czym jest kredyt konsumencki

Kredyt konsumencki – czego nie dowiesz się o nim w banku?

Kredyt konsumencki to forma kredytu, po którą najczęściej sięgają osoby, które chcą podreperować swój budżet domowy lub muszą zorganizować pieniądze na niezaplanowane wydatki. Czym charakteryzuje się ten rodzaj kredytu? Wszystkie najważniejsze informacje, znajdą Państwo w poniższym artykule.

Czy wiesz, czym jest kredyt konsumencki?

Kredyt konsumencki to podstawowy typ kredytu, udzielany zarówno firmom, jak i osobom prywatnym przez instytucję pożyczkową (bank lub parabank). Charakteryzuje się dowolnością w wydatkowaniu środków oraz (najczęściej) brakiem zabezpieczenia kredytu.

Zgłoś się do nas, a odzyskamy dla Ciebie zwrot prowizji!

Do tego rodzaju pożyczek, poza klasycznymi kredytami gotówkowymi, zalicza się wszelkie karty kredytowe oraz debetowe czy tzw. chwilówki.

Zasady udzielania pożyczek, ich spłaty, wymagania informacyjne czy kwestie harmonogramów zostały zawarte w ustawie o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2012 roku, dzięki czemu ujednolicono i określono zasady, których banki i parabanki muszą przestrzegać.

Możesz zaciągnąć kredyt konsumencki? Sprawdź wymagania!

Kredyt konsumencki może wziąć każda osoba, która ukończyła 18 lat oraz ma stałe i stabilne źródło dochodu, aby móc spłacić zobowiązanie. O ile firmy udzielające chwilówek nie sprawdzają tak restrykcyjnie zdolności kredytowej, to w przypadku banków kontrola jest o wiele bardziej szczegółowa.

Oba rodzaje instytucji finansowych sprawdzają jednak, czy osoba ubiegająca się o kredyt, w momencie złożenia wniosku ma jakieś otwarte zobowiązania. Mogą się tego dowiedzieć dzięki raportowi BIK. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, analitycy pracujący w banku uzależnią udzielenie kredytu od sytuacji finansowej oraz od pozostałej kwoty do spłaty innych kredytów.

Kredyt konsumencki – co odróżnia go od innych rodzajów pożyczki?

Na rynku dostępne jest kilka rodzajów kredytów. Pożyczka musi spełnić następujące wymogi, by uznać ją za kredyt konsumencki:

 • nie może zostać zaciągnięta przez firmę,
 • środki pochodzące z kredytu nie mogą zostać przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej,
 • kredyt nie może być zabezpieczony wpisem hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości (dopuszcza się inne formy zabezpieczenia, takie jak ubezpieczenie na życie czy od utraty pracy).

Poznaj wady i zalety kredytu konsumenckiego!

Każdy typ kredytu ma zarówno swoje wady, jak i zalety. Kredyt konsumencki nie jest pod tym względem wyjątkiem. 

Kredyt konsumencki – wady

Wady kredytu konsumenckiego

Do najpoważniejszych wad tego rodzaju pożyczki należy zaliczyć:

 • koszty zaciągnięcia i spłaty pożyczki – niestety, kredyty konsumenckie najczęściej są obłożone wysokim oprocentowaniem. Oznacza to, że pożyczając daną kwotę, trzeba przygotować się na konieczność spłaty wyższej sumy pieniędzy,
 • brak elastyczności – kredyty konsumenckie mają bardzo ściśle określoną kwotę kredytowania oraz czas, w którym kredytobiorca musi spłacić swoje zobowiązanie, dlatego przed zaciągnięciem zobowiązania tego typu, warto zastanowić się, czy dana rata będzie odpowiadać sytuacji finansowej przez cały okres trwania umowy,
 • dodatkowe opłaty w przypadku opóźnień – każde, nawet jednodniowe spóźnienie zazwyczaj kończy się upomnieniem oraz naliczeniem dodatkowych kosztów, które musi ponieść kredytobiorca w związku ze spóźnioną wpłatą,
 • ryzyko wpadnięcia w pętlę kredytową – mimo rosnącej świadomości, niektóre osoby wciąż zaciągają kolejne zobowiązania, tylko po to, aby spłacić poprzednie. Warto pamiętać, że każde kolejne zaciągnięcie kredytu, czy chwilówka mogą sprawić, że wyjście z zadłużenia.

