1. Całkowity koszt kredytu – dowiedz się, czym jest i jak go obliczyć

Całkowity koszt kredytu – dowiedz się, czym jest i jak go obliczyć

14 maja 2024
12 min

Całkowity koszt kredytu to suma wszystkich kosztów, które musisz ponieść, aby spłacić zobowiązanie. W jego skład wchodzą odsetki, prowizje, oprocentowanie kredytu, opłaty i inne dodatkowe koszty. W tym artykule dowiesz się, jak dokładnie obliczyć całkowity koszt kredytu i na co zwrócić uwagę przy wyborze kredytu.

Odbierz zwrot kosztów kredytu gotówkowego

Spis treści

 1. 1.

  Czym są koszty kredytowe?

 2. 2.

  Definicja całkowitego kosztu kredytu

 3. 3.

  Elementy składające się na całkowity koszt kredytu

 4. 4.

  Koszty, które nie są uwzględniane w całkowitym koszcie kredytu

 5. 5.

  Całkowity koszt kredytu hipotecznego

 6. 6.

  Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) a całkowity koszt kredytu

 7. 7.

  Całkowita kwota kredytu a całkowita kwota do zapłaty

 8. 8.

  Jak obliczyć całkowity koszt kredytu?

 9. 9.

  Czynniki wpływające na całkowity koszt kredytu

 10. 10.

  Dlaczego warto porównywać całkowity koszt kredytu?

 11. 11.

  Jak uniknąć ukrytych kosztów kredytu?

 12. 12.

  Podsumowanie

 13. 13.

  Najczęściej zadawane pytania

Czym są koszty kredytowe?

 • Całkowity koszt kredytu obejmuje odsetki, prowizje, opłaty przygotowawcze oraz inne koszty związane z kredytem i jest kluczowym wskaźnikiem przy porównywaniu ofert kredytowych. Suma całkowitego kosztu kredytu zawiera wszystkie związane opłaty, takie jak odsetki, prowizje, opłaty, ubezpieczenia i inne koszty.
 • Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) uwzględnia wszystkie koszty kredytu w skali roku i jest niezbędnym narzędziem do oceny atrakcyjności różnych ofert kredytowych.
 • Aby uniknąć ukrytych kosztów kredytu, należy dokładnie analizować umowę kredytową, zwracając uwagę na prowizje, opłaty za wcześniejszą spłatę oraz wszelkie wymogi dotyczące dodatkowych ubezpieczeń.

Całkowity koszt kredytu, w tym przypadku całkowitego kosztu kredytu hipotecznego, to suma wszystkich kosztów związanych z kredytem, takich jak:

 • odsetki
 • prowizje
 • opłaty przygotowawcze
 • inne koszty związane z zobowiązaniem

Warto również zwrócić uwagę na całkowity koszt kredytu gotówkowego, który może się różnić od kosztu kredytu hipotecznego.

Jest to wskaźnik, który powstał z myślą o ułatwieniu porównywania poszczególnych ofert kredytowych. Zwracanie uwagi na całkowity koszt kredytu przy wyborze oferty pozwala dowiedzieć się, ile pieniędzy rzeczywiście będzie trzeba oddać.

Całkowity koszt kredytu obejmuje:

 • odsetki
 • opłaty
 • prowizje
 • podatki
 • marże związane z umową o kredyt konsumencki
 • ubezpieczenia kredytu: Koszt ubezpieczenia kredytu jest automatycznie obliczany dla większych kredytów i stanowi formę zabezpieczenia na wypadek nieprzewidzianych sytuacji. Można zrezygnować z ubezpieczenia po spłacie części rat, ale może to wiązać się z dodatkowymi opłatami lub wyższymi odsetkami.

W Ustawie o kredycie konsumenckim można znaleźć definicje całkowitego kosztu kredytu oraz całkowitej kwoty do zapłaty. Są to istotne informacje dotyczące zobowiązań kredytowych. Dzięki temu możemy mieć pewność, że porównujemy oferty na podstawie tych samych parametrów.

Zrozumienie, czym jest całkowity koszt kredytu, jest kluczowe dla każdego, kto zamierza zaciągnąć zobowiązanie finansowe. Dzięki temu wskaźnikowi możemy precyzyjnie obliczyć, ile rzeczywiście zapłacimy za uzyskanie kredytu, uwzględniając wszystkie dodatkowe koszty.

