zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu

Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu krok po kroku

Wszystkie raty kredytu spłacone i to sporo przed terminem? Masz prawo ubiegać się o zwrot kosztów kredytu. Dowiedz się, jak krok po kroku uzyskać zwrot bankowy.

Krok 1. Napisz wniosek o zwrot prowizji kredytu 

Sporządzenie wniosku o zwrot prowizji kredytu to pierwszy krok, aby uzyskać pieniądze od banku w ramach wcześniejszej spłaty kredytu. W takim piśmie powinny się znaleźć takie pozycje jak: 

 • miejscowość i data, 
 • pełna nazwa banku i dokładny adres, 
 • Twoje dane osobowe oraz adresowe,
 • żądanie zwrotu prowizji,  
 • kwotę zwrotu prowizji, 
 • podstawę prawną,
 • uzasadnienie roszczenia, 
 • numer konta bankowego,
 • termin zwrotu bankowego,
 • Twój własnoręczny podpis. 

Krok 2. Złożenie wniosku w banku 

Wniosek o zwrot bankowy najlepiej wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres centrali banku lub złożyć osobiście w najbliższym jego oddziale. 

Krok 3. Oczekiwanie na odpowiedź banku 

Bank na Twoje pismo reklamacyjne powinien odpowiedzieć w ciągu 30 dni od momentu jego otrzymania. Czas oczekiwania na odpowiedź może jednak się znacznie wydłużyć – do nawet 60 dni

Bank ma prawo ustosunkować się do otrzymanej reklamacji właśnie w takim wydłużonym terminie, jeśli dany przypadek jest szczególnie skomplikowany. W takiej sytuacji kredytodawca powinien poinformować wnioskodawcę o przyczynie opóźnienia, okolicznościach do wyjaśnienia oraz prawdopodobnym terminie udzielenia odpowiedzi. 

Niestety wielu wnioskodawców spotyka się z odmowną odpowiedzią dot. zwrotów bankowych. 

Sprawdź czy należy Ci się zwrot prowizji z banku


Dlaczego banki odrzucają reklamację do banku o zwrot pieniędzy? 

Banki odrzucając reklamację do banku o zwrot pieniędzy argumentują swoją decyzję tym, że m.in. według ich opinii prowizja nie jest związana z okresem kredytowania, czy wydany przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyrok dot. zwrotu prowizji nie jest dla nich wiążący. 

Prowizja a okres kredytowania 

Jeśli wyślesz do banku pismo o zwrot prowizji, to możesz spotkać się z odpowiedzią, że zwrot jest bezzasadny z uwagi na brak uzależnienia wysokości tego kosztu kredytu od okresu kredytowania. Tak właśnie często interpretują art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim, który dot. obniżenia całkowitego kosztu kredytu. 

Zwrot z tytułu wyroku TSUE 

Zdaniem banków zwrot z tytułu wyroku, który wydał TSUE nie dotyczy wszystkich spraw o zwrot bankowy, tylko wyłącznie jednej rozstrzyganej przez unijny Trybunał. 

W niektórych odpowiedziach na reklamację banki sugerują, że orzeczenie dot. prawa europejskiego, a nie polskiego. Wiele banków zwraca prowizję, ale tylko gdy spłata kredytu nastąpiła po ogłoszeniu decyzji TSUE. 

Jak walczyć o zwrot prowizji bankowej? 

O pomoc w uzyskaniu zwrotu prowizji bankowej możesz się zwrócić do Rzecznika Finansowego. Musisz jednak wiedzieć, że jest to rozwiązanie dosyć czasochłonne. Okres oczekiwania na samo tylko rozpatrzenie wniosku przez tą instytucję może wynieść nawet pół roku. 

Wybierając tą drogę trzeba mieć na uwadze fakt, że niezależnie od tego czy zdecydujesz się na postępowanie interwencyjne czy polubowne, bank nie jest zobligowany do zwrotu prowizji czy zawarcia ugody. Wynik takiego postępowania może pełnić jedynie funkcję pomocniczą. 

O zwrot od banku możesz także walczyć na drodze sądowej. To rozwiązanie wymaga jednak od Ciebie poniesienia niemałych kosztów i oczywiście ryzyka przegrania sprawy. Oprócz wynagrodzenia adwokata trzeba także się liczyć z m.in. opłatą od pozwu. Jeśli sprawę przegrasz, będziesz zobowiązany do zwrócenia wszystkich kosztów stronie wygranej. 

Ponadto, w toku procesu sądowego musisz udowodnić zasadność swojego roszczenia. Mówi o tym art. 6 Kodeksu cywilnego. To na Tobie będzie spoczywać ciężar udowodnienia faktu, że należy Ci się zwrot prowizji bankowej przy wcześniejszej spłacie kredytu. Pomocy także w postępowaniu sądowym może udzielić Rzecznik Finansowy. Możesz zwrócić się do niego z prośbą o oświadczenie, które będzie zawierać istotny dla Twojej sprawy pogląd. 

Zwrot prowizji za przedterminową spłatę pożyczki lub kredytu w 24h

Zwrot prowizji za spłatę pożyczki lub kredytu przed terminem możesz uzyskać znacznie szybciej i łatwiej. Wystarczy, że skorzystasz z pomocy oferowanej przez back2you.pl. Aby otrzymać zwrot bankowy należy przysłać umowę kredytową oraz potwierdzenie wcześniejszej spłaty kredytu. 

