Jakie są konsekwencje opóźnienia w spłacie kredytu do 30 dni

Opóźnienia w spłacie kredytu do 30 dni – jakie są konsekwencje?

Opóźnienia w spłacie kredytu do 30 dni mogą narazić kredytobiorcę na poważne konsekwencje finansowe – od naliczenia dodatkowych kosztów, po egzekucję komorniczą. Każda zwłoka w spłacie raty kredytu, może w znacznym stopniu utrudnić starania o kredyt w przyszłości. Dowiedz się, co zrobić z opóźnieniem w spłacie pożyczki, aby uniknąć najgorszych scenariuszy.

Jakie konsekwencje finansowe niesie ze sobą opóźnienie w spłacie kredytu do 30 dni?

Bez względu na rodzaj kredytu, który zaciągnięto, każda zwłoka w spłacie może nieść za sobą negatywne efekty finansowe. O ile w przypadku banków, jednodniowe opóźnienie w spłacie kredytu nie ma jakiś tragicznych konsekwencji, to przy tzw. chwilówkach, może być to spory problem. Zazwyczaj brak spłaty kredytu w konkretnym terminie, przekłada się na naliczenie kar finansowych ze strony instytucji pożyczkowych. Im wyższa rata kredytu i im dłuższy okres, tym dodatkowe koszty są wyższe.

Odzyskaj swoje pieniądze z banku za wcześniejszą spłatę kredytu!

W trakcie zawierania umowy kredytowej akceptuje się wszystkie zapisy, które zostały w niej zawarte. Niektóre banki i parabanki, przygotowując ten dokument, muszą zawrzeć wszelkie konsekwencje opóźnień w spłacie pożyczki. Zdarza się, że konsekwencje braku uregulowania należności, prowadzą do zaostrzenia warunków kredytu.

Finalnie, problemy ze spłatą kredytu mogą doprowadzić nawet do skierowania sprawy na drogę windykacyjną, czego efektem może być zablokowanie konta bankowego lub wynagrodzenia za pracę przez komornika. W przypadku kredytów hipotecznych może się nawet zdarzyć, że instytucja pożyczkowa przejmie nieruchomość.

W przypadku pożyczek konsumenckich, kredytobiorca traci szanse na pozytywną odpowiedź na wniosek o sankcje kredytu bankowego, czyli zapisu, umożliwiającego mu zwrot pożyczki w kwocie udzielonej przez bank.

Czy opóźnienie w spłacie kredytu do 30 dni wpłynie na zdolność kredytową?

Każde zapytanie do banku o pożyczkę, kartę kredytową czy poręczenie kredytu zostaje odnotowane w bazie BIK. W przypadku, gdy instytucja pożyczkowa zaakceptuje wniosek o udzielenie kredytu, jej obowiązkiem jest regularne informowanie Biura Informacji Kredytowej o spłacie zobowiązania lub jej brakiem. Aktualizacja danych odbywa się minimum raz w tygodniu.

Można więc śmiało stwierdzić, że w przypadku opóźnienia w spłacie raty, firmy pożyczkowe zgłoszą ten fakt do biura informacji kredytowej niemal natychmiast. Co prawda, jedno lub dwudniowa zwłoka raczej nie spowoduje negatywnego wpisu w bazie BIK, choć nie można brać tego za pewnik. Wiele zależy od tego, kiedy bank lub parabank przesyła do Biura Informacji Kredytowej dane dotyczące zobowiązań.

W niektórych przypadkach (np. podczas spłaty chwilówki), nawet jednodniowe opóźnienie może skutkować wpisaniem kredytobiorcy na listę dłużników, czego efektem mogą być bardzo poważne problemy przy zaciąganiu następnych pożyczek.

Opóźnienie w spłacie kredytu do 30 dni – co zrobić, gdy brakuje środków na spłatę?

W przypadku, gdy kredytobiorca wie, że spłata następnej raty pożyczki lub jej całości może się opóźnić, z powodu braku środków finansowych, powinien w pierwszej kolejności skontaktować się ze swoim wierzycielem. Zarówno banki, jak i parabanki zazwyczaj zgadzają się na zmianę terminu spłaty (tzw. wydłużenie okresu kredytowania).

Niestety, wiąże się to z podniesieniem raty kredytu lub całkowitej kwoty do spłaty. Niektórzy z wierzycieli proponują nowy harmonogram spłaty kredytu, lub inne opcje, z których mogą skorzystać kredytobiorcy. Jedną z takich opcji są wakacje kredytowe, które przesuwają plan spłaty kredytu w czasie, zazwyczaj o dwa lub trzy miesiące (zależy od banku).

Innym wyjściem z sytuacji jest znalezienie oszczędności w comiesięcznym budżecie domowym, które maksymalnie pomogą zmniejszyć zadłużenie.

