Jak obliczyć ratę kredytu?

Jak obliczyć ratę kredytu hipotecznego i konsumenckiego?

Jak obliczyć ratę kredytu? To pytanie pojawia się najczęściej jeszcze przed zaciągnięciem pożyczki, gdy osoby zainteresowane zastanawiają się, czy będą w stanie uregulować comiesięczne zadłużenie wobec banku. Sprawdź, w jaki sposób można obliczyć ratę kredytu bez korzystania z kalkulatorów dostępnych w Internecie!

Czym jest rata kredytu?

Rata kredytu to kwota, którą kredytobiorca jest zobowiązany wpłacić do banku w określonym terminie, w celu uregulowania części zadłużenia. Rata kredytu składa się z dwóch części – kapitałowej oraz odsetkowej. Pierwsza z nich stanowi część pożyczonej od banku sumy pieniędzy, a druga opłaty i swego rodzaju wynagrodzenie dla instytucji, za użyczenie środków finansowych.

W pierwszych miesiącach (lub latach w przypadku kredytów hipotecznych) spłaty kredytu, bank najpierw zabezpiecza swój zarobek, przeznaczając większą część kwoty, pochodzącej ze spłaty raty na część odsetkową.

Spłaciłeś kredyt przed czasem? Zgłoś się po zwrot prowizji z banku!

Termin i wysokość regulacji rat kredytowych określone są w harmonogramie spłaty kredytu. Jest to bardzo ważny dokument, który powinien zostać przygotowany przez bank z należytą starannością i szczegółowością.

Raty stałe i malejące

Podczas ubiegania się o kredyt, należy zdecydować się na jedną z dwóch opcji spłaty: raty stałe lub malejące. Rata malejąca, choć na początku zdecydowanie większa, obniża się wraz ze spłatą zobowiązania, natomiast przy racie stałej, co miesiąc płaci się tę samą kwotę. W obu przypadkach, na początku spłaca się głównie raty odsetkowe, lecz wraz z upływem czasu i kolejnymi wpłatami, jego rola maleje, a wzrasta rata kapitałowa.

Wybierając jeden z tych dwóch rodzajów rat, warto wziąć pod uwagę możliwości finansowe budżetu domowego. Zarządzanie pieniędzmi jest o wiele łatwiejsze w przypadku kredytu ze stałymi ratami, dlatego jest to dobre wyjście dla osób, które muszą bardziej pilnować swoich wydatków.

Raty malejące to świetne rozwiązanie dla wszystkich, będących w stanie na początku płacić większe raty, lecz chcą zaoszczędzić w skali całego kredytu.

Jak obliczyć ratę kredytu konsumenckiego?

Kredyty konsumenckie to jeden z trzech, głównych rodzajów kredytów, dostępnych na rynku. Są to wszelkiej maści pożyczki gotówkowe, odnawialne (np. karty kredytowe), czy chwilówki. To, ile wyniesie miesięczna, stała rata kredytu konsumenckiego, można obliczyć za pomocą poniższego wzoru:

wzór na obliczenie stałej raty kredytu konsumenckiego

W przypadku rat malejących najbardziej istotną kwestią jest to, ile rat kapitałowych spłacił już kredytobiorca. Aby obliczyć ratę kredytu malejącego, należy dodać do siebie kwotę części kapitałowej oraz odsetkowej, które można obliczyć według poniższego wzoru:

Jak obliczyć ratę malejącą kredytu konsumenckiego?

Jak obliczyć ratę kredytu hipotecznego?

Kredyty hipoteczne to zazwyczaj zobowiązania długoterminowe, zaciągane w celu zakupu nieruchomości lub jej wybudowania. Opiewają zwykle na bardzo duże kwoty, sięgające kilkuset tysięcy złotych.

Obliczanie raty kredytu hipotecznego jest nieco trudniejsze niż w przypadku kredytów konsumenckich, głównie z powodu skomplikowania wzoru, który służy do dokładnego określenia, ile będą wynosiły kolejne wpłaty do banku:

Jak obliczyć ratę kredytu hipotecznego? Wzór

Gdzie znaleźć informacje na temat raty kredytu?

Informacje na temat wszystkich kosztów kredytu można znaleźć w umowie kredytowej, która przewiduje również, że bank przygotuje dla kredytobiorcy szczegółowego harmonogramu spłaty rat. Jest to bardzo ważny dokument, w którym wyszczególniono każdy element, składający się na ratę kredytu – wysokość raty odsetkowej oraz kapitałowej.

Kredyt zamknięty przed zakończeniem umowy? Odbierz należne Ci pieniądze z banku!

Co więcej, każdorazowa nadpłata kredytu wymaga od banku przygotowania nowego planu spłaty, który musi dostarczyć swojemu klientowi.

Jaki wpływ ma inflacja na ratę kredytu?

Inflacja jest zjawiskiem, w którym ceny rosną zbyt szybko, względem siły nabywczej pieniądza. Ma ona wpływ zarówno na cenę towarów i usług, jak i wymusza pewne działania, mające wpływ na gospodarkę w skali krajowej. Jednym z nich jest podniesienie poziomu stóp procentowych, co ma bezpośredni wpływ na wysokość raty z oprocentowaniem zmiennym.

Jest to spowodowane faktem, iż na oprocentowanie kredytu wpływają dwa czynniki – tzw. WIBOR oraz marża banku. Pierwszy z nich, jest zależny od wskaźnika inflacji, głównie ze względu, że przy jego ustalaniu trzeba brać pod uwagę stopę lombardową oraz depozytową, które są ustalane przez RPP na podstawie wskaźników inflacyjnych. Podsumowując – jeśli rośnie inflacja, rosną również raty kredytów.