W ciągu max. 2-3 dni roboczych analizujemy Twoją dokumentację i kontaktujemy się w sprawie propozycji zwrotu. Następnym krokiem jest podpisanie umowy o cesję wierzytelności. Po dopełnieniu tych formalności w ciągu nawet 24h przelewany ustaloną wcześniej kwotę na wskazane przez Ciebie konto. 

Zgłoś się do nas, a odzyskamy dla Ciebie zwrot prowizji

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego lub konsumenckiego a zwroty prowizji bankowych 

Zwrot bankowej prowizji za przedterminową spłatę kredytu hipotecznego jest możliwy tylko dla kredytów, które były zaciągnięte po 22 lipca 2017 roku. Kwestię tą reguluje ustawa o kredycie hipotecznym z dnia 23 marca 2017 roku. 

Banki w przypadku kredytu hipotecznego wymagają niekiedy informowania o zamiarze wcześniejszej spłaty. Możesz również spotkać się z pobraniem prowizji za wcześniejszą spłatę. Taka prowizja może być naliczana w przypadku spłaty kredytu zarówno ze stałym oprocentowaniem (przez cały okres kredytowania), jak i ze zmiennym oprocentowaniem (tylko w ciągu trzech pierwszych lat kredytowania). 

Natomiast kredyt konsumencki jest regulowany ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku. Art. 49 tej ustawy mówi, że w razie spłaty kredytu przed terminem, obniżeniu ulegają koszty kredytu. 

Uwaga! Zgodnie z art. 22 1 kodeksu cywilnego konsumentem jest osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą prawnej czynności, ale nie związanej w sposób bezpośredni z działalnością zawodową lub gospodarczą. 

Kredyt konsumencki to taki, który:

 • został zaciągnięty na kwotę 255 550 zł lub równowartość tej kwoty w obcej walucie, 
 • cel kredytu nie jest związany z prowadzeniem działalności gospodarczej lub zawodowej. 

Kredyty konsumenckie, których umowy posiadają wadliwe, z punktu widzenia prawa, zapisy, mogą zostać spłacone w takiej kwocie, w jakiej zostały zaciągnięte, dzięki artykułowi 45. ustawy o kredycie konsumenckim. W przypadku, gdy pożyczka została spłacona przed terminem, bank jest zobowiązany oddać swojemu klientowi całkowity koszt kredytu, pod warunkiem, że ten dobrze uzasadni swój wniosek o sankcje kredytu darmowego.

Do tego typu kredytów można zaliczyć nie tyko kredyt gotówkowy, ale i także kredyt konsolidacyjny. Jeśli zatem łączysz swoje zobowiązania w jeden, czy właśnie dokonujesz konsolidacji kredytów, to również masz prawo uzyskać zwrot prowizji. 

Choć wydawać by się mogło, że z przepisów prawnych jasno wynika, iż kredytobiorca spłacający wcześniej czy to kredyt hipoteczny czy konsumencki, powinien bez większego problemu otrzymać zwrot prowizji, to niestety w rzeczywistości różnie z tym bywa. 

 

Podsumowanie:

 1. Banki często odrzucają wnioski kredytobiorców i nie oddają pobranej za udzielenie kredytu prowizji.
 2. Zdaniem banków prowizja to opłata, która nie jest związana w żaden sposób z okresem kredytowania.
 3. Jeśli dokonasz wcześniejszej spłaty kredytu, to masz pełne prawo, aby ubiegać się o zwrot prowizji.
 4. Zwrot bankowy możesz otrzymać w przypadku przedterminowej spłaty kredytu hipotecznego lub konsumenckiego.
obrazek na belce

Bezpłatny
kalkulator
zwrotu prowizji

Pieniądze na koncie nawet w 24 h!

Czytaj więcej

Te artykuły mogą Cię zainteresować

Dostarczamy kredytobiorcom wiedzy o zwrotach prowizji bankowych.
Najistotniejsze informacje w jednym miejscu.

Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu krok po kroku

Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu krok po kroku

Wszystkie raty kredytu spłacone i to sporo przed terminem? Masz prawo ubiegać się o zwrot kosztów kredytu. Dowiedz się, jak krok po kroku uzyskać zwrot bankowy.

Umowa kredytowa – jak czytać i na co uważać przy jej zawieraniu?

Umowa kredytowa – jak czytać i na co uważać przy jej zawieraniu?

Umowa kredytowa to najważniejszy dokument ze wszystkich, które otrzymuje konsument w trakcie zaciągania kredytu. Na co uważać, podpisując umowę?

Kredyt konsumencki – czego nie dowiesz się o nim w banku?

Kredyt konsumencki – czego nie dowiesz się o nim w banku?

Kredyt konsumencki to popularna forma finansowania nieprzewidzianych wydatków. Dowiedz się o nim wszystkiego, czego nie dowiesz się od banku!

Sankcja kredytu darmowego – czym jest i kiedy ma zastosowanie?

Sankcja kredytu darmowego – czym jest i kiedy ma zastosowanie?

Sankcja kredytu darmowego powoduje, że pożyczkobiorca musi oddać do banku tylko pożyczoną kwotę, bez odsetek i opłat. Sprawdź, kiedy się ją stosuje!

Otrzymaj zwrot

Dołącz do Klientów, którzy odzyskali z nami swoje prowizje bankowe

Podaj podstawowe dane i przekonaj się, ile możesz odzyskać z banku!