Definicja całkowitego kosztu kredytu

Oprocentowanie kredytu to podstawowy składnik kredytu, który decyduje o wysokości rat. Nie może ono przekroczyć dwukrotności odsetek ustawowych. Oprocentowanie jest elementem całkowitego kosztu kredytu, który wraz z kosztami pozaodsetkowymi wpływa na całkowity koszt pożyczki.

Prowizja od kredytu to opłata pobierana przez bank za udzielenie kredytu, stanowiąca procent od przyznanej kwoty kredytu. Prowizje, w tym prowizja za udzielenie kredytu, są uwzględnione w całkowitym koszcie kredytu.

Opłata przygotowawcza obejmuje koszty związane z analizą zdolności kredytowej i innymi czynnościami koniecznymi do udzielenia kredytu. Koszty przygotowawcze to część całkowitego kosztu kredytu, składająca się na koszty pozaodsetkowe.

Koszt dodatkowych produktów finansowych to opłaty za dodatkowe usługi banku, które są uwzględnione w całkowitym koszcie kredytu. Koszt ubezpieczenia jest wliczany w całkowity koszt kredytu, jeśli jest niezbędny do jego uzyskania. Może ono obejmować ubezpieczenie nieruchomości lub od utraty pracy.

Odbierz zwrot kosztów kredytu gotówkowego

Elementy składające się na całkowity koszt kredytu

Koszty prowadzenia rachunku bankowego często nie są wliczane do całkowitego kosztu kredytu. Choć mogą się one wydawać niewielkie, regularne opłaty za prowadzenie konta mogą znacząco wpłynąć na całkowity koszt zaciągniętego zobowiązania, w tym na kosztów prowadzenia rachunku bankowego. Suma całkowitego kosztu kredytu obejmuje wszystkie związane z nim opłaty i koszty, takie jak odsetki, prowizje, ubezpieczenia oraz inne opłaty.

Co wchodzi w skład całkowitego kosztu kredytu?

Opłaty za przedterminową spłatę kredytu mogą nie być uwzględniane w całkowitym koszcie kredytu. Warto zwrócić uwagę na te koszty, analizując umowę kredytową, aby uniknąć niespodziewanych wydatków w przyszłości.

Koszty, które nie są uwzględniane w całkowitym koszcie kredytu

Kredyt hipoteczny wiąże się z dodatkowymi kosztami, które znacząco wpływają na całkowity koszt kredytu hipotecznego. Oto niektóre z tych kosztów:

 1. Koszt aktu notarialnego zależy od wartości nieruchomości i maksymalnie wynosi 1010 zł + 0,4% od nadwyżki ponad 60,000 zł plus VAT.
 2. Opłata za wpis roszczenia o przeniesienie hipoteki w miejsce opróżnione wynosi 150 zł.
 3. Pełna wycena domu mieszkalnego kosztuje zazwyczaj od 700 do 1000 zł.
 4. Wycena nieruchomości przez rzeczoznawcę to koszt od 500 do 1000 zł.
 5. Inspekcja nieruchomości kosztuje od 180 do 300 zł.

Opłata sądowa za wpis hipoteki wynosi 200 zł. Podatek od wpisu hipoteki to 19 zł. Prowizja za biuro obrotu nieruchomościami wynosi najczęściej 3% od ceny nabycia nieruchomości.

Odbierz zwrot kosztów kredytu gotówkowego

Całkowity koszt kredytu hipotecznego

RRSO, czyli Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania, to wyrażony procentowo całkowity koszt kredytu, obejmujący wszystkie jego koszty w stosunku rocznym. RRSO informuje, ile kosztuje kredyt hipoteczny lub gotówkowy w skali roku.

Warto również uwzględnić ubezpieczenia kredytu, które jest automatycznie obliczane dla większych kredytów i stanowi formę zabezpieczenia na wypadek nieprzewidzianych sytuacji. Ubezpieczenie to może być zrezygnowane po spłacie części rat, jednak może to wiązać się z dodatkowymi opłatami, takimi jak wyższe marże lub oprocentowanie.