Jak nadpłata kredytu wpływa na wysokość raty?

Przepisy dotyczące kredytów hipotecznych i konsumenckich, jednoznacznie określają, że każda pożyczka tego typu może zostać w całości lub części spłacona. Dzięki nadpłacie kredytobiorca obniża wysokość kapitału, a co za tym idzie – znacznie obniża całkowity koszt kredytu.

Nadpłacając pożyczkę, kredytobiorca ma obowiązek określić, czy skorzysta z obniżenia raty kredytu, czy pozostawi ratę na tej samej wysokości, ale skróci okres trwania umowy kredytowej. W obu przypadkach zmniejszy się kwota do spłaty, ale tylko pierwszy z nich ma wpływ na wysokość raty kredytu.

Regularne nadpłaty mogą doprowadzić do wcześniejszej spłaty kredytu, co wiąże się ze zwrotem części prowizji za okres między rzeczywistym a umownym zamknięciem zobowiązania. Bank powinien wysłać zwrot prowizji samodzielnie, lecz niektóre z nich wciąż „zapominają” o swoim obowiązku, co warto mieć na uwadze.

Spłaciłeś kredyt przed końcem umowy? Zgłoś się po zwrot prowizji!

Dodatkowo, przy każdej nadpłacie, bank ma obowiązek przygotować nowy harmonogram spłaty i przekazać go kredytobiorcy. W przeciwnym przypadku może przygotować wniosek o sankcje kredytu darmowego (dotyczy tylko kredytów konsumenckich), którego uznanie przez bank umożliwia spłatę kredytu w wysokości pożyczonej kwoty.

Jest to zapis, pozwalający kredytobiorcy spłacić tylko tyle, ile pożyczył, pod warunkiem że w umowie kredytu lub innych dokumentach odnajdzie zapisy niezgodne z ustawą o kredycie konsumenckim.

Spłacasz kredyt? Sprawdź swoją umowę pod kątem błędów i skorzystaj z sankcji kredytu darmowego!

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Co składa się na ratę kredytu?

Na ratę kredytu składają się dwie części – odsetkowa oraz kapitałowa. Częścią odsetkową nazywamy wszystkie elementy, które stanowią wynagrodzenie dla banku, za udzielenie kredytu, czyli prowizje, odsetki, ubezpieczenie i inne, dodatkowe opłaty. Część kapitałowa jest przekazywana w celu spłaty kapitału, czyli pożyczonej kwoty, od której nalicza się większość kosztów kredytu.

Czy da się obniżyć ratę kredytu?

Istnieje jedno rozwiązanie, dzięki któremu można obniżyć ratę kredytu – jest nim nadpłata zobowiązania. Wraz z nadpłatą kredytu, pożyczkobiorca ma obowiązek wybrać czy chce skrócić okres spłaty kredytu, czy obniżyć ratę kredytu. Co prawda, tylko drugie rozwiązanie pozwala na obniżenie raty, ale przy obu rozwiązaniach kredytobiorca znacznie zmniejsza swoje zobowiązanie.

Czy można liczyć na zwrot kosztów kredytu z banku?

Istnieje możliwość, by odzyskać część pieniędzy ze spłaconego już kredytu – dzięki wcześniejszej spłacie, istnieje możliwość, by bank zwrócił część prowizji, ze względu na różnicę między umownym a realnym terminem spłaty kredytu.

W przypadku kredytów konsumenckich warto też sprawdzić, czy umowa kredytu nie zawiera błędów względem ustawy o kredycie konsumenckim. Jeśli występują rozbieżności między tymi dwoma dokumentami, kredytobiorca ma możliwość skorzystania z sankcji kredytu darmowego, który umożliwia spłatę pożyczki tylko w takiej wysokości, w jakiej ją zaciągnięto.

Źródła:

  1. businessinsider.pl
  2. innpoland.pl
  3. erif.pl
obrazek na belce

Bezpłatny
kalkulator
zwrotu prowizji

Pieniądze na koncie nawet w 24 h!

Czytaj więcej

Te artykuły mogą Cię zainteresować

Dostarczamy kredytobiorcom wiedzy o zwrotach prowizji bankowych.
Najistotniejsze informacje w jednym miejscu.

Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu krok po kroku

Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu krok po kroku

Wszystkie raty kredytu spłacone i to sporo przed terminem? Masz prawo ubiegać się o zwrot kosztów kredytu. Dowiedz się, jak krok po kroku uzyskać zwrot bankowy.

Umowa kredytowa – jak czytać i na co uważać przy jej zawieraniu?

Umowa kredytowa – jak czytać i na co uważać przy jej zawieraniu?

Umowa kredytowa to najważniejszy dokument ze wszystkich, które otrzymuje konsument w trakcie zaciągania kredytu. Na co uważać, podpisując umowę?

Kredyt konsumencki – czego nie dowiesz się o nim w banku?

Kredyt konsumencki – czego nie dowiesz się o nim w banku?

Kredyt konsumencki to popularna forma finansowania nieprzewidzianych wydatków. Dowiedz się o nim wszystkiego, czego nie dowiesz się od banku!

Sankcja kredytu darmowego – czym jest i kiedy ma zastosowanie?

Sankcja kredytu darmowego – czym jest i kiedy ma zastosowanie?

Sankcja kredytu darmowego powoduje, że pożyczkobiorca musi oddać do banku tylko pożyczoną kwotę, bez odsetek i opłat. Sprawdź, kiedy się ją stosuje!

Otrzymaj zwrot

Dołącz do Klientów, którzy odzyskali z nami swoje prowizje bankowe

Podaj podstawowe dane i przekonaj się, ile możesz odzyskać z banku!