czym jestt całkowity koszt kredytu

Czym jest i jak obliczyć całkowity koszt kredytu?

Każdy, kto kiedyś wnioskował lub spłacał kredyt, spotkał się z pojęciem całkowitego kosztu kredytu. Mimo to, niewiele osób ma świadomość, co kryje się pod tym terminem. Czym właściwie jest całkowity koszt kredytu i czym różni się od kwoty do spłaty? Jak obliczyć wysokość łącznego kosztu kredytu? Na wszystkie te pytania odpowiadamy, w poniższym artykule.

Czym jest całkowity koszt kredytu?

Całkowity koszt kredytu to łączna kwota, którą musi zapłacić kredytobiorca za pożyczkę. Uwzględnia się w niej wszystkie opłaty i koszty związane z zaciągnięciem i obsługą kredytu. Obejmuje nie tylko oprocentowanie czy prowizje za obsługę pożyczki lub jej uruchomienie, ale i dodatkowe opłaty administracyjne oraz zabezpieczenia kredytu.

Zgłoś się do nas, a odzyskamy dla Ciebie zwrot prowizji!

Całkowity koszt kredytu jest zazwyczaj określony w konkretnej kwocie, choć niektóre banki stosują wskaźnik procentowy od kwoty kredytu. 

Co wlicza się w skład całkowitych kosztów kredytu?

Pełny koszt pożyczki składa się z elementów, które mogą różnić się od siebie ze względu na rodzaj zobowiązania i instytucję finansową, w której je zaciągnięto. Większość kredytów ma jednak pewne wspólne składniki, do których należy zaliczyć:

Co wchodzi w skład całkowitego kosztu kredytu?

 1. Prowizje – czyli wszystkie dodatkowe opłaty, które bank naliczył za obsługę, przygotowanie umowy, uruchomienie czy wcześniejszą spłatę kredytu. Zdarza się, instytucje pożyczkowe pobierają prowizję również od sprawdzenia historii i zdolności kredytowej interesanta.
 2. Odsetki – stanowią koszty, które musi ponieść kredytobiorca w związku z korzystaniem z pożyczonego kapitału.
 3. Opłaty dodatkowe – nalicza się je za m.in. przeterminowane raty czy przy zmianie warunków kredytu.
 4. Marża – koszt, naliczany przez pożyczkodawcę na oprocentowanie kredytu, stanowiący o zarobku banku.
 5. Podatek PCC – podatek od czynności cywilnoprawnych jest pobierany przez Urząd Skarbowy zazwyczaj w momencie zawarcia umowy kredytowej i przekazania pieniędzy do klienta banku.
 6. Koszty związane z administracją kredytu – to opłata za wszystkie inne produkty i czynności potrzebne do obsługi kredytu, takie jak prowadzenie rachunku bankowego, czy koszt wypłacenia środków.
 7. Ubezpieczenie – w zależności od rodzaju pożyczki, zabezpieczeniem może być nieruchomość (kredyt hipoteczny), ubezpieczenie na życie czy od utraty pracy (kredyt konsumencki i konsolidacyjny). Niektóre banki nie wymagają dodatkowych form zabezpieczenia kredytu.

Czego nie bierze się pod uwagę przy obliczaniu całkowitego kosztu pożyczki?

W trakcie obliczania sumy wszystkich kosztów kredytu nie uwzględnia się pewnych opłat, które finalnie i tak musi pokryć kredytobiorca. W przypadku kredytów hipotecznych, do całkowitego kosztu kredytu nie wlicza się np. kosztu skorzystania z usług notariusza.

Ustalając wysokość kosztu kredytu, nie należy brać pod uwagę opłat za zmianę kursów walut (tylko w przypadku kredytów walutowych, takich jak kredyty we frankach szwajcarskich) czy kosztów prowadzenia rachunku bankowego, jeśli znajduje się w innym banku, niż ten, w którym zaciągnięto kredyt.

Całkowity koszt kredytu a całkowita kwota do zapłaty

Całkowity koszt kredytu i całkowita kwota do spłaty to dwa, różne pojęcia, które łączą się ze sobą. Pierwsze pojęcie to suma wszystkich kosztów, które kredytobiorca musi ponieść w związku z zaciągnięciem i uregulowaniem zobowiązania.

Drugi termin określa kwotę, jaką musi zapłacić pożyczkobiorca przy każdej racie kredytu. Wlicza się do niego niektóre z opłat, takich jak prowizje czy odsetki. Jednorazowe składniki całkowitego kosztu kredytu, takie jak prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu czy za zmianę warunków umowy, są wyłączone z całkowitej kwoty do zapłaty.

Przed podpisaniem umowy kredytowej, warto dokładnie zbadać wszystkie składowe obu tych pojęć. Całkowity koszt kredytu będzie się różnił w zależności od banku, w którym zaciąga się kredyt. Wpływ na tę kwotę mają głównie polityka banku, wysokość oprocentowania czy łączna suma prowizji, które należy uiścić.

Jeśli kredytodawca pomyli się w obliczeniach, zawartych w umowie kredytu konsumenckiego pożyczkobiorca może skorzystać z prawa do darmowego kredytu. W tym celu musi przygotować wniosek o sankcje kredytu darmowego, który musi przesłać do banku. Jeśli ten uzna zasadność wniosku, konsument spłaca tylko tyle, ile pożyczył.

Kwota do zapłaty uzależniona jest od takich kwestii jak termin spłaty pożyczki, wysokość udzielonego kapitału czy odsetek.