Wskaźnik RRSO jest obliczany według wzoru określonego w załączniku nr 4 do ustawy o kredycie konsumenckim. Wszystkie koszty kredytu są uwzględnione, w tym także zmiana wartości pieniądza w czasie. Dziękuję!

RRSO jest pomocnym wskaźnikiem przy porównywaniu ofert kredytowych, ponieważ zawiera informacje o wszystkich kosztach kredytu, podczas gdy oprocentowanie nominalne to tylko jeden z tych kosztów.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) a całkowity koszt kredytu

Całkowita kwota kredytu to suma środków, którą bank udostępnia swojemu klientowi. Klient może wykorzystać ją według własnych potrzeb i celów. Jest to suma, którą bank przekazuje klientowi zgodnie z umową kredytową.

Całkowita kwota do zapłaty to ostateczna kwota, jaką kredytobiorca wpłaci do banku, zawierająca sumę kosztu całkowitego i kwoty udzielonego kredytu. Obejmuje ona całkowity koszt kredytu oraz kwotę kredytu udzieloną przez bank, która składa się na całkowity wynik, biorąc pod uwagę wartość całkowitej kwoty kredytu.

Do obliczenia całkowitej kwoty do zapłaty dodajemy do siebie sumę całkowitego kosztu kredytu oraz całkowitą kwotę kredytu. Ta suma stanowi ostateczną kwotę, którą należy uregulować.

Całkowita kwota kredytu a całkowita kwota do zapłaty

Koszt kredytu można obliczyć za pomocą kalkulatorów online, które biorą pod uwagę wysokość zobowiązania, okres kredytowania i rodzaj rat. Dla bardziej precyzyjnych wyników warto skorzystać z kalkulatorów różnych banków oraz kalkulatorów zbiorczych do porównania ofert.

Suma całkowitego kosztu kredytu obejmuje wszystkie związane z nim opłaty i koszty, takie jak odsetki, prowizje, opłaty i ubezpieczenia, co przyczynia się do całkowitej kwoty do spłaty.

Matematyczne wzory do obliczania kosztu kredytu uwzględniają koszt raty pomnożony przez liczbę rat, z uwzględnieniem wartości pożyczonego kapitału i stopy procentowej.

Odbierz zwrot kosztów kredytu gotówkowego

Jak obliczyć całkowity koszt kredytu?

Całkowity koszt kredytu zależy najczęściej od oprocentowania kredytu, odsetek oraz ewentualnej prowizji. Okres kredytowania i rodzaj rat (stałe, malejące) wpływają na RRSO i całkowity koszt kredytu. Wartość raty kredytu zależy od wartości pożyczonego kapitału, współczynnika procentowego oraz liczby rat kredytu. Marża banku jest kluczowym elementem wpływającym na koszt kredytu.

Ubezpieczenie kredytu, takie jak ubezpieczenie od utraty pracy, może być warunkiem uzyskania kredytu i wpływać na jego całkowity koszt.

Czynniki wpływające na całkowity koszt kredytu

Wskaźnik całkowitego kosztu kredytu został stworzony po to, aby umożliwić porównanie różnych ofert kredytowych. Pomaga konsumentom zdecydować, która oferta jest dla nich najkorzystniejsza. Porównywanie całkowitych kosztów kredytów pomaga wybrać najbardziej opłacalną ofertę. Ważnym elementem wpływającym na całkowity koszt kredytu jest ubezpieczenia kredytu, które jest automatycznie obliczane dla większych kredytów i stanowi formę zabezpieczenia na wypadek nieprzewidzianych sytuacji.

Oferty kredytowe często mają dodatkowe opłaty, które nie są widoczne na pierwszy rzut oka. Banki często reklamują kredyty niskim oprocentowaniem, ukrywając dodatkowe koszty w szczegółach umowy.

Dzięki RRSO można uniknąć pułapek zastawianych przez banki i dowiedzieć się, czy bank obciąży kredytobiorcę licznymi opłatami dodatkowymi.

Dlaczego warto porównywać całkowity koszt kredytu?

