kradzież pieniędzy z konta bankowego

Kradzież pieniędzy z konta bankowego - co robić, aby je odzyskać

Kradzież pieniędzy z konta bankowego coraz częściej spędza sen z powiek Polaków. Nie pomaga fakt, że złodziei cechuje zwiększona kreatywność, a co za tym idzie — ilość ofiar przestępstw finansowych z roku na rok wzrasta. Co można zrobić w takiej sytuacji? Do kogo zwrócić się o pomoc? Odpowiadamy poniżej.

Kradzież pieniędzy z konta – na czym polega?

Kradzież pieniędzy stanowi poważne zagrożenie dla użytkowników kont bankowych. Cała procedura polega na pozbawieniu sporej ilości gotówki właściciela konta poprzez wykonanie nieautoryzowanych transakcji płatniczych. 

Jest to o tyle trudna sytuacja, ponieważ zazwyczaj są to jedyne posiadane przez ofiarę kradzieży oszczędności oraz środki do życia

Należy w tym miejscu postawić ważne pytanie — czym w takim razie jest autoryzacja?

Autoryzacja – co to jest?

Podstawą, aby zrozumieć, na czym polega kradzież pieniędzy z konta bankowego, jest pojęcie autoryzacji. 

Powołując się na Ustawę o usługach płatniczych, autoryzacja to nic innego, jak zgoda płatnika na dokonanie transakcji przeprowadzonej w sposób przewidziany w umowie. 

Nieautoryzowana transakcja będzie więc zrealizowana bez zgody płatnika na jej przeprowadzenie. 

Kradzież pieniędzy z konta bankowego – najczęstsze sposoby 

Złodzieje nieustannie poszukują coraz to łatwiejszych sposobów na przejęcie cudzych pieniędzy z konta. Wielu z nich charakteryzuje bogata wyobraźnia, dlatego sukcesywnie zwiększa się ilość metod, za pomocą których dokonują oni kradzieży. 

Warto podkreślić fakt, iż rozwój technologiczny znacząco sprzyja internetowym przestępcom, oferując niezliczoną ilość możliwości pozbawienia właściciela jego własności, w tym przypadku pieniędzy. 

Do najczęstszych sposobów należeć będą:

— transakcja nieautoryzowana,

— phishing,

— vishing,

— fałszywe wiadomości SMS z podejrzanymi linkami,

— płatność BLIK,

— skimming.

Phishing

Phishing, ogólnie definiując, jest jedną z metod oszustwa, stosowaną w celu wyłudzenia danych konsumenta czy wrażliwych informacji, zainfekowania urządzenia elektronicznego złośliwym oprogramowaniem bądź też nakłonienia ofiary, by wykonała pożądane przez złodzieja czynności

Phishing może zatem przybierać różne formy. Najczęściej atak cybernetyczny tego rodzaju polegać będzie na  podszywaniu się przez przestępców pod bank lub instytucję, w celu kradzieży pieniędzy z konta bankowego lub wejścia w posiadanie danych kart płatniczych. 

Fałszywe witryny internetowe są niemalże identyczne w porównaniu z oryginalnymi stronami, a jedyne co je odróżnia to adres WWW. Ma to na celu uśpić czujność potencjalnej ofiary, która nieświadoma zagrożenia podejmie próbę logowania do bankowości internetowej, a stąd już prosta droga do przechwycenia wszystkich danych, niezbędnych, aby przeprowadzić nieautoryzowane transakcje płatnicze.

Oprócz serwisów internetowych złodzieje mogą utworzyć także imitację aplikacji bankowej. 

Vishing

Vishing można zaliczyć do odmian wspomnianego wcześniej Phishingu. Podobieństwem jest zamierzenie wyłudzenia wrażliwych informacji, a różnicą jest jedynie narzędzie, dzięki któremu kradzież pieniędzy z konta bankowego się odbywa. 

W tej sytuacji wszystko przebiega podczas rozmowy telefonicznej złodzieja z ofiarą. 

Sprytni rozmówcy podają się za pracownika banku lub instytucji zaufania publicznego czy też dostawców mediów. Wszystko brzmi wiarygodnie, ponieważ oszust podaje swoje fałszywe personalia, a także dysponuje on danymi płatnika, co nie wzbudza żadnych podejrzeń. 

Wchodząc w posiadanie odpowiednich informacji, oszuści z łatwością mogą wykonywać nieautoryzowane transakcje.

Podejrzane linki do płatności

Metoda ta zyskuje ostatnimi czasy na swojej powszechności. Za jej pośrednictwem złodzieje wyłudzają loginy i hasła do bankowości elektronicznej, jak i również dane do kart kredytowych, które są pewną formą kredytów konsumenckich.

Mechanizm postępowania polega na przesłaniu potencjalnej ofierze wiadomości SMS lub e-mail z informacją o konieczności uregulowania zaległej płatności wraz z linkiem do formularza utworzonego przez hakera bądź do fałszywej strony internetowej banku.