Zalety kredytu konsumenckiego

Zalety kredytu konsumenckiego

Za największy plus kredytu konsumenckiego należy uznać mniejszą liczbę formalności, przez które musi przebrnąć kredytobiorca, by otrzymać kredyt, w porównaniu do kredytów hipotecznych, konsolidacyjnych czy firmowych. 

Kolejnym plusem jest ochrona prawna, gwarantowana przez ustawodawcę. W przypadku wprowadzenia błąd przez bank kredytobiorca ma prawo skorzystać z sankcji kredytu darmowego, a nawet wypowiedzieć umowę.

Rozwój technologiczny sprawia, że coraz więcej banków proponuje zawarcie kredytu konsumenckiego przez Internet, co znacznie ogranicza załatwianie wszystkich potrzebnych dokumentów i formalności. W przeciwieństwie do innych rodzajów zobowiązań, kredytu konsumenckiego nie trzeba wydać na konkretny cel.

Czy bank zawarł w umowie wszystkie istotne informacje? 

Umowa kredytu konsumenckiego powinna zawierać niezbędne i wymagane przez ustawę o kredycie konsumenckim dane. Zalicza się do nich:

 • dane pożyczkobiorcy – imię, nazwisko, adres, numer PESEL i numer dowodu osobistego,
 • dane kredytodawcy – nazwa firmy, REGON, NIP, KRS, adres siedziby,
 • data i miejsce zawarcia umowy (w przypadku umowy kredytowej zawartej przez internet, lokalizacja zawarcia umowy jest właściwa dla miejsca pobytu kredytobiorcy),
 • okres obowiązywania umowy,
 • wysokość kwoty udzielonej w ramach umowy pożyczki konsumenckiej,
 • całkowitą kwotę do zapłaty, wraz z wyszczególnionym całkowitym kosztem pożyczki,
 • informacja o tym, jakie oprocentowanie (stałe lub zmienne) zastosowano,
 • szczegółowy harmonogram spłaty kredytu (w przypadku spłaty ratalnej) wraz z wyszczególnionymi kosztami, takimi jak prowizje,
 • warunki odstąpienia i wypowiedzenia umowy,
 • szczegółowe informacje na temat postępowania w braku spłaty zadłużenia,
 • informacje o zabezpieczeniu (jeśli wymagają tego warunki umowy).

Czy mogę odstąpić od umowy kredytu konsumenckiego?

Zgodnie z polskim prawem, konsument ma prawo do odstąpienia od umowy pożyczki w ciągu 14 dni od jej podpisania. Co więcej, nie musi on podawać przyczyny takiej decyzji. Informacje o odstąpieniu od kontraktu musi zostać złożona osobiście w banku lub wysłana drogą pocztową na adres jego siedziby.

W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy kredytobiorca ma obowiązek zwrócić całą pożyczoną kwotę wraz z odsetkami, które naliczył bank. Instytucja ma również prawo zażądać od dłużnika pokrycia kosztów opłat manipulacyjnych, które poniósł w związku z udzieloną pożyczką.

Jeśli kredytobiorca zaczął już spłacać zobowiązanie, to bank ma obowiązek zwrócić mu wszystkie wpłacone na poczet długu pieniądze, wraz z odsetkami.

Prawo do odstąpienia od umowy kredytu konsumenckiego

Z czym wiąże się spłata kredytu konsumenckiego przed terminem przewidzianym w umowie?

Artykuł 48. ustawy o kredycie konsumenckim stanowi, że każda pożyczka konsumencka może zostać spłacona wcześniej. Kredytodawca może wówczas naliczyć prowizję od wcześniejszej spłaty pożyczki, ale tylko w sytuacji, gdy zastrzegł możliwość pobrania takiej opłaty w umowie. 

Na tym jednak nie koniec – aby bank mógł naliczyć dodatkową prowizję za przedterminową spłatę kredytu, jego oprocentowanie musi być stałe. Dodatkowo kwota spłaconej pożyczki musi być wyższa od trzykrotnej średniej pensji w sektorze przedsiębiorstw.

W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego, pożyczkobiorcy przysługuje zwrot prowizji za okres między rzeczywistym terminem spłaty a tym zawartym w umowie.

Zgłoś się do nas, a odzyskamy dla Ciebie zwrot prowizji!