Kredytobiorcy powinni dokładnie zapoznać się z treścią umowy kredytowej i analizować wszystkie jej postanowienia, aby uniknąć ukrytych kosztów takich jak prowizje, ubezpieczenia, oraz opłaty za szybszą spłatę. Przed podpisaniem umowy kredytowej, warto dokładnie przeczytać wszystkie jej warunki, aby uniknąć niespodziewanych opłat.

Dokładne czytanie regulaminów i warunków kredytowych pomoże zrozumieć, jakie dodatkowe koszty mogą być nałożone na kredytobiorcę. W razie niejasnych postanowień umowy, kredytobiorcy powinni konsultować się z kredytodawcą lub specjalistą, aby zrozumieć wszystkie potencjalne koszty.

Odbierz zwrot kosztów kredytu gotówkowego

Jak uniknąć ukrytych kosztów kredytu?

Kredytobiorcy powinni dokładnie zapoznać się z treścią umowy kredytowej i analizować wszystkie jej postanowienia, aby uniknąć ukrytych kosztów takich jak prowizje, ubezpieczenia, oraz opłaty za szybszą spłatę. Przed podpisaniem umowy kredytowej, warto dokładnie przeczytać wszystkie jej warunki, aby uniknąć niespodziewanych opłat.

Dokładne czytanie regulaminów i warunków kredytowych pomoże zrozumieć, jakie dodatkowe koszty mogą być nałożone na kredytobiorcę. W razie niejasnych postanowień umowy, kredytobiorcy powinni konsultować się z kredytodawcą lub specjalistą, aby zrozumieć wszystkie potencjalne koszty.

Zawsze należy pytać o wszystkie dodatkowe koszty, które mogą nie być uwzględnione w podstawowej ofercie kredytu. Warto unikać nieobowiązkowych ubezpieczeń, które często są proponowane jako część kredytu, ale mogą znacznie zwiększyć jego koszt.

Podsumowanie

Podsumowując, całkowity koszt kredytu to kluczowy wskaźnik, który umożliwia porównanie różnych ofert kredytowych i wybór najlepszej z nich. Zrozumienie wszystkich elementów składających się na ten koszt oraz korzystanie z RRSO jako narzędzia do porównywania ofert może uchronić przed nieprzewidzianymi wydatkami.

Pamiętajmy, że dokładne czytanie umów kredytowych, analizowanie wszystkich kosztów oraz konsultacje ze specjalistami to najlepsze sposoby na uniknięcie ukrytych kosztów i podjęcie świadomej decyzji finansowej.

Najczęściej zadawane pytania

Co składa się na całkowity koszt kredytu?

Całkowity koszt kredytu, czyli suma całkowitego kosztu kredytu, składa się z odsetek, prowizji, opłat przygotowawczych i innych powiązanych zobowiązań kosztów.

Jakie koszty nie są wliczane w całkowity koszt kredytu?

Koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz opłaty za przedterminową spłatę kredytu nie są wliczane w całkowity koszt kredytu. Dlatego ważne jest dokładne zrozumienie warunków umowy kredytowej.

Jak obliczyć całkowity koszt kredytu?

Aby obliczyć całkowity koszt kredytu, należy uwzględnić oprocentowanie kredytu jako kluczowy czynnik, a także skorzystać z kalkulatorów online, które uwzględniają wysokość zobowiązania, okres kredytowania i rodzaj rat. Można także skorzystać z matematycznych wzorów, biorąc pod uwagę koszt raty, liczbę rat, wartość pożyczonego kapitału i stopę procentową.

Dlaczego warto porównywać całkowity koszt kredytu?

Warto porównywać całkowity koszt kredytu, ponieważ pozwala to wybrać najbardziej opłacalną ofertę i uniknąć ukrytych opłat.

Miłosz Marek
Autor artykułu
Miłosz Marek
[email protected]

Doświadczony redaktor internetowy z biegłością w temacie odszkodowań. Jego specjalizacją jest problematyka szkód na pojazdach. Za główny cel stawia sobie tłumaczenie trudnych zagadnień z dziedziny prawa drogowego, ubezpieczeniowego i kredytowego na prosty i zrozumiały dla każdego język.