Nierzadko przestępcy dokonują kradzieży pieniędzy za pomocą konta internetowego na popularnych platformach sprzedażowych, podając się za osobę zainteresowaną kupnem przedmiotu. 

Początkowo rozmowa przebiega standardowo, lecz po chwili wystawiający otrzymuje link do podejrzanej strony z prośbą np. o potwierdzenie otrzymania przelewu. Sprzedający, który zdecyduje się wypełnić formularz, udostępnia oszustowi dostęp do rachunku bankowego.

Kod BLIK

Coraz chętniej stosowaną przez konsumentów metodą płatności jest kod BLIK. To wyjątkowo wygodna forma zapłaty, ponieważ wygenerowanie kodu oraz jego potwierdzenie w aplikacji nie wymaga posiadania przy sobie portfela, a sama operacja trwa dosłownie chwilę. 

Jednakże i w tym przypadku kradzieży pieniędzy z konta bankowego można dopuścić się w stosunkowo prosty sposób

Zwykle oszust, który uprzednio włamał się na konto użytkownika portalu społecznościowego, rozsyła do ofiar wiadomości z prośbą o pomoc finansową, polegającą na potwierdzeniu transakcji BLIK na niewielką kwotę. Prawda okazuje się inna, ponieważ złodziej za pomocą otrzymanego kodu wraz z potwierdzeniem, wypłaca pieniądze na bankomatu. 

Skimming

Przykładem tego, jak ogromne znaczenie ma korzystanie tylko z oznaczonych i zweryfikowanych bankomatów jest Skimming, który polega na zeskanowaniu karty płatniczej. 

Skopiowanie zawartości paska magnetycznego przez przestępców ma za zadanie utworzenie kopii karty, co zapewnia im wykonanie nieautoryzowanej transakcji czy wypłatę środków w bankomacie.

Czy bank odpowiada za kradzież pieniędzy z konta bankowego?

Odzyskanie skradzionych pieniędzy nie jest niemożliwe, dlatego warto wiedzieć, kto ponosi odpowiedzialność za dokonanie nieautoryzowanej transakcji. 

Jeżeli padłeś ofiarą kradzieży pieniędzy z konta, przysługuje Ci fundamentalne prawo do zwrotu utraconych środków przez bank. Sprawa jednak nie jest taka prosta, jakby się mogło wydawać z uwagi na to, że banki będą robić wszystko, co w ich mocy, aby pozbawić Cię tej możliwości. 

Ich argumentem jest przede wszystkim to, że klient, który udostępnił swoje dane do rachunku, nie zachował należytej staranności. Nie jest on ani koronny, ani adekwatny, ponieważ prawo i polskie sądy stoją po stronie pokrzywdzonego

Art. 50 ust. 2 ustawy – Prawo bankowe, wskazuje, iż to bank dołożyć musi szczególnych starań, aby zapewnić bezpieczeństwo przechowywanych środków pieniężnych.

Ważne jest to, aby pamiętać, że bank musi natychmiastowo zwrócić konsumentowi skradzione pieniądze. Wynika to wprost ze wspomnianej wcześniej Ustawy o usługach płatniczych, a dokładniej z art. 46. Dokonanie zwrotu powinno nastąpić bez względu na prowadzone postępowania reklamacyjne

Co istotne, zgodnie z motywem 71 dyrektywy PSD2 to właśnie dostawca usług płatniczych w pierwszej kolejności musi niezwłocznie zwrócić pieniądze płatnikowi, gdy miała miejsce nieautoryzowana transakcja płatnicza. Dopiero w późniejszym czasie może oceniać zasadność zwrotu.

Banki unikają odpowiedzialności

Mimo tego, iż na bankach ciąży obowiązek zwrotu pieniędzy, często nie stosują się one do obowiązujących przepisów. 

Okazuje się wówczas, że jedyną drogą do tego, by odzyskać pieniądze będzie podjęcie próby rozwiązania konfliktu na drodze sądowej, wytaczając sprawę przeciwko bankowi

Jak odzyskać pieniądze z konta bankowego?

Jeżeli stałeś się ofiarą przestępstwa, a oszuści wykonywali nieautoryzowane transakcje z Twojego rachunku bankowego, musisz podjąć odpowiednie działania w tym zakresie, a będą to:

— zgłoszenie kradzieży instytucji finansowej, którą jest bank,

— zgłoszenie przestępstwa organom ścigania,

— złożenie reklamacji w banku, w którym został założony rachunek.

gdzie zgłosić kradzież pieniędzy z konta bankowego

Powiadomienie banku

W momencie kiedy nastąpiła kradzież pieniędzy z konta bankowego, należy przede wszystkim jak najszybciej zgłosić zaistniałą sytuację bankowi. Powiadomienie instytucji finansowej skutkować będzie zablokowaniem dostępu do rachunku bankowego, co uniemożliwi złodziejom wyprowadzanie z niego środków

Powiadomić bank możesz zarówno osobiście, mailowo, jak i telefonicznie za pośrednictwem oficjalnej infolinii. 

