojego zobowiązania wobec banku – chodzi tutaj o okres rozliczeniowy. Bank może Ci wskazać konkretny dzień na wykonanie takiej operacji. 

 1. Rozdysponowanie nadpłaty

Jeśli zamierzasz nadpłacić kredyt hipoteczny to masz możliwość wskazania, w jaki sposób ma się odbyć rozdysponowanie nadpłaconego zobowiązania. Może to być obniżenie raty kredytu w kolejnych miesiącach bądź skrócenie okresu kredytowania. 

 1. Wniosek o wcześniejszą spłatę lub nadpłatę 

W banku złóż odpowiedni wniosek o wcześniejszą spłatę lub o nadpłatę kredytu. 

 1. Przelew 

Zrealizuj przelew na wskazany przez bank numer konta. Pamiętaj, aby uwzględnić ewentualne dodatkowe opłaty – jeśli oczywiście dotyczą Twojej sytuacji. 

 1. Zwrot kosztów kredytu

Spłacając wcześniej kredyt mieszkaniowy możesz walczyć z bankiem o zwrot kosztów kredytowych.

Czy bank może pobrać prowizję za wcześniejszą spłatę kredytu? 

W myśl zapisów ustawy o kredycie hipotecznym bank nie może w niektórych sytuacjach pobrać prowizji za wcześniejsze spłaty kredytów hipotecznych. Dotyczy to jednak kredytu ze zmienną stopą procentową, a przedterminowa spłata miała miejsce po upływie trzech lat od uruchomienia kredytu. 

Musisz wiedzieć, że jeśli Twój kredyt cechuje się stałą stopą procentową, to bank ma prawo pobrać taką prowizję przez cały okres kredytowania. Prowizja za wcześniejszą spłatę to jedyna ewentualna opłata, z którą musisz się liczyć związku z przedterminową spłatą. 

Prowizja – czyli, co możesz odzyskać spłacając wcześniej kredyt?

Spłacając wcześniej kredyt hipoteczny możesz odzyskać poniesione koszty od kredytu, w tym także prowizję. Zgodnie z art. 39 ustawy o kredycie hipotecznym w przypadku całkowitej spłaty zobowiązania wobec banku obniżeniu ulegają odsetki oraz inne koszty kredytowe

Taką opłatą jest właśnie prowizja pobrana przez bank najczęściej w chwili uruchomienia kredytu. O ile kredytobiorcy z odzyskaniem odsetek zazwyczaj nie mają większych problemów, to odzyskanie zwrotu prowizji nie należy do szybkich i łatwych tematów. 

Prowizję za udzielenie kredytu banki najczęściej traktują jako opłatę jednorazową, w związku z tym nie zgadzają się z interpretacją wyżej wymienionych art. ustawy o kredycie hipotecznym. Decyzję o odmowie zwrotu bankowego argumentują tym, że tego rodzaju opłatą rekompensują sobie koszty, które zostały wygenerowane w ramach obsługi kredytu. 

Jak otrzymać zwrot prowizji?

Aby otrzymać zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu musisz spełnić kilka warunków:

 • kredyt spłacony przed terminem – to oczywisty, podstawowy warunek do otrzymania zwrotu bankowego, 
 • Twoja umowa z bankiem została zawarta po wejściu w życie ustawy o kredycie konsumenckim – 21 lipca 2017 roku to kluczowa data w kontekście otrzymania zwrotu bankowego,
 • roszczenie wobec banku nie uległo przedawnieniu. 

Niestety wielu kredytobiorców nie jest świadomych, że przy przedterminowej spłacie zobowiązania można się starać o zwrot pobranej prowizji. Z oczywistych powodów nie jest to dla banków wygodny temat. Dlatego w zdecydowanej większości nie informują w ogóle swoich klientów o możliwości zwrotu. 

Zgłoś się do nas, a odzyskamy dla Ciebie zwrot prowizji

Samodzielna walka z bankiem 

Jako kredytobiorca, który wcześniej spłacił kredyt możesz samodzielnie walczyć z bankiem o odzyskanie pieniędzy. W tym celu musisz sporządzić odpowiedni wniosek o zwrot prowizji bankowej i złożyć go w oddziale banku. Banki jednak niechętnie dokonują zwrotów i często odrzucają reklamacje kredytobiorców.

