kto może otrzymać zwrot prowizji z kredytu

Kto może otrzymać zwrot prowizji z kredytu?

Zwrot prowizji może otrzymać osoba, która spłaciła kredyt wcześniej, niż przewidywała to umowa z bankiem. Należy jednak spełnić kilka warunków. Jakich? 

Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu konsumenckiego – dla kogo? 

Zgodnie z art. 48 ustawy o kredycie konsumenckim, konsument może w dowolnym momencie okresu kredytowania dokonać częściowej lub całkowitej przedterminowej spłaty kredytu. 

Natomiast art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim mówi o tym, że w sytuacji spłaty kredytu przed terminem ustalonym w umowie, powinno nastąpić obniżenie całkowitego kosztu kredytu. Obniżeniu ulegają te koszty, które dotyczą okresu skrócenia czasu obowiązywania umowy – nawet te poniesione przez konsumenta przed spłatą.

Sprawdź czy należy Ci się zwrot prowizji z banku

Przepis ten budzi wiele wątpliwości interpretacyjnych. Banki często stoją na stanowisku, że opłaty pobrane za czynności lub usługi jednorazowe typu właśnie prowizja, nie ulegają obniżeniu w sytuacji przedterminowej spłaty. 

Wspólną interpretację tego przepisu prawnego przedstawili Rzecznik Finansowy oraz Prezes UOKiK. Oba organy stoją na stanowisku, że wcześniejsza spłata kredytu powinna dla kredytobiorcy oznaczać proporcjonalny zwrot części kosztów kredytu. 

Zapadł także korzystny dla klientów wyrok TSUE, czyli Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W jego orzeczeniu z dnia 19 września 2019 roku czytamy, że klientowi dokonującemu spłaty przed terminem należy się zmniejszenie całkowitego kosztu kredytu. 

wyrok tsue zwrot prowizji

To oznacza, że jeśli spłacisz kredyt wcześniej, to bank powinien dokonać rozliczenia kredytu i zwrócić prowizję. Zwrot powinien być proporcjonalny do okresu, o jaki został skrócony okres obowiązywania umowy kredytowej. 

Z uwagi właśnie na zapisy znajdujące się w ustawie czy wyroku TSUE możesz ubiegać się o zwrot bankowy, ale pamiętaj, że musisz spełnić kilka warunków:

  • umowa o kredyt konsumencki została zawarta po 18 grudnia 2011 roku,
  • bank pobrał prowizję,
  • nastąpiła przedterminowa spłata kredytu. 

Kredyt konsumencki – czyli jaki? 

Do zwrotu prowizji bankowej kwalifikują się spłacone wcześniej kredyty konsumenckie. Są to takie zobowiązania finansowe pomiędzy bankiem a osobą fizyczną, które nie przekraczają kwoty 255 550 zł lub równowartości tej kwoty w innej walucie. 

Ponadto, taki kredyt nie może być zaciągnięty na cel, który jest związany z działalnością gospodarczą, rolniczą czy zawodową. 

Co istotne, do kredyty konsumenckie kwalifikują się nie tylko do zwrotów prowizji, ale i do skorzystania z prawa do darmowej pożyczki. W tym celu, kredytobiorca musi odnaleźć błędy w swojej umowie i przygotować wniosek o sankcje kredytu darmowego.

kredyty konsumenckie kredyty NIE konsumenckie
kredyt gotówkowy kredyty hipoteczne
kredyt samochodowy kredyty udzielane pracownikom bez oprocentowania
kredyt ratalny z oprocentowaniem wyższym niż 0% kredyty wynikające z ugody sądowej
pożyczka odwrócone kredyty hipoteczne
kredyt konsolidacyjny zobowiązania finansowe, w którym konsument nie ponosi kosztów dot. jego udzielenia oraz spłaty

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na kredyt konsolidacyjny. O zwrot bankowy można się zatem ubiegać także w sytuacji, gdy spłacisz kredyt wcześniej nie ze środków własnych, a właśnie w ramach konsolidacji. Konsolidacja to po prostu połączenie dwóch albo więcej kredytów w jeden.  

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego, a prowizja

O zwrot prowizji mogą walczyć także osoby, które wcześniej spłaciły kredyt hipoteczny. Jest to możliwe dzięki uchwalonej w dniu 23 marca 2017 roku ustawie o kredycie hipotecznym

Podstawowym warunkiem, aby otrzymać pieniądze w ramach zwrotu bankowego, jest zawarcie umowy o kredyt hipoteczny po wejściu w życie wspomnianej ustawy. Kluczową datą jest zatem 21 lipca 2017 roku. Nie ma tutaj żadnego obostrzenia odnośnie wysokości kredytu, tak jak ma to miejsce w przypadku kredytów konsumenckich.