SANKCJA KREDYTU DARMOWEGO

Odbierz rekompensatę za błędy w umowie kredytowej

Jeśli Twój bank znajduje się na tej liście to prawdopodobnie należy Ci się rekompensata.

pekao

Bank Pekao

Sankcja kredytu darmowego
Odbierz rekompensatę
Najwyższa rekompensata15 600,00 zł
Średnia rekompensata1521,10 zł
Ostatnia rekompensata4579,90 zł
Zobacz więcej banków

Strefa wiedzy

Te artykuły mogą Cię zainteresować

Dostarczamy kredytobiorcom wiedzy o sankcji kredytu darmowego. Najistotniejsze informacje w jednym miejscu.

Oprocentowanie zmienne czy stałe?

Oprocentowanie stałe czy zmienne – które rozwiązanie wybrać?

Oprocentowanie stałe czy zmienne? Wybór jednego z tych rozwiązań ma ogromny wpływ na to, jaką sumę pieniędzy zwróci do banku kredytobiorca w ramach spłaty pożyczki. Jeśli masz zamiar zaciągnąć kredyt, dowiedz się, czym charakteryzują się oba te rozwiązania i które bardziej Ci odpowiada.

Miłosz Marek-img

Miłosz Marek

02.07.2024 r.

10 min

Jak obliczyć ratę kredytu?

Jak obliczyć ratę kredytu hipotecznego i konsumenckiego?

Jak obliczyć ratę kredytu? To pytanie pojawia się najczęściej jeszcze przed zaciągnięciem pożyczki, gdy osoby zainteresowane zastanawiają się, czy będą w stanie uregulować comiesięczne zadłużenie wobec banku. Sprawdź, w jaki sposób można obliczyć ratę kredytu bez korzystania z kalkulatorów dostępnych w Internecie!

Miłosz Marek-img

Miłosz Marek

02.07.2024 r.

9 min

Wakacje kredytowe - co powinieneś wiedzieć?

Wakacje kredytowe – 5 rzeczy, które powinieneś o nich wiedzieć!

Wakacje kredytowe to program, mający stanowić wsparcie dla wszystkich osób spłacających kredyty hipoteczne. Zawieszenie spłaty kredytu jest pewną formą pomocy kredytobiorcom, którym wzrosły raty kredytu. Jak skorzystać z rządowych wakacji kredytowych? Jaki okres zawieszenia spłaty kredytu jest dostępny? Oto 5 rzeczy, które powinieneś wiedzieć na temat ustawowych wakacji kredytowych.

Miłosz Marek-img

Miłosz Marek

02.07.2024 r.

8 min

Ubezpieczenie kredytu – czy warto?

Ubezpieczenie kredytu – czy warto? Jak z niego zrezygnować?

Ubezpieczenie kredytu ma różne formy i zabezpiecza obie strony umowy, w zależności od rodzaju zobowiązania. Nie jest ono jednak obowiązkowe przy zaciąganiu każdego typu pożyczki. Czym jest ubezpieczenie kredytu i kiedy się je stosuje? W jakich przypadkach jest ono obligatoryjne? Czy rezygnacja z ubezpieczenia kredytu jest możliwa? Na te i inne pytania, odpowiadamy w poniższym artykule.

Miłosz Marek-img

Miłosz Marek

02.07.2024 r.

9 min

Czym jest RRSO?

RRSO – czym jest ten wskaźnik i jaki ma wpływ na kredyt?

RRSO to kluczowy czynnik pozwalający przeanalizować różne oferty kredytowe. Można dzięki niemu ustalić, która z tych ofert będzie najlepsza. Jak zdefiniować RRSO? Jaki wpływ na kredyt ma rzeczywista roczna stopa oprocentowania? Na te i inne pytania, odpowiadamy w poniższym artykule.

Miłosz Marek-img

Miłosz Marek

02.07.2024 r.

9 min

Kluczowe błędy w umowach kredytowych i jak ich unikać

Kluczowe błędy w umowach kredytowych i jak ich unikać

Błędy w umowach kredytowych mogą prowadzić do dodatkowych kosztów i problemów prawnych. W artykule przedstawiamy najczęstsze błędy w umowach kredytowych oraz praktyczne wskazówki, jak ich unikać.

Miłosz Marek-img

Miłosz Marek

02.07.2024 r.

12 min