O narastającym z roku na rok problemie rozliczania wcześniej spłacanych kredytów informuje Rzecznik Finansowy: https://rf.gov.pl/2020/08/03/rzecznik-finansowy-narasta-problem-rozliczenia-wczesniej-splaconych-kredytow-konsumenckich/ 

Tylko w pierwszym półroczu 2020 roku do Rzecznika trafiło aż 2777 wniosków z prośbą o interwencję w tego rodzaju sprawach. To ponad dwukrotnie więcej, niż w całym 2019 roku. 

Z wnioskiem do Rzecznika Finansowego możesz się zwrócić także Ty, jeśli bank odrzuci Twój wniosek. Musisz wiedzieć, że interwencyjne działania, które może podjąć Rzecznik w żaden sposób nie gwarantują, że finalnie otrzymasz zwrot od banku. 

Sprawa w sądzie 

Kolejną opcją, z której możesz skorzystać w przypadku odmowy zwrotu bankowego jest wejście na drogę sądową. Jest to jednak, podobnie zresztą jak interwencja Rzecznika, rozwiązanie czasochłonne. 

Zgłoś się do nas, a odzyskamy dla Ciebie zwrot prowizji

Musisz być także przygotowanym na poniesienie kosztów związanych z procesem sądowym. Do tego rodzaju kosztów należy zaliczyć m.in. opłatę od pozwu, wynagrodzenie adwokata czy zaliczkę na biegłego. Koszty te zostaną Ci zwrócone, jeśli wygrasz sprawę. 

Pomoc Back2you

Alternatywą dla tych dwóch czasochłonnych rozwiązań jest skorzystanie z pomocy Back2you.  W odzyskiwaniu zwrotów bankowych specjalizujemy się już od kilku lat. Pieniądze z tytułu zwrotu prowizji możesz otrzymać w zaledwie kilka dni. 

Skontaktuj się z nami, prześlij do darmowej analizy Twoją umowę z bankiem oraz potwierdzenie spłaty kredytu np. raport BIK, a my w ciągu kilku dni wrócimy do Ciebie z konkretną propozycją zwrotu. Po podpisaniu umowy na Twoje konto bankowe przelewamy uzgodnioną wcześniej kwotę.

 

Podsumowanie:

 1. Zgodnie z ustawą o kredycie hipotecznym masz prawo do wcześniejszej spłaty zobowiązania wobec banku.
 2. Zanim zdecydujesz się na wcześniejszą spłatę sprawdź, czy jest to dla Ciebie opłacalne.
 3. Jeśli spłaciłeś wcześniej kredyt możesz odzyskać pobraną przez bank prowizję.
obrazek na belce

Bezpłatny
kalkulator
zwrotu prowizji

Pieniądze na koncie nawet w 24 h!

Czytaj więcej

Te artykuły mogą Cię zainteresować

Dostarczamy kredytobiorcom wiedzy o zwrotach prowizji bankowych.
Najistotniejsze informacje w jednym miejscu.

Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu krok po kroku

Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu krok po kroku

Wszystkie raty kredytu spłacone i to sporo przed terminem? Masz prawo ubiegać się o zwrot kosztów kredytu. Dowiedz się, jak krok po kroku uzyskać zwrot bankowy.

Umowa kredytowa – jak czytać i na co uważać przy jej zawieraniu?

Umowa kredytowa – jak czytać i na co uważać przy jej zawieraniu?

Umowa kredytowa to najważniejszy dokument ze wszystkich, które otrzymuje konsument w trakcie zaciągania kredytu. Na co uważać, podpisując umowę?

Kredyt konsumencki – czego nie dowiesz się o nim w banku?

Kredyt konsumencki – czego nie dowiesz się o nim w banku?

Kredyt konsumencki to popularna forma finansowania nieprzewidzianych wydatków. Dowiedz się o nim wszystkiego, czego nie dowiesz się od banku!

Sankcja kredytu darmowego – czym jest i kiedy ma zastosowanie?

Sankcja kredytu darmowego – czym jest i kiedy ma zastosowanie?

Sankcja kredytu darmowego powoduje, że pożyczkobiorca musi oddać do banku tylko pożyczoną kwotę, bez odsetek i opłat. Sprawdź, kiedy się ją stosuje!

Otrzymaj zwrot

Dołącz do Klientów, którzy odzyskali z nami swoje prowizje bankowe

Podaj podstawowe dane i przekonaj się, ile możesz odzyskać z banku!