W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego musisz się dowiedzieć się, czy bank, w którym posiadasz kredyt, wymaga poinformowania o takim zamiarze. Ponadto zwróć uwagę, czy Twój kredyt cechuje się stałą, czy zmienną stopą procentową. Od tego zależy, czy bank ma prawo pobrać prowizję za przedterminową spłatę kredytu. Może ona wynieść do 3% spłaconej kwoty. 

Generalnie, zanim zdecydujesz się na spłatę kredytu mieszkaniowego przed terminem, to sprawdź, jakie ma wymagania w tym kontekście kredytodawca.  

Samodzielne składanie wniosku o zwrot prowizji

Zwrot prowizji niestety rzadko jest realizowany automatycznie. W zdecydowanej większości przypadków kredytobiorca, aby otrzymać zwrot, musi składać specjalne pismo o zwrot prowizji

Pismo do banku najlepiej wysłać tradycyjną drogą pocztową. Na udzielenie odpowiedzi podmiot rynku finansowego ma 30 dni od dnia otrzymania wniosku lub 60 dni – jeśli sprawa wymaga wyjaśnienia. 

Niestety, jak zwraca uwagę choćby Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, kredytobiorcy mają problem z uzyskaniem prawidłowego rozliczenia kosztów w ramach wcześniejszej spłaty. Okazuje się, że pomimo wydania korzystnej dla konsumentów decyzji, banki nadal niechętnie podchodzą do tematu zwrotu prowizji od kredytów hipotecznych czy konsumenckich.

Pobierz gotowy wniosek o zwrot prowizji bankowej

Wielu klientów otrzymuje odmowną decyzję o zwrocie prowizji – niezależnie od sytuacji lub o uznaniu zwrotu, ale jeśli zobowiązanie finansowe zostało spłacone po wydaniu orzeczenia TSUE. Jeśli bank odrzuci wniosek, pozostaje sprawę skierować do Rzecznika Finansowego lub na drogę sądową. Oba rozwiązania zabierają sporo czasu oraz nie gwarantują, że kredytobiorca otrzyma należny zwrot od banku. 

Zgłoś się do nas, a odzyskamy dla Ciebie zwrot prowizji

Zwrot bankowy z Back2you 

Zwrot bankowy możesz uzyskać w zaledwie kilka dni i to przy minimum formalności z Twojej strony. Wystarczy, że dostarczysz umowę o kredyt oraz dokument, który stanowi dowód na to, że dokonałeś przedterminowej spłaty kredytu. 

Na podstawie tych dokumentów nasz ekspert wykonuje darmową analizę Twojej sprawy. W ciągu max. 3 dni roboczych otrzymujesz informacje o jej wynikach. Jeśli należą Ci się pieniądze w ramach zwrotu bankowego, to otrzymasz konkretną propozycję, a ustalona kwota trafia na Twoje konto nawet w 24h od momentu dopełnienia formalności. 

obrazek na belce

Bezpłatny
kalkulator
zwrotu prowizji

Pieniądze na koncie nawet w 24 h!

Czytaj więcej

Te artykuły mogą Cię zainteresować

Dostarczamy kredytobiorcom wiedzy o zwrotach prowizji bankowych.
Najistotniejsze informacje w jednym miejscu.

Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu krok po kroku

Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu krok po kroku

Wszystkie raty kredytu spłacone i to sporo przed terminem? Masz prawo ubiegać się o zwrot kosztów kredytu. Dowiedz się, jak krok po kroku uzyskać zwrot bankowy.

Umowa kredytowa – jak czytać i na co uważać przy jej zawieraniu?

Umowa kredytowa – jak czytać i na co uważać przy jej zawieraniu?

Umowa kredytowa to najważniejszy dokument ze wszystkich, które otrzymuje konsument w trakcie zaciągania kredytu. Na co uważać, podpisując umowę?

Kredyt konsumencki – czego nie dowiesz się o nim w banku?

Kredyt konsumencki – czego nie dowiesz się o nim w banku?

Kredyt konsumencki to popularna forma finansowania nieprzewidzianych wydatków. Dowiedz się o nim wszystkiego, czego nie dowiesz się od banku!

Sankcja kredytu darmowego – czym jest i kiedy ma zastosowanie?

Sankcja kredytu darmowego – czym jest i kiedy ma zastosowanie?

Sankcja kredytu darmowego powoduje, że pożyczkobiorca musi oddać do banku tylko pożyczoną kwotę, bez odsetek i opłat. Sprawdź, kiedy się ją stosuje!

Otrzymaj zwrot

Dołącz do Klientów, którzy odzyskali z nami swoje prowizje bankowe

Podaj podstawowe dane i przekonaj się, ile możesz odzyskać z banku!