Zawiadomienie policji

Trzeba pamiętać, że rzadko spotykaną praktyką jest to, iż to banki zawiadamiają organy ścigania o popełnionej kradzieży. Powiadomienie zatem policji leży po stronie pokrzywdzonego. 

Na komisariacie zostaniesz poproszony o złożenie dokładnych wyjaśnień oraz opisanie całego zdarzenia, co pomoże funkcjonariuszom w sporządzeniu odpowiedniej notatki, która będzie pełnić rolę znaczącego dowodu podczas ewentualnego procesu sądowego. 

Złożenie reklamacji

Jako ofiara kradzieży środków z rachunku bankowego powinieneś pamiętać, że masz prawo do złożenia reklamacji w swoim banku. 

Reklamację można złożyć samodzielnie przy wykorzystaniu odpowiednich środków. W tej kwestii istnieje dowolność, ponieważ płatnik może zrobić to pisemnie, telefonicznie czy na stronie banku

Banki mają od 15 do 60 dni na jej rozpatrzenie. Każda instytucja finansowa indywidualnie określa dokładny termin. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące procedury składania reklamacji, najlepiej skontaktować się bezpośrednio z pracownikiem banku. 

Reklamacja powinna zawierać w sobie informację, iż Ty jako płatnik nie miałeś żadnego wpływu na zaistniałą sytuację, a wszelkie wykonane przez Ciebie czynności, które doprowadziły do kradzieży, były nieświadome. Pamiętaj koniecznie o potwierdzeniu złożenia reklamacji. 

Firma windykacyjna

Nie wszystkie kradzieże muszą polegać na mechanizmach przedstawianych powyżej. Często bywa tak, że to osoby z bliskiego otoczenia są nam winne pieniądze. Powodami zadłużenia mogą być np. pożyczki bądź niezapłacone faktury z tytułu sprzedaży towaru lub wykonania usługi.

W przypadku, w którym ofiara zna oszusta, przydatne może okazać się zlecenie windykacji należności firmie windykacyjnej. 

Działalność takich podmiotów koncentruje się na odzyskiwaniu pieniędzy w imieniu wierzyciela. 

Windykację rozpoczyna się od etapu polubownego, a jeśli przedsięwzięte czynności nie przyniosą oczekiwanego rezultatu, wtenczas firma windykacyjna kieruje sprawę do sądu. Ostatecznością będzie natomiast przeprowadzenie egzekucji komorniczej

Zalety korzystania z usług firm windykacyjnych:

— oszczędność czasu,

— windykacja na koszt dłużnika,

— zachowanie dobrych relacji z dłużnikiem,

— doskonała znajomość zagadnień z dziedziny prawa,

— odpowiednie narzędzia i strategie mające na celu odzyskanie należnych środków,

— uniknięcie stresu, związanego z procesem windykacji. 

Podsumowanie: 

  1. Kradzież pieniędzy z konta bankowego jest coraz częściej stosowaną praktyką przez oszustów.
  2. Złodzieje z roku na rok udoskonalają metody wyłudzania danych w celu wyprowadzenia środków z rachunku bankowego.
  3. Należy w każdym przypadku zgłosić kradzież pieniędzy odpowiednim organom.
  4. Firmy windykacyjne cechują się wysoką skutecznością w dochodzeniu roszczeń swojego zleceniodawcy.
obrazek na belce

Bezpłatny
kalkulator
zwrotu prowizji

Pieniądze na koncie nawet w 24 h!

Czytaj więcej

Te artykuły mogą Cię zainteresować

Dostarczamy kredytobiorcom wiedzy o zwrotach prowizji bankowych.
Najistotniejsze informacje w jednym miejscu.

Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu krok po kroku

Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu krok po kroku

Wszystkie raty kredytu spłacone i to sporo przed terminem? Masz prawo ubiegać się o zwrot kosztów kredytu. Dowiedz się, jak krok po kroku uzyskać zwrot bankowy.

Umowa kredytowa – jak czytać i na co uważać przy jej zawieraniu?

Umowa kredytowa – jak czytać i na co uważać przy jej zawieraniu?

Umowa kredytowa to najważniejszy dokument ze wszystkich, które otrzymuje konsument w trakcie zaciągania kredytu. Na co uważać, podpisując umowę?

Kredyt konsumencki – czego nie dowiesz się o nim w banku?

Kredyt konsumencki – czego nie dowiesz się o nim w banku?

Kredyt konsumencki to popularna forma finansowania nieprzewidzianych wydatków. Dowiedz się o nim wszystkiego, czego nie dowiesz się od banku!

Sankcja kredytu darmowego – czym jest i kiedy ma zastosowanie?

Sankcja kredytu darmowego – czym jest i kiedy ma zastosowanie?

Sankcja kredytu darmowego powoduje, że pożyczkobiorca musi oddać do banku tylko pożyczoną kwotę, bez odsetek i opłat. Sprawdź, kiedy się ją stosuje!

Otrzymaj zwrot

Dołącz do Klientów, którzy odzyskali z nami swoje prowizje bankowe

Podaj podstawowe dane i przekonaj się, ile możesz odzyskać z banku!