Teoretycznie, zwrot prowizji powinien być wypłacony automatycznie, ale w niektórych przypadkach, banki wciąż „zapominają” o tym obowiązku. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu i braku wypłaconej prowizji należy przygotować i wysłać wniosek.

Jeśli bank wymagał zawarcia umowy ubezpieczenia w celu ochrony spłaty kredytu, to w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, pożyczkobiorca ma szansę na odzyskanie składki ubezpieczenia za niewykorzystaną ochronę. 

W celu uzyskania zwrotu ubezpieczenia za przedterminowe zamknięcie pożyczki należy również przygotować wniosek o wypłatę pieniędzy i przekazać go do banku (nie do ubezpieczyciela!).

W przypadku spłaty kredytu warto sprawdzić zapisy umowy pożyczki. Jeśli okaże się, że znajdują się w niej błędy, warto napisać wniosek o sankcje kredytu darmowego, dzięki któremu kredytobiorca będzie mógł odzyskać wszystkie koszty kredytu: oprocentowanie, prowizje, zwroty ubezpieczenia i innych opłat manipulacyjnych.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Czym jest kredyt konsumencki?

Kredyt konsumencki to forma pożyczki udzielana przez banki lub instytucje finansowe dla osób prywatnych na cele konsumpcyjne, takie jak zakup samochodu, mebli, sprzętu AGD, wyjazd na wakacje lub spłatę innych zobowiązań. 

Warunki takiej pożyczki uzależnione są od zdolności kredytowej klienta i określone są przez instytucję finansową, która udziela kredytu.

Jaka jest maksymalna kwota kredytu konsumenckiego?

W teorii ustawodawca nie przewiduje maksymalnej kwoty kredytu konsumenckiego, choć ustala granicę, powyżej której przestaje działać ochrona kredytobiorcy. Tą kwotą jest 255 550 złotych lub równowartość tej kwoty w obcej walucie (wg. kursu na dzień zawarcia pożyczki).

Jakie podmioty mogą udzielić kredytu konsumenckiego?

Polskie prawo przewiduje, że podmiotami, uprawnionymi do udzielania kredytów konsumenckich są banki komercyjne (np. mBank, Santander Consumer Bank, Bank Millenium czy GetinBank), parabanki i firmy pożyczkowe (np. VIvus, Wonga, Supergrosz) oraz SKOKi.

Przedsiębiorstwo, które chciałoby wejść w rynek pożyczek, musi zdobyć wpis do Rejestru Instytucji Pożyczkowych oraz zostać zaaprobowane przez KNF.

Źródła:

 1. isap.sejm.gov.pl
 2. isap.sejm.gov.pl
 3. rf.gov.pl

obrazek na belce

Bezpłatny
kalkulator
zwrotu prowizji

Pieniądze na koncie nawet w 24 h!

Czytaj więcej

Te artykuły mogą Cię zainteresować

Dostarczamy kredytobiorcom wiedzy o zwrotach prowizji bankowych.
Najistotniejsze informacje w jednym miejscu.

Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu krok po kroku

Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu krok po kroku

Wszystkie raty kredytu spłacone i to sporo przed terminem? Masz prawo ubiegać się o zwrot kosztów kredytu. Dowiedz się, jak krok po kroku uzyskać zwrot bankowy.

Umowa kredytowa – jak czytać i na co uważać przy jej zawieraniu?

Umowa kredytowa – jak czytać i na co uważać przy jej zawieraniu?

Umowa kredytowa to najważniejszy dokument ze wszystkich, które otrzymuje konsument w trakcie zaciągania kredytu. Na co uważać, podpisując umowę?

Kredyt konsumencki – czego nie dowiesz się o nim w banku?

Kredyt konsumencki – czego nie dowiesz się o nim w banku?

Kredyt konsumencki to popularna forma finansowania nieprzewidzianych wydatków. Dowiedz się o nim wszystkiego, czego nie dowiesz się od banku!

Sankcja kredytu darmowego – czym jest i kiedy ma zastosowanie?

Sankcja kredytu darmowego – czym jest i kiedy ma zastosowanie?

Sankcja kredytu darmowego powoduje, że pożyczkobiorca musi oddać do banku tylko pożyczoną kwotę, bez odsetek i opłat. Sprawdź, kiedy się ją stosuje!

Otrzymaj zwrot

Dołącz do Klientów, którzy odzyskali z nami swoje prowizje bankowe

Podaj podstawowe dane i przekonaj się, ile możesz odzyskać z banku!