Najważniejszą kwestią jest to, by nie ignorować problemu i działać, nim sytuacja stanie się jeszcze gorsza. Bezwzględnie należy odrzucić wszelkie pomysły, by pożyczkę lub jej ratę spłacić innym kredytem, ponieważ jest to bardzo prosta droga do wpadnięcia w pętlę kredytową, z której wyrwanie się jest bardzo ciężkie i trwa zwykle kilka lat.

Jakie są koszty opóźnienia w spłacie kredytu do 30 dni?

Każde spóźnienie w spłacie raty kredytu może mieć swoje konsekwencje prawne i finansowe. Ciężko dokładnie podać, jakie koszty musi ponieść kredytobiorca w związku z opóźnieniem spłaty raty kredytu, ponieważ wysokość tej kwoty jest zależna od wielu czynników, takich jak kwota i koszty pożyczki, polityka banku, czy zasady spłaty kredytu i naliczania kar.

Najczęstszymi kosztami, które muszą ponieść klienci instytucji pożyczkowych w związku z opóźnieniem w spłacie kredytu, są:

  • utrata korzyści, które posiadają przy zawarciu kredytu – banki doceniają lojalność swoich klientów i przygotowują dla nich specjalne oferty, w których proponują np. pożyczkę z obniżoną stopą procentową czy niższymi kwotami prowizji. Opóźnienie w spłacie kredytu zwykle sprawia, że klient banku traci powyższe korzyści,
  • naliczenie opłat za zwłokę – w umowie kredytu zawsze znajduje się informacja o ewentualnych kosztach, które musi zapłacić kredytobiorca za każdy dzień zwłoki w uregulowaniu należności,
  • zwiększenie oprocentowania kredytu – w niektórych umowach, instytucje pożyczkowe zastrzegają, że przy złamaniu zasad spłaty (a zatem i w przypadku opóźnienia w uregulowaniu należności), oprocentowanie kredytu wzrasta.

Opóźnienia w spłacie kredytu – kiedy bank może podjąć kroki windykacyjne?

To, jak szybko instytucja udzielająca kredytu podejmie kroki windykacyjne, zależy głównie od rodzaju kredytu oraz polityki banku lub parabanku. Zazwyczaj, pierwsze działania mające na celu odzyskanie pieniędzy, podejmowane są już po kilku dniach lub tygodniach od opóźnienia w spłacie.

Pierwszym krokiem windykacyjnym, jest kontakt z dłużnikiem w celu ustalenia, dlaczego nie dokonał wpłaty i ewentualne uzyskanie informacji o terminie uregulowania należności.

Jeśli próba skontaktowania i porozumienia się z dłużnikiem skończy się niepowodzeniem, wówczas instytucja pożyczkowa rozpoczyna bardziej zdecydowane kroki w celu odzyskania pieniędzy. Należą do nich wszelkie upomnienia, wysyłanie wezwań do zapłaty, sprzedaż długu, a na końcu może dojść nawet do egzekucji komorniczej długu.

Warto pamiętać, że banki i parabanki są bardziej skłonne do porozumienia się z dłużnikiem, niż do rozpoczęcia procedur windykacyjnych. W przypadku problemów ze spłatą długu należy spróbować porozumieć się z wierzycielem polubownie.

Opóźnienie w spłacie kredytu do 30 dni – co zrobić, by uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji?

Jeśli kredytobiorca ma świadomość, że nie będzie w stanie zapłacić następnej raty lub uregulować całkowicie zobowiązania, powinien zgłosić ten fakt do instytucji pożyczkowej.

Pan Jan na kilka dni przed spłatą kolejnej raty kredytu hipotecznego w mBanku, musiał udać się do lekarza. Po wizycie udał się do apteki w celu zakupienia leków, które przepisał mu lekarz. Niestety, były one na tyle drogie, że ich kupno uniemożliwiło terminową spłatę zobowiązania raty kredytu.

Mężczyzna zgłosił się do placówki i przekazał informację o braku możliwości spłaty raty kredytu w terminie. Konsultantka, po przeanalizowaniu sprawy, zaproponowała Panu Janowi trzy rozwiązania jego problemu:

  1. Skorzystanie z odroczenia w spłacie części kapitałowej raty, czyli tzw. z wakacji kredytowych.
  2. Wydłużenie okresu kredytowania.
  3. Restrukturyzacja kredytu.

Po zbadaniu każdej możliwości mężczyzna zdecydował się na skorzystanie z wakacji kredytowych. W tym celu przygotował wniosek, który złożył w placówce banku.

Przedstawiciele mBanku dokładnie przeanalizowali sytuację Pana Jana i zgodzili się na odroczenie płatności raty. Dzięki temu mężczyzna uniknął nieprzyjemnych konsekwencji takich jak zgłoszenie sprawy do windykatora lub przesłanie danych do BIK.

Skorzystaj z darmowej analizy i odzyskaj część prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu!