Różnice między całkowitym kosztem kredytu a RRSO

Mimo że suma całkowitego kosztu kredytu oraz rzeczywista roczna stopa oprocentowania dotyczą kwestii udzielania pożyczek, to nie są tożsamymi pojęciami. Są obliczane na podstawie różnych kryteriów i stosuje się je oddzielnie.

Po pierwsze RRSO oblicza się na podstawie nominalnej stopy procentowej, podanej przez NBP, w przeciwieństwie do sumy opłat wobec banku, które obejmują wszystkie koszty związane z kredytem, a nie tylko odsetki.

Drugą różnicą między całkowitym kosztem kredytu a rzeczywistą roczną stopą oprocentowania jest fakt, że RRSO jest związane tylko i wyłącznie z oprocentowaniem pożyczki, podczas gdy, suma opłat za kredyt łączy wszystkie koszty, takie jak prowizje czy ubezpieczenie kredytu.

Trzecią, niemniej ważną różnicą, jest sposób obliczania obu wskaźników. RRSO podaje się w ujęciu procentowym, podczas gdy całkowity koszt kredytu jest zazwyczaj wyrażony w dokładnej kwocie.

Można śmiało stwierdzić, że rzeczywista roczna stopa oprocentowania jest przydatne, w przypadku, gdy potencjalny kredytobiorca jest zainteresowany porównaniem kosztów zaciągnięcia kredytu w innych bankach czy parabankach. Zsumowanie wszystkich kosztów kredytu jest ważne, gdy kredytobiorca chce obliczyć, jak duże wydatki musi ponieść w związku z jego zaciągnięciem i spłatą.

Odbierz zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę pożyczki!

 

Jak obliczyć całkowity koszt kredytu?

Aby obliczyć całkowity koszt kredytu, należy zsumować wszystkie opłaty, które zostaną naliczone przez bank. W przypadku, gdy pożyczka jest spłacana ratalnie, trzeba uwzględnić wszystkie koszty z wszystkich wpłat, a nie tylko od ogólnej kwoty pożyczki.

Jeśli zaciągnie się kredyt o wartości 10 000 zł na 24 miesiące, z oprocentowaniem 5% i prowizją wynoszącą 3%, całkowity koszt kredytu wyniesie 1300 zł (odsetki 1000 zł, prowizja 300 zł).

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Czym jest całkowity koszt kredytu?

Całkowity koszt kredytu to suma wszystkich opłat związanych z zaciągnięciem kredytu, w tym prowizji, odsetek, ubezpieczeń oraz innych kosztów dodatkowych. 

Wszystkie te elementy składają się na ostateczną kwotę, jaką trzeba zwrócić po zakończeniu spłaty kredytu.

Co wlicza się w skład całkowitego kosztu kredytu?

W skład wszystkich kosztów zaciągnięcia i spłaty pożyczki wchodzą:

 • marża,
 • prowizje,
 • ubezpieczenia,
 • odsetki,
 • podatki,
 • opłaty związane z obsługą kredytu.

Czy całkowity koszt kredytu jest tym samym co całkowita kwota do spłaty?

Nie – oba te terminy mają różne znaczenia, choć są ze sobą powiązane. Drugi z nich oznacza kwotę, jaką kredytobiorca musi oddać do banku, a zatem jest to suma kapitału, całkowitego kosztu kredytu oraz dodatkowych opłat, takich jak np. obsługa prawna przy kredycie hipotecznym.

Źródła:

  1. isap.sejm.gov.pl
  2. isap.sejm.gov.pl
  3. um.warszawa.pl

obrazek na belce

Bezpłatny
kalkulator
zwrotu prowizji

Pieniądze na koncie nawet w 24 h!

Czytaj więcej

Te artykuły mogą Cię zainteresować

Dostarczamy kredytobiorcom wiedzy o zwrotach prowizji bankowych.
Najistotniejsze informacje w jednym miejscu.

Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu krok po kroku

Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu krok po kroku

Wszystkie raty kredytu spłacone i to sporo przed terminem? Masz prawo ubiegać się o zwrot kosztów kredytu. Dowiedz się, jak krok po kroku uzyskać zwrot bankowy.

Umowa kredytowa – jak czytać i na co uważać przy jej zawieraniu?

Umowa kredytowa – jak czytać i na co uważać przy jej zawieraniu?

Umowa kredytowa to najważniejszy dokument ze wszystkich, które otrzymuje konsument w trakcie zaciągania kredytu. Na co uważać, podpisując umowę?

Kredyt konsumencki – czego nie dowiesz się o nim w banku?

Kredyt konsumencki – czego nie dowiesz się o nim w banku?

Kredyt konsumencki to popularna forma finansowania nieprzewidzianych wydatków. Dowiedz się o nim wszystkiego, czego nie dowiesz się od banku!

Sankcja kredytu darmowego – czym jest i kiedy ma zastosowanie?

Sankcja kredytu darmowego – czym jest i kiedy ma zastosowanie?

Sankcja kredytu darmowego powoduje, że pożyczkobiorca musi oddać do banku tylko pożyczoną kwotę, bez odsetek i opłat. Sprawdź, kiedy się ją stosuje!

Otrzymaj zwrot

Dołącz do Klientów, którzy odzyskali z nami swoje prowizje bankowe

Podaj podstawowe dane i przekonaj się, ile możesz odzyskać z banku!