Wniosek o wydłużenie lub odroczenie terminu spłaty kredytu – wzór z omówieniem

Przed wizytą w banku, mającą na celu przesunięcie w czasie terminu spłaty raty kredytu (lub jego całości), warto przygotować wniosek o wsparcie w spłacie zobowiązania, którego wzór wraz z omówieniem znajduje się poniżej.

Wniosek o wsparcie w spłacie kredytu

1. Miejsce i data przygotowania wniosku o wsparcie w spłacie zobowiązania.
2. Dane kredytobiorcy.
3. Dane kredytodawcy.
4. Informacje na temat pożyczki.
5. Sposób rozwiązania problemu ze spłatą kredytu.

Wzór wniosku o wsparcie w spłacie kredytu

6. Powód, przez ktory kredytobiorca nie może spłacić raty lub całości kredytu w terminie.
7. Opisanie aktualnej sytuacji finansowej kredytobiorcy.
8. Plan naprawczy (co dłużnik zamierza zrobić, aby poprawić sytuację finansową i uregulować zobowiązanie).
9. Podpis wnioskodawcy.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Jakie konsekwencje niesie za sobą jednodniowe opóźnienie w spłacie kredytu?

Efekty niewielkiego spóźnienia z płatnością kredytu są zależne od tego, w jakiej instytucji zaciągnięto zobowiązanie. O ile w przypadku banków, nie będzie to wielki problem, zwłaszcza jeśli otrzyma on informację o niewielkim opóźnieniu w spłacie, o tyle instytucje udzielające tzw. chwilówek nie są już tak wyrozumiałe.

Konsekwencje braku spłaty kredytu mogą mieć różną formę. np. odsetki karne naliczone przy następnej racie czy negatywny wpis do bazy BIK.

Co zrobić, aby uniknąć problemów związanych ze spóźnieniem w spłacie?

Po pierwsze i najważniejsze – należy zgłosić ten fakt do instytucji udzielającej pożyczek. Jest to najważniejszy krok, ponieważ bez takiej wiedzy, kredytodawca może uznać, że jego klient postanowił, że nie spłaci kredytu i podejmie pewne kroki prawne o wiele wcześniej, niż w wypadku zgłoszenia opóźnienia w spłacie raty kredytu.

W przypadku, gdy spóźnienie z płatnością będzie niewielkie, obowiązkiem kredytobiorcy jest uregulowanie zadłużenia jak najszybciej. Jeśli osoba spłacająca kredyt ma znaczne problemy finansowe, może złożyć do banku wniosek o wsparcie w spłacie zobowiązania.

Ile można spóźnić się z ratą kredytu?

Niestety, odpowiedź na to pytanie jest jednoznaczna – nie można spóźniać się ze spłatą długu. Każde opóźnienie może nieść za sobą bardzo poważne konsekwencje, jak wpis do bazy BIK czy naliczenie kary finansowej. Dłuższe przerwy między spłatą rat może zakończyć się nawet postępowaniem windykacyjnym.

Źródła:

  1. frrf.pl
  2. bik.pl
  3. bik.pl
  4. bnpparibas.pl

 

obrazek na belce

Bezpłatny
kalkulator
zwrotu prowizji

Pieniądze na koncie nawet w 24 h!

Czytaj więcej

Te artykuły mogą Cię zainteresować

Dostarczamy kredytobiorcom wiedzy o zwrotach prowizji bankowych.
Najistotniejsze informacje w jednym miejscu.

Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu krok po kroku

Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu krok po kroku

Wszystkie raty kredytu spłacone i to sporo przed terminem? Masz prawo ubiegać się o zwrot kosztów kredytu. Dowiedz się, jak krok po kroku uzyskać zwrot bankowy.

Umowa kredytowa – jak czytać i na co uważać przy jej zawieraniu?

Umowa kredytowa – jak czytać i na co uważać przy jej zawieraniu?

Umowa kredytowa to najważniejszy dokument ze wszystkich, które otrzymuje konsument w trakcie zaciągania kredytu. Na co uważać, podpisując umowę?

Kredyt konsumencki – czego nie dowiesz się o nim w banku?

Kredyt konsumencki – czego nie dowiesz się o nim w banku?

Kredyt konsumencki to popularna forma finansowania nieprzewidzianych wydatków. Dowiedz się o nim wszystkiego, czego nie dowiesz się od banku!

Sankcja kredytu darmowego – czym jest i kiedy ma zastosowanie?

Sankcja kredytu darmowego – czym jest i kiedy ma zastosowanie?

Sankcja kredytu darmowego powoduje, że pożyczkobiorca musi oddać do banku tylko pożyczoną kwotę, bez odsetek i opłat. Sprawdź, kiedy się ją stosuje!

Otrzymaj zwrot

Dołącz do Klientów, którzy odzyskali z nami swoje prowizje bankowe

Podaj podstawowe dane i przekonaj się, ile możesz odzyskać z banku!